Pretraga

Potvrđeni dekani dvaju fakulteta i ravnatelj Studentskog centra na drugom najvećem sveučilištu

A- A+

Ovoga četvrtak održana je nova sjednica Senata Sveučilišta u Splitu. Na njoj je za dekana tamošnjeg Medicinskog fakulteta potvrđen Ante Tonkić, za dekanicu Filozofskog Ina Reić Ercegovac, a potvrđen je i novi mandat ravnatelja Studentskog centra u Splitu, Ivana Žižića.

sveučilište u splitu

Sveučilište u Splitu | Foto: Srednja.hr

Sa Sveučilišta u Splitu priopćeno je kako je tamošnji Senat potvrdio izbor Ante Tonkića za dekana Medicinskog fakulteta u Splitu. Tonkić je i do sada bio dekan Medicinskog fakulteta, dakle ovo mu je drugi mandat. Ante Tonkić završio je Klasičnu gimnaziju, a potom je upisao Medicinski fakultet u Zagrebu, gdje je u konačnici i doktorirao. Zaposlen je na KBC-u Split. Redoviti profesor na Medicinskom fakultetu u Splitu postao je 2014. godine, a godinu kasnije izabran je za prodekana za nastavu i studentska pitanja. U 2018. postao je pročelnik katedre za internu medicinu, a nakon toga postaje dekan.

Izdvojeni članak
liječnik tipka na laptop

Oni će vas jednog dana liječiti: Ovo su imena najboljih studenata Medicinskog fakulteta u Splitu

Na Senatu Sveučilišta u Splitu potvrđen je i izbor Ine Reić-Ercegovac za dekanicu Filozofskog fakulteta u Splitu za mandatno razdoblje od 1. listopada 2023. do 30. rujna 2026. godine. Reić-Ercegovac, koja je na Filozofskom trenutno prodekanica za nastavu i studentska pitanja, dekansku će dužnost preuzeti od Glorie Vickov. Kako stoji na stranicama Filozofskog, Reić-Ercegovac redovita je profesorica na Odsjeku za psihologiju, a magistrirala je i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Asistenticom na Filozofskom u Splitu postala je 2006. godine, docenticom 2012., a izvanrednom profesoricom 2017. Danas je kao redovita profesorica nositeljica nekolicine kolegija s područja psihologije na preddiplomskom, diplomskom i integriranom studiju.

Potvrđeno je i imenovanje Ivana Žižića, dosadašnjeg ravnatelja Studentskog centra u Splitu za novo mandatno razdoblje od 1. listopada 2023. do 30. rujna 2027. godine.

Copy link
Powered by Social Snap