Pretraga

Provjerili smo sve fakseve u državi, evo popis svih koji su zbog korone prešli na online nastavu

A- A+

Nakon što su prošlog tjedna jasno iskomunicirane preporuke da faksevi pređu na online nastavu, izuzev praktičnih i laboratorijskih vježbi, pregledali smo stranice svih javnih i privatnih visokih učilišta u Hrvatskoj i otkrili da je dobar dio njih svoja predavanja već održava na daljinu.

Foto: Samuel Bourke; Unsplash

Pregledali smo stranice svih javnih i privatnih visokoškolskih ustanova u državi – sveučilišta, veleučilišta i visokih škola – te provjerili koliko je njih sukladno preporukama odlučilo prijeći na online nastavu.

Na sveučilištima je pola-pola

Od javnih, sveučilišta u Rijeci, Dubrovniku, Zadru i Puli prešla su u potpunosti na online nastavu, uglavnom s iznimkom praktičnih i laboratorijskih vježbi, odnosno oblika nastave koji se baš ne mogu nadomjestiti predavanjima na daljinu.

Osim njih, na online nastavu je od danas, zajedno s istoimenim veleučilištem, prešlo i Sveučilište VERN. Sveučilište Libertas krajem rujna donijelo je odluku da će studenti prvih godina nastavu imati uživo, dok će svi ostali raditi po modelu da predavanja i seminare slušaju online, a tek vježbe pohađaju u dvoranama faksa. Na sličan se način održavanja nastave odlučilo i Hrvatsko katoličko sveučilište.

Valja naglasiti da su neka sveučilišta integrirana, a neka nisu. To znači da su sveučilišta poput Dubrovnika i Pule takva da nemaju fakultete kao zasebne pravne osobe, već o pitanju nastave na kraju dana odlučuje rektorat. Sveučilište u Zagrebu nije jedno takvo sveučilište pa se odluke o online nastavi donose uglavnom na razini sastavnica.

Konkretno, na zagrebačkom sveučilištu, kako smo i pisali prošlog tjedna, polovica je fakulteta prešla na online nastavu. To uključuje Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Geotehnički, Veterinarski, Građevinski, Medicinski, Pravni, Tekstilno-tehnološki, Kineziološki fakultet, Fakultet organizacije i informatike, Sveučilišni centar za protestantsku teologiju, Filozofski fakultet, Fakultet hrvatskih studija, Ekonomski fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Fakultet političkih znanosti te Šumarski fakultet.

Na Sveučilištu u Splitu online u potpunosti idu Ekonomski fakultet, Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje, Filozofski fakultet, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Kemijsko-tehnološki fakultet, Pomorski fakultet, Pravni fakultet (odluka vrijedi za prosinac), Prirodoslovno-matematički fakultet (gdje svi profesori smiju nastavu držati online), Umjetnička akademija i Odjel za stručne studije.

Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na daljinu predavanja održavaju Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Odjel za kemiju, Odjel za matematiku, Odjel za fiziku, Ekonomski fakultet, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Filozofski fakultet, Pravni fakultet, Katolički bogoslovni fakultet i Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Velika većina veleučilišta ide online

Veleučilište u Šibeniku donijelo je odluku da od 2. prosinca sa svim predavanjima i seminarima ide online. Iznimka su turnusna nastava na Upravnom odjelu, kao i praktične te laboratorijske vježbe na drugim studijskim smjerovima. Od istog datuma svu je nastavu na daljinu počelo održavati i Veleučilište u Rijeci, a u fizičkom će obliku iznimno provoditi provjere znanja te praktične i  laboratorijske vježbe. Konzultacije će se na riječkom veleučilištu odvijati i online i kontaktno.

Veleučilišta Lavoslava Ružičke u Vukovaru na online se nastavu prebacilo 30. studenog, zaključno s 23. prosinca. To se odnosi na predavanja i seminari na svim studijima, pa čak i vježbe za upravni studij i trgovinu. Fizioterapeuti koji tamo studiraju kliničke će vježbe obavljati kontaktno, no u malim grupama po strogim epidemiološkim mjerama. Veleučilište u Karlovcu je sukladno preporukama, ali i specifičnostima svojih studijskih programa, odabralo hibridni model, gdje se većina ili cijela nastava teorijskih predmeta odvija online, a praktične i laboratorijske vježbe kao i provjere znanja, odvijat će se kontaktno.

Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću nastavu će održavati prvenstveno na daljinu, osim kod, opet, praktičnih i laboratorijskih vježbi jer se to ne može nadomjestiti podučavanjem na daljinu. Na svojim su stranicama naveli iz kojih će se kolegija praktične vježbe održavati u zgradi faksa, a cijeli popis provjerite ovdje. Međimursko veleučilište u Karlovcu nastavu je na nekim svojim studijima nedavno prebacilo online, kao primjerice za studij Računarstva. Istarsko veleučilište još je krajem listopada donijelo odluku da zbog epidemiološke situacije prelazi na online model nastave, dok vježbe organiziraju po točno određenom rasporedu.

Veleučilište Baltazar u Zaprešiću odluku je o prelasku na online nastavu donijelo sredinom studenog. Preciznije, predavanja i seminari idu online, a dio nastave koji obuhvaća kvantitativne izračune, demonstracije vještina i druge specifičnosti koje se ne mogu nadomjestiti predavanjem na daljinu, održavat će se klasično u prostorima faksa. Veleučilište VERN u potpunosti je prešlo na online nastavu tek danas. Predavanja i seminari idu na daljinu, a ispiti i kolokviji, osim za studente koji iz objektivnih razloga ne mogu doći na faks, održavat će se kontaktno.

Veleučilišta u Bjelovaru odmah je nakon što su donesene preporuke za nastavu na visokim učilištima krajem kolovoza odlučilo da će sva nastava, zbog epidemioloških mjera, biti online. Isto je odlučilo i Tehničko veleučilište u Zagrebu.

Neke visoke škole također biraju online

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici, počevši od 1. prosinca, nastavu održava online putem Zoom platforme, a takav će režim nastave potrajati do kraja kalendarske godine. O načinu održavanja nastave nakon božićnih praznika studenti će, ističu, biti pravovremeno obaviješteni. Od kraja studenog na online nastavu u potpunosti prelazi i Edward Bernays visoka škola za komunikacijski menadžment, i to putem platforme Microsoft Teams.

RIT Croatia, poznati američko tehnološko učilište, od kraja studenog svu nastavu prebacuju online. Izuzetak su tek kolegiji koji se uglavnom sastoje od laboratorijskih vježbi kao i pisane provjere, koje će se održavati uživo na kampusu. RRIF visoka škola za financijski menadžment sukladno je preporuci potkraj studenog donijela odluku da sva nastava prelazi na daljinu.

Visoka poslovna škola PAR neće samo predavanja i seminare održavati online, već će se zbog pogoršane epidemiološke situacije do daljnjega i ispiti provoditi na daljinu. Visoka škola za informacijske tehnologije VSITE nastavu održava hibridno, na dosta zanimljiv način. Studenti mogu birati hoće li dolaziti fizički na nastavu, a za one koji to ne žele organizira se istovremeni prijenos putem Microsoft Teamsa. Svi koji nastavu žele slušati od kuće, doduše, moraju podnijeti molbu u referadi. Visoka škola za sigurnost SECURUS svu je nastavu zbog loše epidemiološke slike do daljnjega odgodila.


*Napomena: U ovome tekstu nalaze se sva visoka učilišta koja su na svojim službenim stranicama objavila obavijest o održavanju nastave.

Provjerili smo sve fakseve u državi, evo popis svih koji su zbog korone prešli na online nastavu
Share via
Copy link
Powered by Social Snap