Pretraga

Privatni fakulteti oštro sankcioniraju plagijatore i prepisivače među studentskim redovima

A- A+

Iako su oličenje neetičkog ponašanja te predstavljaju rak ranu za akademsku zajednicu, prepisivanje za vrijeme ispita ili plagiranje radova raširena su pojava po hrvatskim fakultetima. Budući da se duže vrijeme bavimo temama oko suzbijanja i sankcioniranja ovih prijestupa, odlučili smo istražiti kakve sankcije snose studenti koji prepisuju ili plagiraju tuđe radove na privatnih visokim školama.

en.wikipedia.org

Dok pojedini fakulteti u svojim pravilnicima već duže vrijeme imaju propisane sankcije za studente koji prepisuju za vrijeme ispita ili ih se ‘uhvati’ u plagiranju seminarskih, diplomskih ili doktorskih radova, neke visokoobrazovne škole takva su pravila tek odnedavno zapisale. Radi se o neetičkom ponašanju koje većina studenata smatra sasvim uobičajenom i normalnom pojavom. Takav mentalitet – rekli bi mnogi, ali to ne možemo uzeti za pravovaljan argument. No hrvatski fakulteti se u posljednje vrijeme trude ne bi li što učinkovitije suzbili takve prijestupe kao što su varanja na ispitima ili plagiranje nečijih radova koje potpisuju svojim imenom.

Opomena pred isključenje najoštrija izrečena mjera na VERN'u

Kako Grozdanić ističe, pokušaji plagiranja ili prepisivanja na ispitima izolirani su slučajevi. Najviša dosad izrečena kazna na VERN’u za te oblike prekršaja bila je opomena pred isključenje.

Već neko vrijeme pratimo kako se državni fakulteti bore s ovom rak ranom koja nagriza akademske krugove, no ovaj put smo odlučili istražiti kakva je situacija na privatnim visokim školama. Kontaktirali smo nekoliko privatnih fakulteta te ih upitali kako sankcioniraju prepisivanje i plagiranje studenata i zamjećuju li u posljednjih nekoliko godina porast ili pad takvog neetičkog ponašanja.

Zbog javnog ‘prozivanja’ u padu broj plagijatora i prepisivača

– Prema našim pravilnicima i Etičkom kodeksu Veleučilišta VERN‘, plagiranje seminarskih i diplomskih radova te prepisivanje na ispitu smatra se ozbiljnim prekršajem. Za svaki prijavljeni prekršaj u vidu pokušaja prepisivanja na ispitu, predaja seminarskog ili drugog pisanog rada s plagiranim dijelovima, ometanje nastave i slično, povjerenstvo imenovano od strane dekana pokreće stegovni postupak s ciljem utvrđivanja činjenica i određivanja odgovarajuće stegovne mjere. Ovisno o stupnju ozbiljnosti prekršaja te odnosu studenta prema počinjenom prekršaju, povjerenstvo dekanu može predložiti izricanje jedne od sljedećih mjera: opomena, javna opomena, opomena pred isključenje i isključenje sa školovanja. Svim studentima koji su uhvaćeni u prepisivanju na ispitu, ispit se odmah poništava, objasnila nam je mr. sc. Višnja Grozdanić, prodekanica za studije i predsjednica Stegovnog povjerenstva na Veleučilištu VERN’.

Izdvojeni članak

U Hrvatsku stigao lovac na plagijate: Nema više prepisivanja seminarskih, diplomskih i doktorskih radova


Na Algebri do sad nije zabilježena prijava za plagiranje

– Stegovno povjerenstvo do sada nije zaprimili prijave vezane za plagiranje, dok po roku pismenog ispita zaprima prijave za prepisivanje. Najoštrije razine kazni koje smo do sada izrekli studentima spadaju u razinu ukora jer već od prve godine i susreta studenata s međuispitima gradimo odgovornost prema samostalnom radu, čime gradimo kvalitetu diplomanata, objašnjava Silvija Grgić dodajući kako se ukor i javna opomena objavljuju javno na oglasnoj ploči i da su dodatno nepopularni jer ulaze u dosje studenta.

Dodala je kako se broj navedenih prekršaja, koji i inače nije bio velik, u posljednjih nekoliko godina smanjuje. Razlog tomu vidi u metodama pravovremene reakcije i javne objave prekršitelja na VERN’ovu intranet sustavu, gdje su studenti kojima je izrečena opomena navedeni inicijalima, a ostali s izrečenim težim mjerama (javna opomena i opomena pred isključenje) s punim imenom i prezimenom te opisom počinjenog djela.

Jedna do dvije prijave prepisivanja na ispitima po semestru

Prodekanica za nastavu Visokog učilišta Algebra mr. art. Silvija Grgić nam je otkrila da su sankcije za plagiranje i prepisivanje na njihovu fakultetu propisane Pravilnikom o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.

– Ukoliko student bude uhvaćen u prepisivanju, osoba koja provodi ispit je obvezna prijaviti studenta Stegovnom povjerenstvu koje nakon toga provodi postupak. Uz prijavu, nadzornik priprema izvješće s ispita koje je podloga Stegovnom povjerenstvu za donošenje odluke. Svaki student pozvan je prisustvovati sjednici povjerenstva te je u mogućnosti iznijeti i svoje viđenje problema.
Ukoliko se utvrdi da je prijava utemeljena, Stegovno povjerenstvo će poništiti sve bodove koje je student stekao na takvom ispitu i studentu iznijeti jednu od sljedećih mjera: opomena, javna opomena ili ukor, ističe prodekanica Grgić.

Kad je plagiranje u pitanju, radi se o težem stegovnom prijestupu za koji Stegovno povjerenstvo može studentu izreći opomenu pred isključenje, odrediti uvjetno isključenje na određeno vrijeme do najduže godinu dana te se uz to može odrediti: zabranu polaganja ispita i/ili pohađanja određenih oblika nastave do godinu dana ili do isteka akademske godine te zabranu upisa više godine studija. Među sankcijama za plagiranje nalaze se i isključenje s Visokog učilišta Algebra do dvije godine kao i trajno isključenje.

– Od uvođenja nadzornika koji provode ispite te uspostave postupka sankcioniranja, osvijestili smo studente da na ispitima nema prepisivanja i osjetili smo znatan pad takvog ponašanja. U početku smo, na tadašnjih cca 200 studenata, imali prosječno 10-tak prijava prepisivanja po ispitnom roku, što se kroz godine sve više smanjivalo da bi došlo do jedne ili dvije prijave po semestru danas kada imamo oko 500 studenata u sustavu, otkrila nam je Silvija Grgić.

Izdvojeni članak

Za plagijatore i prepisivače na fakultetima nema točno određenih sankcija

S Libertasa izbačen student zbog kršenja Pravilnika i Etičkog kodeksa

Ni Visoka poslovna škola Libertas nije iznimka po pitanju propisanih sankcija za neetičko ponašanje.

– VPŠ Libertas ima kroz Statut visokog učilišta, Etički kodeks i Pravilnik o studiranju razrađene mjere koje se odnose na nečasno ponašanje tijekom ispitnog postupka odnosno plagiranje seminarskih i ili diplomskih radova. Sa svim aktima upoznati su studenti i profesori, a surađujemo i sa Studentskim zborom. Mjere koje se mogu izreći uključuju i i mjere prestanka statusa studenta, objasnio nam je dekan Visoke poslovne škole Libertas Davor Žmegač.

Otkrio nam je kako je najoštrija mjera koju je kao dekan izrekao upravo bila prestanak statusa studenta VPŠ Liberts zbog kršenja Etičkog kodeksa i Pravilnika o studiranju.

– Broj nečasnih radnji i prepisivanja tijekom ispita na Libertasu je generalno gledajući stalno u padu iz razloga što konstantno razvijamo odgovornost naših studenata, te ih kroz sustav nastave nastojimo maksimalno pripremiti za ispite što sve skupa rezultira stalnim kvalitativnim pozitivnim pomacima. U sljedećem razdoblju planiramo i implementirati programska rješenja za provjeru seminarskih i diplomskih radova kako bi dodatno povećali kvalitetu te maksimalno smanjili moguća nečasna ponašanja kao što je plagiranje, odgovorio nam je dekan Žmegač na upit jesu li u posljednjih nekoliko godina zamijetili rast ili pad broja studenata koji prepisuju za vrijeme ispita ili se upuste u plagiranje.

Copy link
Powered by Social Snap