Pretraga

Poziv mladim autorima za objavljivanje radova u časopisu Štorije

A- A+

Pišete pjesme, prozu ili se bavite jezičnim i književnim temama? Ne znate gdje biste svoje radove mogli objaviti? Riječki kroatisti okupljeni u Udrugu studenata kroatistike Idiom pozivaju vas da se javite upravo njima i svoje radove objavite u drugom broju njihovog časopisa.

Udruga studenata kroatistike Idiom poziva sve studente te one koji su nedavno završili fakultet da pošalju svoje radove za drugi broj ŠtoRIja, časopisa Udruge „Idiom“ Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Prošle je godine tiskan prvi broj u kojem je objavljeno 20 radova studenata iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Poljske. Iz Udruge se nadaju da će drugi broj imati više radova pa pozivaju sve zainteresirane da pošalju svoje radove na natječaj. Članovi Udruge žele omogućiti studentima kroatistike, lingvistike, filologije i srodnih znanosti da objavljuju svoje radove u časopisima.

Radovi će u časopisu biti podijeljeni u šest skupina:

  • Jezik
  • Književnost
  • Autorski radovi-Poezija
  • Autorski radovi-Proza
  • Eseji, osvrti i prikazi
  • Ostalo

Rad može imati najviše dva autora, a svaki autor može prijaviti jedan rad. Treba biti napisan na najviše tri stranice A4 formata, font je Times New Roman 10, prored 1, a bilješke u radu navode se u zagradama (autor, godina: broj stranice) te pišu u kurzivu fonta Times New Roman 8, prored 1.

Radovi se šalju na e- mail adresu: casopis.storije@gmail.com, a prijavnicu i detaljnije upute možete potražiti na internetskim stranicama Udruge.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap