Pretraga

Raspisan natječaj za stipendije od 10.800 kuna: Provjerite zadovoljavate li uvjete Sveučilišta u Osijeku

A- A+

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku raspisalo je natječaj za stipendije i potpore studentima za akademsku godinu 2018./2019. Iznos stipendija koje se dodjeljuju je 10.800 kuna, potpora se dodjeljuje u jednoj kategoriji i to za pokriće školarine, a na ovaj natječaj studenti se mogu prijaviti do 15. veljače.

Foto: Srednja.hr

Osječko sveučilište raspisalo je natječaj kojime dodjeljuje ukupno 120 stipendija i potpora svojim studentima.

Stipendije se dodjeljuju u tri kategorije: za izvrsnost, aktivnim sportašima te studentima u stanju socijalne potrebe. U sve tri kategorije stipendija iznosi 10.800 kuna, odnosno 900 kuna mjesečno. Studentima u stanju socijalne potrebe dodjeljuje se i pet potpora za pokriće školarine, kojima će se isplatiti iznos od 50%, odnosno 100% školarine u svrhu plaćanja školarine jednokratno.

U A kategoriji za izvrsnost četiri su potkategorije:

Izdvojeni članak

Izvrsnicima i studentima slabijeg imovinskog stanja nude se stipendije od 7.500 kn: Raspisan natječaj Sveučilišta Sjever

A1.) za studente viših godina studija – 30 stipendija
A2.) za studente I. godine preddiplomskog sveučilišnog i preddiplomskog stručnog studija te I. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija – 10 stipendija
A3.) za studente upisane u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija i u I. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija – 10 stipendija
A4.) za studente upisane u više godine preddiplomskog, diplomskog ili integriranog studija te za studente upisane u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija na umjetničko-znanstveno/nastavnoj sastavnici – 5 stipendija

Studentima aktivnim sportašima dodjeljuje se pet stipendija, a studentima u stanju socijalne potrebe ukupno 60 stipendija, od čega onima slabijeg socijalno-ekonomskog stanja 50 stipendija, dok je pet stipendija za studente s invaliditetom i pet za studente koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama.

Na ovaj se natječaj studenti mogu prijaviti isključivo poštom i to zaključno s 15. veljače 2019.

Koje je sve uvjete potrebno zadovoljiti u svakoj od kategorija te koja se dokumentacija šalje u prijavi na natječaj provjerite u dokumentu koji slijedi. Napomena: ako vam tekst natječaja nije vidljiv, potrebno je (više puta) osvježiti stranicu.

Raspisan natječaj za stipendije od 10.800 kuna: Provjerite zadovoljavate li uvjete Sveučilišta u Osijeku
Share via
Copy link
Powered by Social Snap