Pretraga

Rektor želi osnovati studij koji već postoji na FPZG-u: ‘Osnivanje nove sastavnice nije potrebno’

A- A+

Vijeće Fakulteta političkih znanosti, temeljno upravljačko tijelo tog faksa, reagiralo je na namjeru rektorata da osnuje nove studijske programe koji se već podučavaju na FPZG-u.

Fakultet Političkih Znanosti / Ivan Klindić|www.ivanklindic.info

Zagrebački rektorat na čelu s Damirom Borasom, kako je otkrio Telegram, uskoro planira osnovati novi faks koji će se baviti diplomatskim, međunarodnim i europskim studijima. Jedini problem je što na zagrebačkom sveučilištu takav faks – već postoji.

Faks koji već postoji

Fakultet političkih znanosti, kako je precizirano Telegramu, takvim se studijima ne bavi samo općenito kroz politologiju, već jako specifično. Imaju tako u ustrojbenoj strukturi Odsjek za međunarodne odnose i sigurnosne studije; jedan od smjerova na diplomskoj razini politologije su upravo europski studiji; a imaju i poseban magisterij na engleskom Master of European Studies.

Zbog toga svega na Fakultetu političkih znanosti glasine o osnivanju novog faksa, preciznije, sveučilišnog odjela Diplomatski, europski i međunarodni studiji, nisu baš dočekali s oduševljenjem. Štoviše, s time nisu bili ni upoznati, što su potvrdili Telegramu, pa najavili da će se o ovom pitanju danas održati izvanredna sjednica Fakultetskog vijeća. Usred ovih saznanja pale su neke ostavke u rektoratu. Bivša dekanica FPZG-a Lidija Kos Stanišić, po pisanju Telegrama, dala je ostavku na funckiju rektorove pomoćnice za interno komuniciranje.

‘Izostanak rasprave ozbiljno ugrožava kvalitetu’

Danas se navedena sjednica održala, a Vijeće Fakulteta političkih znanosti došlo je do zajedničkog stava o eventualnom novom odjelu koji bi se bavio diplomatskim, međunarodnim i europskim studijima. Osnivanje takvog odjela, drže vijećnici FPZG-a, predstavlja uvođenje nove sastavnice “bez utvrđene društvene potrebe, jasno definiranog strateškog cilja” te “bez da postoje kadrovski i drugi resursi potrebni da se ova namjera ostvari”.

“Na Sveučilištu u Zagrebu već postoje sastavnice koje izvode sadržaje koje bi trebao izvoditi novi sveučilišni odjel, a koje imaju za to već osigurane znanstvene i nastavne resurse koji bi se u novom odjelu tek trebali uspostaviti, odnosno osigurati, kako se navodi u elaboratu, preuzimanjem zaposlenika s drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i korištenjem postojećih prostornih i administrativnih resursa”, stoji u stavu Fakultetskog vijeća FPZG-a.

Dalje nastavljaju kako bi osnivanje takve sastavnice trebalo biti predmetom šire rasprave na zagrebačkom sveučilištu. Posebno tu ističu tijela iz društveno-humanističkog područja kao i sastavnice koje izvode studije u području društvene znanosti.

“Izostanak rasprave o ovako važnom pitanju ozbiljno ugrožava kvalitetu donošenja odluka na Sveučilištu u Zagrebu, pokazauje nedostatak strategije upravljanja te isključuje relevantne dionike, u ovom slučaju sastavnice sveučilišta iz područja društvenih znanosti, a posebno Fakultet političkih znanosti, iz procesa donošenja odluka koje ih se neposredno tiču i koje zadiru u područje u kojem djeluju”, mišljenja su članovi Vijeća.

‘Ukazuje na ozbiljne probleme upravljanja’

Potvrđuju i danas vijećnici Fakulteta političkih znanosti kako ta institucija ni formalno ni neformalno nije bila upoznata s namjerom osnivanja novog odjela na zagrebačkom sveučilištu koji će se baviti diplomatskim, međunarodnim i europskim studijima. To ih posebno, ističu, čudi jer bi taj odjela pokrivao sadržaje koje FPZG već ima na svim trima razinama studija – preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj.

“Koliko nam je poznato, dosad niti jedno sveučilišno tijelo niti dokument Sveučilišta u Zagrebu nije dovodio u pitanje kvalitetu ili svrsishodnost programa koje izvodi Fakultet političkih znanosti ili druge sastavnice iz područja društvenih znanosti niti je ukazivao na manjkavosti u ovim programima. Stoga nam nije jasna stvarna svrha osnivanja novog sveučilišnog odjela”, navode vijećnici.

Na koncu se Vijeće FPZG-a osvrnulo i na elaborat o pokretanju novog odjela, ističući kako se ne bazira na točnim informacijama, a usto niti ne nudi stvarna rješenja. Konkretno, ističu da se u tom dokumentu ne spominju konkretni studijski programi, istraživačke aktivnosti, projekti, kao ni znanstveno-nastavni resursi kojima se raspolaže.

“Sve navedeno implicitno ukazuje da sveučilišni odjel zapravo ne bi mogao ponuditi nove sadržaje koje ne bi mogle osigurati već postojeće sastavnice ili studijski programi, uključivo i interdisciplinarni programi koje bi provodilo više sastavnica, te da osnivanje nove sastavnice sveučilišta u području društvenih znanosti nije potrebno, a samo otpočinjanje postupka osnivanja sveučilišnog odjela ukazuje na ozbiljne probleme u definiranju strateške vizije i procesu upravljanja na Sveučilištu u Zagrebu”, zaključuju članovi vijeća Fakulteta političkih znanosti.

Rektor želi osnovati studij koji već postoji na FPZG-u: ‘Osnivanje nove sastavnice nije potrebno’
Share via
Copy link
Powered by Social Snap