Pretraga

Rektorica Prijić Samaržija izabrana u drugi mandat na čelu Sveučilišta u Rijeci

A- A+

Na svečanoj izbornoj sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci ovog petka na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci, jednoglasnom odlukom svih članica i članova Senata, u svoj je drugi rektorski mandat izabrana Snježana Prijić Samaržija.

Snježana Prijić Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci
Foto: Youtube screenshot; Al Jazeera Balkans

Na Sveučilištu u Rijeci ovog je petka Senat Sveučilišta u Rijeci Snježanu Prijić Samaržiju izabrao u drugi rektorski mandat. Ona je bila jedina kandidatkinja.

Kako su priopćili sa Sveučilišta, izborna je sjednica održana u Auli Magni Rektorata, uz minimalan broj članova te sukladno trenutnim epidemiološkim mjerama. Imenovano je Povjerenstvo za provođenje postupka izbora rektora Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 2021.–2025., na čelu s Vesnom Crnić Grotić, koje je nadziralo i vodilo brigu o zakonitosti i pravilnosti tajnog glasovanja u postupku izbora rektora te utvrdilo rezultate glasovanja.

Rektora tajnim glasovanjem bira Senat koji broji 24 člana (rektorica Sveučilišta u Rijeci, 12 dekana fakulteta/akademije, četiri pročelnika sveučilišnih odjela, dva predstavnika ostalih sastavnica i pet predstavnika studenata).

Izdvojeni članak
predavanje, studenti

Kreću izbori za rektora prema pravilima kakva do sada nismo mogli vidjeti u visokom obrazovanju

Podsjetimo, Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj je 48. sjednici, održanoj 22. prosinca 2020. otvorio postupak izbora rektora Odlukom o pokretanju postupka za izbor rektora Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 2021.-2025. i imenovanju Povjerenstva za prikupljanje prijava za izbor rektora. Prijave su prikupljane u razdoblju od 4. siječnja do 25. siječnja. Povjerenstvo za prikupljanje prijava za izbor rektora imalo je sjednicu 26. siječnja i utvrdilo da je u roku za dostavu prijava pristigla prijava kandidatkinje prof. dr. sc. Snježane Prijić Samaržije i o tome je izvijestilo Senat na 49. sjednici, održanoj 28. siječnja.

Kandidatkinja je svoj program predstavila članovima Senata na 50. sjednici, održanoj 15. veljače, a Studentskom zboru Sveučilišta 16. veljače.

snjezana prijic samarzija
Share via
Copy link
Powered by Social Snap