Pretraga

Počela je akademska godina: Na 14 fakulteta u Zagrebu birali su se dekani, ovo su nova imena

A- A+

Dok se na Filozofskom fakultetu gotovo pola godine vodila drama oko izbora novog dekana, potom suspenzije dekanice na odlasku pa potom i nametanja uprave, čak četrnaest sastavnica Sveučilišta u Zagrebu s tim nije imalo nikakvih problema. S početkom nove akademske godine krenuo je i mandat četrnaestoro izabranih dekana i dekanica.

foto: Ivan Klindić|www.ivanklindic.info

Na ukupno 14 fakultet Sveučilišta u Zagrebu birali su se novi dekani, a tri su dobila privremene čelnike. Većina čelnika, osim 5 novih, nastavlja svoje dekanske mandate

Četrnaest fakseva dobilo nove dekane

Ekonomski fakultet, odnosno najveći faks u državi, dobio je novog-starog dekana Juricu Pavičića. Prije jedanaest godina doktorirao je u grani marketinga, a 2009. obranio je i doktorsku disertaciju iz sociologije. Objavio je preko sto znanstvenih radova, a član je uredništva u nekoliko znanstvenih časopisa. Fakultet političkih znanosti dobio je novog dekana Andriju Henjaka. Henjak je magistrirao, a potom i doktorirao političku znanosti pri Srednjoeuropskom sveučilištu (CEU) u Budimpešti. Na FPZG-u je u mandatu pretprošle uprave već obnašao dužnost prodekana za studijske programe.

Akademija likovnih umjetnosti za svog čelnika izabrala je Tomislava Buntaka, a ovo će mu biti drugi mandat na toj funkcijiDiplomirao je slikarstvo, a potom radio kao nastavnik likovne umjetnosti u zagrebačkoj XI. gimnaziji. Bio je ravnatelj Centra za kulturu Maksimir u Zagrebu i organizirao različita kulturna događanja, a od 2010. docent je i stalno zaposleni nastavnik pri Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Arhitektonski fakultet izabrao je novog čelnika, Bojana Baletića, koji je danas stupio na dužnost. Redoviti je profesor tog faksa, a drži kolegije na Katedri za arhitektonsko projektiranje. U mandatu bivšeg rektora Alekse Bjeliša obnašao je dužnost prorektora za prostorni razvoj Sveučilišta u Zagrebu. Nikola Mrvac novi je dekan Grafičkog fakulteta. Prije 17 godina doktorirao je na istom faksu, a prije zaposlenja u visokom školstvu radio je kao nastavnik u Grafičkoj školi.

Građevinski fakultet za svog je čelnika po drugi put izabrao Stjepana Lakušića. Na tom je faksu redoviti profesor, a zaposlio se stalno kao docent prije 16 godina. Drži kolegije vezane za gradnju i održavanje željeznica. Na Fakultetu prometnih znanosti za dekana je opet izabran Tomislav Josip Mlinarić. Još 2004. bio je izabran za predsjednika uprave Hrvatskih željeznica. Geotehnički fakultet za svog je novog čelnika odabrao Hrvoja Meaškog. U mandatu prošle uprave bio je prodekan za poslovanje, a na istom fakultetu drži kolegije iz inženjerske geologije, hidrogeologije krša i zaštite podzemnih voda.  Na Šumarskom fakultetu ponovno izabrani dekan je Tibor Pentek. Posljednje tri godine na tom je fakultetu redovni profesor u trajnom zvanju, a drži kolegije iz projektiranja šumskih prometnica te optimizacije šumske prometne infrastrukture.

Fakultet strojarstva i brodogradnje u drugi je dekanski mandat izabrao Dubravka Majetića. Prije 20 godina stalno se zaposlio na tom fakultetu kao docent, a dobitnik je nagrade “Josip Juraj Strossmayer” za najbolje znanstveno djelo iz područja tehničkih znanosti u 1998. godini. Autor je znanstvene knjige pod naslovom „Umjetne neuronske mreže“. Isto je i na Fakultetu elektrotehnike i računarstva gdje je drugi mandat počeo dekanu Gordanu Gledecu. Inače je profesor na zavodu za primijenjeno računarstvo, a prije 16 godine dobio je srebrnu plaketu “Josip Lončar” za posebno uspješnu doktorsku disetaciju. Metalurški fakultet ponovno je odabrao Zdenku Zovko Brodarac za svoju dekanicu. Poslijediplomski magistarski studij metalurgije na Naravoslovnotehniškom fakultetu, Univerze u Ljubljani, završava 2005. godine i stječe zvanje magistra znanosti, a doktorski studij metalurgije na istom fakultetu završava 2009. godine. Autorica je ili koautorica stotinjak znanstvenih radova.

Mirko Planinić novi je izabrani dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Redovni je profesor u trajnom zvanju na zavodu za eksperimentalnu fiziku, a drži nastavu iz osnova fizike. Doktorirao je 1999. Profesor Planinić objavio je u koautorstvu više od 350 znanstvenih radova koji su citirani preko 21.000 puta. Farmaceutsko-biokemijski fakultet također je izabrao novu dekanicu. Jasmina Lovrić na dužnost stupa danas, a zaposlena je kao izvanredna profesorica na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju. Ona sudjeluje u izvođenju nastave na integriranom diplomskom studiju farmacije držeći kolegije iz farmaceutike, biofarmacije i farmakokinetike, kao i novih terapijskih sustava. Također sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija poslijediplomskog doktorskog studija na istom faksu.

Na tri faksa imenovani privremeni dekani

Na još tri fakulteta izabrani su privremeni dekani. Tekstilno-tehnološki fakultet Katolički bogoslovni fakultet dobili su obnašatelje dužnosti čelnika koje su sami odabrali, odnosno predložili. Na čelu TTF-a tako će od danas privremeno biti Anita Hursa Šajatović, a na KBF-u privremeni će dekan biti Mario Cifrak. Na trećoj sastavnici koja je dobila privremenog dekana, Filozofskom fakultetu, postupak je pak bio nešto drugačiji.

Na čelo toga faksa privremeno je stupio Miljenko Šimpraga, inače profesor Veterinarskog fakulteta i prorektor za komunikacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Njega nije izabralo ni potvrdilo Vijeće Filozofskog fakulteta, već ga je, odlukom rektora Damira Borasa, potvrdio Senat Sveučilišta. Tek prije otprilike dva tjedna uspješno je pokrenut novi postupak izbora dekana na Filozofskom fakultetu koji će trajati još barem nekoliko mjeseci.

Počela je akademska godina: Na 14 fakulteta u Zagrebu birali su se dekani, ovo su nova imena
Share via
Copy link
Powered by Social Snap