Pretraga

Ovo je student koji od nedavno brani prava svojih kolega na Sveučilištu u Splitu: Možete mu se javiti i preko Instagrama

A- A+

Za novog studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Splitu izabran je Emir Mulalić, student pete godine Pravnog fakulteta u Splitu. Njegova funkcija je štiti prava studenata na sveučilišnoj razini. Rekao nam je da se studenti za svoja prava zainteresiraju tek kad im to postane bitno, te je otvorio i Instagram stranicu na kojoj mu se ljudi mogu lakše obratiti.

Foto: Facebook Studentski zbor Sveučilišta u Splitu

Emir Mulalić novi je studentski pravobranitelj na razini Sveučilišta u Splitu. Prije nego li se kandidirao za ovu funkciju bio je uključen u rad Ureda Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Splitu i rad Pravne klinike Pravnog fakulteta u Splitu pa je, kaže nam, tako dolazio u doticaj s brojnim pravnim propisima koji reguliraju studentska prava i obveze, a čiji je sadržaj i hijerarhiju nužno poznavati za efikasno obavljanje funkcije.

Izdvojeni članak

Intervju s novim studentskim pravobraniteljem u Zagrebu: ‘Vjerujem da se neki profesori mogu zainatiti’

– Odlučio sam se kandidirati na ovu prije svega odgovornu i časnu funkciju jer smatram da svojim angažmanom mogu pomoći studentima u zaštiti ili ostvarivanju njihovih prava, kaže Mulalić i dodaje da je svoje znanje i vještine jednostavno odlučio staviti na raspolaganje studentima splitskog Sveučilišta.

Posao studentskog pravobranitelja je štiti prava studenata. On prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim  tijelima Sveučilišta, savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava, može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava te obavlja druge poslove utvrđene općim aktom Sveučilišta.

Pitali smo novog pravobranitelja koliko su splitski studenti upoznati sa svojim pravima.

– Dojma sam kako se studenti upoznaju sa svojim pravima tek onda kada posumnjaju da su u nekom pogledu zakinuti, pa krenu sami istraživati zakone, statute i pravilnike kako bi svoju sumnju potvrdili. Tu nailaze na probleme jer se često vrlo teško snaći u šumi propisa ili pak u tumačenju pojedinih odredbi. Iz tog razloga najjednostavnije rješenje bilo bi da se obrate Studentskom pravobranitelju sastavnice ili Sveučilišta kako bi pronašli rješenje. Prije samog stupanja na mandat bio sam svjestan kako studenti još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri upoznati s funkcijom Studentskog pravobranitelja, zato sam dobar dio svoga plana i programa usmjerio na približavanje same funkcije studentima. Prvi korak je nedavna izrada Instagram profila putem kojeg mi se studenti mogu obratiti na brži, neposredniji i pristupačniji način. Uskoro kreće s radom i Ured Studentskog pravobranitelja, a o čemu će studenti biti pravovremeno obaviješteni, kaže nam Mulalić.

Pitali smo ga i koliko često se studenti javljaju pravobranitelju te javljaju li se intenzivnije s obzirom na situaciju s koronavirusom.

– Javljanje studenata pravobranitelju često se dovodi u vezu s aktualnim i generalnim problemima, kao što je primjerice bilo donošenje novog Zakona o obavljanju studentskih poslova i načinom njegove primjene. Slične okolnosti su i sad. Novonastala situacija s koronavirusom nažalost traži da naglo mijenjamo svoje načine života koje smo do sada vodili i ophođenje jedni prema drugima. Isto se tiče održavanja nastave i odnosa između nastavnika i studenata. Ovim putem apeliram na visoka učilišta da uspostave sustave za održavanje online nastave, odnosno komunikacijske kanale prema studentima sukladno uputama Ministarstva, kako studenti ne bi bili zakinuti u ovoj kriznoj situaciji, rekao je.

Studenti se pravobranitelju mogu obratiti putem email adrese: [email protected] i Instagram profila.

 

Copy link
Powered by Social Snap