Doznajte kako napisati prigovor na rezultate natječaja za državnu stipendiju

I ove godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje 10.000 državnih stipendija studentima slabijeg imovinskog stanja. Ovih dana u tijeku je žalbeni rok za studente koji su sudjelovali u natječaju, a nisu ostvarili pravo na državnu socio-ekonomsku stipendiju. Budući da nam se više studenata javilo s upitom o tome kako bi prigovor trebao izgledati, donosimo primjer jednog.

Foto: pixabay

Kako stoji uz rezultate natječaja za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2019./2020., studenti kojima nije dodijeljena državna stipendija mogu podnijeti pisani prigovor Ministarstvu u roku od osam dana od dana nakon objavljivanja rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju. Dakle, ove se godine prigovori podnose zaključno s danom 12. prosinca 2019. godine, a kao datum podnošenja prigovora uzimat će se datum poštanskoga žiga.

Budući da je na natječaj pristiglo 17.463 prijava, a pravo na stipendiju ostvarilo je 9.903 studenata, za očekivati je da će neki od njih uložiti prigovor na rezultate natječaja. Kako bi taj prigovor trebao izgledati, pitanje je kojeg nam je postavilo nekoliko studenata pa smo odlučili sastaviti jedan primjerak.

Objavljeni rezultati natječaja za državnu stipendiju u 2019./2020.

U lijevom gornjem kutu dokumenta navodite svoje osobne podatke, točnije ime prezime i adresu. Nekoliko redaka niže, ali uz desnu marginu, navest ćete naziv i adresu institucije kojoj je prigovor upućen, u ovom slučaju to je Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Zatim navodite predmet prigovora, dakle ‘Prigovor na rezultate provedenoga javnog Natječaja za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2019./2020.’ U primjeru smo još naveli i klasu te urudžbeni broj i datum natječaja, jer je tako navedeno odluci o dodjeli stipendije MZO-a.

Nakon predmeta, slijedi sam tekst prigovora, a on ovisi o specifičnoj situaciji zbog koje vam nije dodijeljena stipendija. Mi smo za primjer uzeli studenticu kojoj u konačni izračun bodova nije uračunato 150 bodova za sestru, redovitu učenicu, a podatak je to kojeg je samo Ministarstvo tijekom prijave na natječaj povuklo iz službenih evidencija tijela državne uprave. Vi ćete u tekstu prigovora navesti svoj razlog ulaganja žalbe i, ako je potrebno, ponovno priložiti natječajni dokument ili potvrdu kojom dokazujete opravdanost tog prigovora.

Tekst prigovora završava datumom i mjestom u kojemu je prigovor sastavljen, ime i prezime studenta te vlastoručni potpis. Prigovori na rezultate državne stipendije šalju se isključivo poštom, najbolje preporučenom pošiljkom, na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

s naznakom:

„Prigovor na rezultate Natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2019./2020.“.

U nastavku se nalazi primjer prigovora, a ako vam dokument nije vidljiv, potrebno je osvježiti stranicu.

Odgovori