Pretraga

Pogledajte na kojim su fakultetima nastavnici najbolji prema ocjenama 10.488 studenata Sveučilišta u Osijeku

Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku tijekom rujna i listopada 2019. godine, provedena je anketa kojoj su su pristupili studenti svih godina sveučilišnih i stručnih studija sa 17 sastavnica sveučilišta, a evaluirali su predmete, nastavnike i suradnike u 2018./2019. akademskoj godini. U anketi je sudjelovalo 10.488 studenata, od njih ukupno 15.856 studenata koji su imali pravo pristupa, a ovo sveučilište jedno je od rijetkih koje rezultate objavljuje javno. Postignuta prosječna ocjena na razini cijelog Sveučilišta za nastavnike i suradnike je 4,652, a poznato je i na kojim su sastavnicama nastavnici najbolje ocijenjeni od strane studenata.

Nicole Honeywill, Unsplash

Na Sveučilištu u J.J. Strossmayera u Osijeku evaluirano je potkraj prošle akademske godine 2.003 nastavnika i suradnika sa svih godina svih studijskih programa koji se izvode na Sveučilištu.

Postignuta ocjena na razini Sveučilišta je 4,652

Kako su priopćili sa tog Sveučilišta, ukupno su studenti ispunili 194.725 anketa i time odgovorili na 1.363.075 pitanja. Studenti su nastavnike i suradnike ocjenjivali ocjenama od jedan (najlošija ocjena) do pet (najbolja ocjena). Postignuta prosječna ocjena na razini cijelog Sveučilišta za nastavnike i suradnike je 4,652.

Nastavnici i suradnici ocjenjivani su kroz pet pitanja: je li nastavnik dostupan za konzultacije; jesu li nastavni materijali dostupni i kvalitetni; jesu li predavanja/vježbe jasne i razumljive; održava li nastavnik redovito nastavu te je li nastavnik korektan u ocjenjivanju?

Dodatna dva pitanja o važnosti kolegija za buduću karijeru i redovitosti pohađanja nastave studenta nisu utjecala na ocjenu nastavnika, a glasila su: jeste li redovito pohađali nastavu kod nastavnika te jesu li predmeti koje izvodi nastavnik važni za buduću karijeru?

Najviša ocjena nastavnicima KBF-a

Najbolju prosječnu ocjenu studenata postigli su nastavnici osječkog Katoličko-bogoslovnog fakulteta, a ona iznosi 4,76. Drugi fakultet s najboljim nastavnicima, a prema ocjeni studenata je Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Prosječna ocjena tamošnjih nastavnika je 4,74.

Iako i dalje vrlo visoka, najnižom ocjenom koja u prosjeku iznosi 4,50 studenti su ocijenili nastavnike Pravnog fakulteta u Osijeku. Ocjene po svim sastavnicama za prošlu akademsku, ali i prethodne godine u kojima se anketa provodila, možete vidjeti u tablici u nastavku.

Izvor: Sveučilište u J. J. Strossmayera u Osijeku

 Već smo na početnu spomenuli kako je postignuta prosječna ocjena na razini cijelog Sveučilišta za nastavnike i suradnike 4,652. Kada je riječ o pojedinačnim pitanjima od pet poviše navedenih, najvišu ocjenu 4,794 nastavnici su dobili za redovitost održavanja nastave, a najnižu, 4,590 u pitanju razumljivosti predavanja i vježbi.
Detaljnije o rezultatima najnovije ankete Sveučilišta u Osijeku doznajte na ovoj poveznici.
Pogledajte na kojim su fakultetima nastavnici najbolji prema ocjenama 10.488 studenata Sveučilišta u Osijeku
Copy link
Powered by Social Snap