Pogledajte na kojim su fakultetima nastavnici najbolji prema ocjenama 10.488 studenata Sveučilišta u Osijeku

Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku tijekom rujna i listopada 2019. godine, provedena je anketa kojoj su su pristupili studenti svih godina sveučilišnih i stručnih studija sa 17 sastavnica sveučilišta, a evaluirali su predmete, nastavnike i suradnike u 2018./2019. akademskoj godini. U anketi je sudjelovalo 10.488 studenata, od njih ukupno 15.856 studenata koji su imali pravo pristupa, a ovo sveučilište jedno je od rijetkih koje rezultate objavljuje javno. Postignuta prosječna ocjena na razini cijelog Sveučilišta za nastavnike i suradnike je 4,652, a poznato je i na kojim su sastavnicama nastavnici najbolje ocijenjeni od strane studenata.

Nicole Honeywill, Unsplash

Na Sveučilištu u J.J. Strossmayera u Osijeku evaluirano je potkraj prošle akademske godine 2.003 nastavnika i suradnika sa svih godina svih studijskih programa koji se izvode na Sveučilištu.

Postignuta ocjena na razini Sveučilišta je 4,652

Nastavnike, koji u ponedjeljak štrajkaju u tri županje, mogli bi zabrinuti rezultati ankete o istim plaćama za sve učitelje

Kako su priopćili sa tog Sveučilišta, ukupno su studenti ispunili 194.725 anketa i time odgovorili na 1.363.075 pitanja. Studenti su nastavnike i suradnike ocjenjivali ocjenama od jedan (najlošija ocjena) do pet (najbolja ocjena). Postignuta prosječna ocjena na razini cijelog Sveučilišta za nastavnike i suradnike je 4,652.

Nastavnici i suradnici ocjenjivani su kroz pet pitanja: je li nastavnik dostupan za konzultacije; jesu li nastavni materijali dostupni i kvalitetni; jesu li predavanja/vježbe jasne i razumljive; održava li nastavnik redovito nastavu te je li nastavnik korektan u ocjenjivanju?

Dodatna dva pitanja o važnosti kolegija za buduću karijeru i redovitosti pohađanja nastave studenta nisu utjecala na ocjenu nastavnika, a glasila su: jeste li redovito pohađali nastavu kod nastavnika te jesu li predmeti koje izvodi nastavnik važni za buduću karijeru?

Najviša ocjena nastavnicima KBF-a

Najbolju prosječnu ocjenu studenata postigli su nastavnici osječkog Katoličko-bogoslovnog fakulteta, a ona iznosi 4,76. Drugi fakultet s najboljim nastavnicima, a prema ocjeni studenata je Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Prosječna ocjena tamošnjih nastavnika je 4,74.

Iako i dalje vrlo visoka, najnižom ocjenom koja u prosjeku iznosi 4,50 studenti su ocijenili nastavnike Pravnog fakulteta u Osijeku. Ocjene po svim sastavnicama za prošlu akademsku, ali i prethodne godine u kojima se anketa provodila, možete vidjeti u tablici u nastavku.

Izvor: Sveučilište u J. J. Strossmayera u Osijeku

 Već smo na početnu spomenuli kako je postignuta prosječna ocjena na razini cijelog Sveučilišta za nastavnike i suradnike 4,652. Kada je riječ o pojedinačnim pitanjima od pet poviše navedenih, najvišu ocjenu 4,794 nastavnici su dobili za redovitost održavanja nastave, a najnižu, 4,590 u pitanju razumljivosti predavanja i vježbi.
Detaljnije o rezultatima najnovije ankete Sveučilišta u Osijeku doznajte na ovoj poveznici.

Odgovori