Pretraga

Prekršio Etički kodeks: Previšićev kratkotrajni nasljednik zlouporabio svoj autoritet i zastrašivao kolege s Filozofskog

A- A+

Željko Holjevac, bivši obnašatelj dužnosti dekana Filozofskog fakulteta, koji je u tu ulogu uskočio nakon odlaska dekana Previšića u mirovinu, prekršio je Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu. Prema mišljenju Etičkog povjerenstva Filozofskog fakulteta, Holjevac je prekršio Kodeks u dijelu koji definira zlouporabu autoriteta i uznemirivanje članova sveučilišne zajednice. Učinio je to u studenom 2016., kada je kao v.d. dekana FF-a ‘neposlušnim’ kolegama neosnovano ‘priprijetio’ odredbama Kaznenog zakona, a isti e-mail odaslao i neutvrđenom broju primatelja.

Foto: srednja.hr

Ovih dana na Filozofskom fakultetu u Zagrebu aktualna je priča iz 2016. godine. Tada je, nakon nevoljkog odlaska dekana Vlatka Previšića u mirovinu u listopadu 2016., Senat Sveučilišta za obnašatelja dužnosti dekana FF-a imenovao Željka Holjevca čime se prolongirala dugotrajna kriza upravljanja FF-om. Uslijed njegova nesazivanja sjednica Fakultetskog vijeća, dio profesora članova Vijeća sazvao je izvanrednu sjednicu 21. studenog 2016. Okupilo se 60 od 89 članova Vijeća i na sjednici je dužnosti razriješen Holjevac. Ipak, ta sjednica nikada nije proizvela pravne učinke, a Vijeće Filozofskog fakulteta profunkcioniralo je tek u veljači 2017.

U e-poruci iz studenog 2016. o.d. dekana Holjevac pozvao se na odredbe Kaznenog zakona

Vratimo se na samu sjednicu. U ime onih profesora koji su izrazili želju za sazivanjem izvanredne sjednice, četvero je profesora 16.11.2016. urudžbiralo dopis i poziv na sjednicu – Davor Dukić, Đurđica Čilić, David Šporer te Marina Protrka Štimec. Dva dana kasnije na njihove je mail adrese stigla poruka o.d. dekana Holjevca u kojoj im je poručio da su organizatori nelegalne sjednice, da krše i odredbe Kaznenog zakona “u smislu neovlaštenog obavljanja službene radnje” te da moraju biti spremni suočiti se s “pravnim posljedicama takvih nelegalnih aktivnosti”.

Četvero profesora kojima se Holjevac mailom obratio, tjedan dana kasnije podnijelo je prijavu Etičkom povjerenstvu Filozofskog fakulteta zbog uznemiravanja i zastrašivanja. Pozvali su se na Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu, njegove članke 7. (stavak 1 i 2) i 12. (stavak 1 i 2), “prema kojima se gore navedeno pismo može smatrati činom zlouporabe položaja u cilju uznemiravanja i zastrašivanja kolega”, stoji u prijavi.

Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu

Članak 7.
(1) Svaki član sveučilišne zajednice treba se ponašati u skladu s načelom jednakosti i pravednosti na način koji isključuje svaku diskriminaciju, zlostavljanje, uznemirivanje ili iskorištavanje. Sveučilište je dužno osigurati uvjete za ostvarivanje načela jednakosti i pravednosti.
(2) Članovi sveučilišne zajednice ne smiju zlouporabiti svoj autoritet i ne smiju dopustiti da osobni interesi i odnosi rezultiraju situacijama koje mogu utjecati na mogućnost objektivnoga prosuđivanja te etičkoga i profesionalnog obavljanja radnih obveza.
Članak 12.
(1) Zabranjena je svaka vrsta uznemirivanja između članova sveučilišne zajednice.
(2) Uznemirivanjem se smatra svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi kojem je cilj ili koje stvarno znači povredu osobnog dostojanstva, koje ometa njezino obavljanje radnih zadataka ili smanjuje kvalitetu njezina života. Uznemirivanjem se osobito smatra svaki čin, pojedinačan ili ponavljan, verbalni, neverbalni ili fizički, koji stvara ili pridonosi stvaranju neugodnih i neprijateljskih radnih i obrazovnih okolnosti ili koji drugu osobu zastrašuje, vrijeđa ili ponižava.

– Osim toga, kopija gore navedenog pisma poslana je na veći broj adresa nastavnika Filozofskog fakulteta koji su time također bili uznemireni i zastrašeni, a kazneno djelo za koje nas o.d. dekana optužuje uopće ne može biti počinjeno jer on je javni službenik, a ne državni, kako se krivo prikazao, stoji u prijavi četvero profesora.

Naime, članak 322. Kaznenog zakona definira da će bilo tko tko neovlašteno izvrši radnju koju je ovlaštena izvršiti samo službena ili vojna osoba, biti kažnjen kaznom zatvora do jedne godine. Službena osoba u Kaznenom je zakonu definirana, između ostaloga, kao državni dužnosnik i službenik, što Holjevac kao o.d. dekana nije bio.

Etičko povjerenstvo FF-a: Holjevčev mail imao elemente zastrašivanja, zlouporabio i položaj zbog nemara

U slučaju navedene prijave, Fakultetsko vijeće FF-a 28. ožujka 2017. donijelo je odluku o pokretanju postupka protiv o.d. dekana Holjevca. Etičko povjerenstvo FF-a svoje je mišljenje donijelo na sjednici krajem siječnja ove godine.

Izdvojeni članak

Vijeće Filozofskog razriješilo v.d dekana Željka Holjevca i predložilo Budaka za dekana

– Članovi povjerenstva suglasili su se da je poruka elektroničke pošte koju je prijaviteljima u postupku, profesorima Šporeru, Dukiću, M. Štimec Protrka i Đ. Čilić Škeljo, uputio tadašnji o.d. dekana izv. prof. dr. Željko Holjevac imala elemente zastrašivanja te da je mogla uzrokovati strah kod primatelja i svih kojima je poruka dostavljena. Taj element posebno se vidi u zadnjem dijelu posljednje rečenice: “u smislu neovlaštenog obavljanja službene radnje (čl. 322 Kaznenog zakona) te da se morate biti spremni suočiti s pravnim posljedicama takvih nelegalnih aktivnosti”. Povjerenstvo smatra da je u skladu s akademskim uzusima i kolegijalnim postupanjem namjera profesora Holjevca da upozori i podsjeti mogla biti ostvarena tako da se najprije obratio potpisnicima, a tek potom o protustatutarnosti inicijative za sazivanje Vijeća obavijestio članove Vijeća, stoji u Mišljenju Etičkog povjerenstva kojeg potpisuju profesor Damir Agičić (predsjednik povjerenstva) te članovi Željka Kamenov, Marko Liker, Snježana Rodek i Nikola Tomašegović.

Povjerenstvo je nakon rasprave donijelo jednoglasno mišljenje da je profesor Holjevac povrijedio Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu (članak 7 stavak 1 i 2 te članak 12 stavak 1 i 2), “zbog sljedećeg:

a) koristio je pogrešno tumačenje odredbi Kaznenoga zakona za upozoravanje primatelja na snošenje pravnih posljedica;

b) obznanio je takvo pogrešno tumačenje većem i neutvrđenom broju primatelja, što se u najmanju ruku može karakterizirati kao zlouporaba položaja zbog nemara.”

Zbog sporne sjednice iz studenog 2016., profesori FF-a pozivani na obavijesne razgovore u policiju

Izdvojeni članak
policijski auto

Gdje je nestala autonomija? Policija poziva profesore s Filozofskog na obavijesne razgovore

Na kraju, spomenimo kako su pojedini profesori Filozofskog fakulteta, zbog sudjelovanja u organizaciji sjednice Vijeća iz studenog 2016., prošle godine pozivani u policiju na obavijesne razgovore. Profesor Vladimir Mateljan o tome je prošle godine u lipnju uputio priopćenje te kazao kako je u svojstvu svjedoka pozvan na obavijesni razgovor na temelju kaznene prijave koju je podnijelo Sveučilište u Zagrebu.

Mateljan je tada kazao da ga cijela situacija kaznenog progona zbog sjednica Fakultetskog vijeća podsjeća na 1971. godinu i zapitao se zašto Sveučilište kazneno progoni članove Fakultetskog vijeća, i to zbog posla koji je njihova obaveza.

Copy link
Powered by Social Snap