Pretraga

Prazno ostalo 11 tisuća mjesta: Neki od većih fakseva nisu popunili kvote ni u drugom roku

A- A+

Medicinski fakultet u Zagrebu prvi puta u dvadesetak godina nije uspio popuniti upisnu kvotu niti nakon jesenskog roka. No, to nije jedini fakultet na kojemu je i nakon drugog upisnog roka ova godine ostalo praznih mjesta – ukupno je nepopunjeno njih čak 11 tisuća.

Foto: Pexels

Broj učenika, pa tako i maturanata u Hrvatskoj opada već godinama, no kvote za upise na visoka učilišta na državnoj razini su u porastu. Zbog toga zadnjih nekoliko godina značajan broj mjesta na fakultetima ostaje nepopunjen, a tako je bilo i ove godine.

Nakon jesenskog roka prazno ostalo 11 tisuća praznih mjesta

Prema podacima Središnjeg prijavnog ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u ljetnom upisnom roku ponuđena su bila 894 studijska programa s ukupno 40.171 upisnim mjestom. Prijavilo se 32.090 kandidata, a pravo upisa ostvarilo ih je 26.403.

Mnogi fakulteti zbog toga su provodili i drugi, jesenski upisni rok. Na tom je upisnom roku ponuđeno bilo 749 studijskih programa s ukupno 15.095 upisnih mjesta. Prijavilo se 6.105 kandidata, a pravo upisa ostvarilo ih je 4.064. Jednostavnom matematikom dolazi se do izračuna kako je nakon jesenskog upisnog roka na fakultetima ostalo preko 11 tisuća praznih mjesta. Napomenimo kako je situacija bila slična 2019. kada je prazno ostalo više od 11 tisuća nepopunjenih mjesta na fakultetima, a u 2020. prazno je ostalo oko 10 tisuća mjesta.

Izdvojeni članak
Medicinski fakultet Zagreb

Medicinski nije popunio kvotu ni nakon jesenskog: Prijemni prošlo 46 kandidata, mjesta je bilo za njih 59

Na Ekonomiji kvota 771 mjesto, upisalo se 166 kandidata

Od ‘velikih’ fakulteta najveće kvote za pojedinačne studije u jesenskom roku imao je Ekonomski fakultet i to na dva izvanredna studija. Na sveučilišnom studiju poslovna ekonomija te na istoimenom stručnom studiju kvota za izvanredne studente na jesenskom je roku bila ukupno 606 mjesta, a pravo upisa ostvarila su 103 studenta. Na jesenskom roku Ekonomski u Zagrebu upisivao je studente na deset studija, ukupno je slobodno bilo 771 mjesto, a pravo upisa ostvarilo je 166 kandidata.

Na Pravnom fakultetu u Zagrebu kvota za jesenski rok, prema podacima Središnjeg prijavnog ureda, bila je 375 mjesta, a pravo upisa ostvarilo je 116 osoba. Kvota na studiju prava za redovne studente u jesenskom je roku bila 120 mjesta, a pravo je ostvarilo 65 kandidata. Za isto toliko kandidata pravo u Zagrebu bilo je prvi izbor na jesenskom roku, dok je studij ukupno na popisu imalo 164 kandidata. Mjesta nisu popunjena ni na izvanrednom stručnom studiju javna uprava, kvota je bila 101 mjesto, a pravo upisa ostvarilo je osmero kandidata.

Poprilično velik broj mjesta ostao je i na studijima pravnih fakulteta u Rijeci, Osijeku i Splitu. U Rijeci je bilo mjesta za 199 studenata, pravo upisa ostvarilo je njih 57. Kvota na Pravnom u Splitu iznosila je 265 mjesta, pravo upisa ostvarile su 82 osobe. U Osijeku se na pravni moglo upisati 236 studenata, pravo je ostvarilo njih 50.

Kakvo je stanje na ostalim fakultetima, odnosno gdje je ostalo mjesta i nakon jesenskog roka, možete vidjeti u tablici ispod. Riječ je o podacima Središnjeg prijavnog ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a poredani su tako da se na vrhu liste nalaze studiji s najvećom upisnom kvotom za jesenski rok.

Napomena: ako vam Excel tablica nije vidljiva, osvježite stranicu. Podatke možete filtrirati po fakultetu tako da preuzmete dokument, a potom kliknete na karticu ‘Podaci’ i zatim ‘Filtar’. Pored naziva izvođača pojavit će se strelica, a klikom na nju otvara se ‘prozorčić’ u koji možete upisati naziv fakulteta za koji želite doznati podatke.

Download [205.50 KB]

Share via
Copy link
Powered by Social Snap