Pretraga

Školarine za fakultete u Rijeci ostaju nepromijenjene

A- A+

Školarine na fakultetima u Rijeci ove godine neće se mijenjati. Kao i dosad, najskuplje je studirati u području prirodnih znanosti, biomedicine i umjetnosti – ECTS bod je čak 154 kune, odnosno ukupni iznos školarine je nešto više od 9 tisuća kuna. Studentima su na raspolaganju i studentski krediti za školarine i troškove života.

srednja.hr

Senat Sveučilišta u Rijeci donio je odluku o visini školarina za iduću akademsku godinu, točnije odluku o punom iznosu participacije u troškovima studija za upis u prvu godinu preddiplomskih stručnih i sveučilišnih, integriranih sveučilišnih te diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija. Iznosi školarina ostat će na razini prošlogodišnjih, a najskuplji studiji ostaju i dalje oni u nastavnog i znanstvenog području prirodnih znanosti, biomedicine te umjetnosti.

Uz ovu je odluku Senat usvojio i onu o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu studentskih kredita za akademsku godinu 2014./2015. Riječ je o kreditima za pokrivanje troškova školarine koji ovise o iznosu školarine institucije koju student pohađa. Ti će krediti iznositi od 200 do 11 tisuća eura, a oni za pokrivanje troškova života od 70 do 300 eura mjesečno. Pravo na kredit imaju studenti koji su državljani Republike Hrvatske, studenti Sveučilišta u Rijeci te imaju prebivalište ili boravište u Primorsko-goranskoj županiji.

Glavni kriteriji za dodjelu studentskih kredita su izvrsnost te socijalni status. Sve detaljnije informacije o dokumentima potrebnim za prijavu mogu se pronaći na www.uniri.hr, a za sva pitanja studenti se mogu javiti na krediti@uniri.hr. Javni je natječaj za dodjelu kredita otvoren neograničeno od dana objave.

Školarine za fakultete u Rijeci ostaju nepromijenjene
Share via
Copy link
Powered by Social Snap