Pretraga

Pogledajte kako će izgledati online ispit na Pravnom fakultetu

A- A+

Online nastava izvodi se i na fakultetima zbog situacije s koronavirusom, a Pravni fakultet u Zagrebu najavio je da će se održavati i online ispiti. Prvi sljedeći rok za ispit na ovom fakultetu je 3. travnja, a na stranicama fakulteta objavljeno je detaljnije kako će ispiti izgledati za pojedine kolegije. Neki će imati i online usmene ispite.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu / foto: Ivan Božić|srednja.hr

Na stranici Pravnog fakulteta objavljeno je da će se 3. travnja održati ispiti iz obveznih predmeta prve i druge godine. Ispiti će se rješavati putem sustava Merlin. Kako stoji u uputama, student mora osigurati funkcionalno računalo i pristup internetu u vrijeme pisanja ispita.

Isto tako, studenti su dužni ispit pisati u potpunosti samostalno. Nije dopuštena bilo kakva komunikacija s bilo kojim drugim osobama na bilo koji način za vrijeme trajanja ispita. Svaki oblik ponašanja suprotno pravilima koja budu objavljena prije pisanja ispita, kao i bilo kojeg drugog nedopuštenog ili neetičnog ponašanja, biti će sankcioniran.

Izdvojeni članak

Studentica kupuje diplomski za Pravo: Komentari koje je dobila odlično su je ismijali

Dan prije pravog ispita, u četvrtak 2. travnja bit će omogućeno i probno pisanje ispita putem Merlina. Za svaki kolegij objavljeno je kako će ispit izgledati.

Tako će primjerice ispit iz Političke ekonomije biti moguć uz korištenje knjige, a jedan od primjera pitanja koje studenti mogu dobiti odnosi se na trenutnu situaciju s koronavirusom. Na ispitu iz Kaznenog prava održat će se čak i online usmeni ispit preko Google Meet aplikacije.

Rimsko privatno pravo

Pisanje ispita traje 45 minuta. Ispit se sastoji od problemskih zadataka u kojima su opisane situacije s različitim pravnim slučajevima. Potrebno je najprije detaljno proučiti sam problem, a zatim pozorno pročitati pitanja. Na pitanja se odgovara uz obrazloženje, te nije dovoljno samo naznačiti odgovarajući pravni institut već je potrebno i objasniti razloge donošenja svog zaključka, odnosno općenito razjasniti pojedini institut. Ispit ukupno nosi 11 bodova, a za prolaz je potrebno 6 bodova. Pitanja su oblikovana na način da pretpostavljaju znanje iz gradiva rimskog prava, ali i tako da udžbenik sam po sebi ne pomaže prilikom odgovaranja, s obzirom na to da se traži razumijevanje gradiva i primjena na praktične okolnosti.

Politička ekonomija

Ispit će biti pismeni i tipa „otvorene knjige“ (open book exam). To znači da se tijekom ispita možete
koristiti svom dostupnom literaturom. Na ispitu ćete dobiti 3 esejska pitanja koja će sadržavati problemske zadatke. U njima ćete trebati pokazati razumijevanje naučenog gradiva.

Na primjer, možete dobiti pitanje poput:
Objasni navedenu tvrdnju sa stajališta pravednosti i učinkovitosti: „Zaposlenici u restoranima bi
trebali nastaviti primati plaću na teret državnog proračuna dok ne nađu novi posao jer je poslodavac
bio primoran zbog odluke Kriznog stožera privremeno zatvoriti svoj restoran uslijed krize izazvane
Clovid-19 virusom“.

Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu 

Izdvojeni članak

[Najteži kolegiji u Hrvatskoj] Studentima Prava ipak nije najteže Rimsko, nego Međunarodno pravo: Rješavala ga je i ekipa s Potjere

Ispit iz predmeta Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu se sastoji od pismenog ispita. Pismeni ispit obuhvaća dva složena pitanja s odgovorima esejskog tipa. Svako pitanje nosi maksimalno deset bodova pri čemu se na ispitu može ostvariti najviše dvadeset bodova. Ispit se smatra položenim ako je student postigao najmanje jedanaest bodova. Studentima koji su položili prvi ispitni kolokvij ostvareni rezultat će se uzeti u obzir pri određivanju završne ocjene.

Kazneno pravo

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio ispita sastavljen je u obliku problemskog zadatka te sadrži pet pitanja. Svako pitanje nosi 2 boda, što znači da se ispit sastoji od ukupno 10 bodova, a za prolaz na pismenom dijelu ispita potrebno je prikupiti 6 bodova.

BODOVI    OCJENA
1 – 5    nedovoljan
6    dovoljan
7-8    dobar
9    vrlo dobar
10    izvrstan

Svi studenti koji su uspješno položili pismeni dio, pristupaju usmenom dijelu ispita koji će se održati putem Google Meet aplikacije. Aplikacija je dostupna putem student.pravo.hr računa, a može se koristiti na računalima, tabletima i pametnim telefonima. Ako se koristi računalo ono mora biti opremljeno kamerom i mikrofonom. Kako bi se osigurala javnost ispita, raspored polaganja usmenog dijela ispita će biti prethodno objavljen na stranicama Katedre, a na usmenom ispitu će, uz nastavnika, istodobno biti uključeno i dvoje studenata koji su položili pismeni dio ispita.

Na početku usmenog ispita studenti će morati pokazati identifikacijski dokument s fotografijom (indeks, osobnu iskaznicu) te nakon što im se utvrdi identitet, nastavnik će im priopćiti uputu o zabrani snimanja ispita, pozitivnim propisima koji reguliraju tu zabranu, i posljedicama za njezino kršenje.

Ekonomska politika

Problemski zadatak uključivat će pet podpitanja. Ispit će se smatrati položenim ako su najmanje 2,5 pitanja ispravno odgovorena (to može biti kombinacija 5 x 0,5 odgovora ili bilo koja druga). Napominjemo da, budući da se radi o problemskom zadatku, postoji više ispravnih odgovora na svako pitanje. Vrednovat će se odgovarajuće povezivanje s teorijom te kvaliteta i jasno prezentiranje argumentacije. Obzirom na vrstu ispita, molimo imajte u vidu da samo reprodukcija obaveznog dijela gradiva ne donosi bodove.

Studentima koji su položili prvi kolokvij i/ili imaju prikupljene bodove za aktivnost, isti će se pribrojiti pozitivno ocijenjenom online ispitu prema sljedećoj skali:

za 8-12 prethodno skupljenih bodova ocjena će se povisiti za jednu (npr. dobar iz online ispita postaje vrlo dobar);

za 13 i više prethodno skupljenih bodova ocjena će se povisiti za dvije (npr. dobar iz online ispita postaje izvrstan; naravno i vrlo dobar iz online ispita postaje izvrstan).

Europsko javno pravo

*Ako vam se dokument ne učitava pravilno, osvježite stranicu

Pogledajte kako će izgledati online ispit na Pravnom fakultetu
Share via
Copy link
Powered by Social Snap