Pretraga

Studenti koji ga završe nisu dugo na burzi: Hrvatska dobiva prvi studij matematike na engleskom jeziku

A- A+

Tek na nekolicini sastavnica hrvatskih sveučilišta izvode se studijski programi na engleskom jeziku, a jedna od takvih postaje i Odjel za matematiku na Sveučilištu u Rijeci. Diskretna matematika i primjene diplomski je studij koji u Rijeci postoji još od 2011. godine, a od ove se pokreće se i varijanta na engleskom jeziku, čime Hrvatska dobiva prvi studij matematike na tom jeziku.

foto: pixabay

Sve do 31. listopada traju prijave za upis diplomskog studija Diskretna matematika i primjene na engleskom jeziku, točnije Discrete Mathematics and Its Applications.

Što je diskretna matematika?

Izdvojeni članak

Na Sveučilištu u Rijeci pokrenut zanimljiv novi studij: Studenti će imati i stručnu praksu

Za sve one ‘nematematičare’ koje je zaintrigiralo samo ime, pojašnjenje o kakvoj se grani radi dao nam je Dean Crnković, inače pročelnik Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci.

– Diskretna matematika je grana matematike koja proučava diskretne skupove, odnosno one skupove koji nisu kontinuirani. Diskretni skupovi su, primjerice, skup prirodnih brojeva, skup cijelih brojeva i konačni skupovi. U suvremenu diskretnu matematiku ubrajaju se, između ostaloga, kombinatorika, teorija grafova, teorija kodiranja (problemi prijenosa podataka kroz kanale sa smetnjama) i kriptografija, odnosno šifriranje(problemi zaštite tajnosti podataka). Diskretna matematika ima sve veću primjenu u računarstvu zbog čega njezin značaj iz dana u dan raste, pojašnjava Crnković.

Pokretanjem studija na engleskom žele privući strane studente

Novi diplomski studij Discrete Mathematics and Its Applications trajat će četiri semestra, odnosno dvije godine, uspješnim polaganjem kolegija može se ‘prikupiti’ 120 ECTS-a, a naziv koji se po završetku stječe je ‘Master of Scienece in Mathematics’. Crnković pojašnjava kako je uopće došlo do pokretanja  najprije studija diskretne matematike, a onda i njegove inačice na engleskom jeziku.

Izdvojeni članak

Imate frenda hejtera? Pošaljite ga na ovo sveučilište, pokreću studij ljubaznosti

– Na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci provode se znanstvena istraživanja iz više grana matematike, a najbrojnija istraživačka grupa je ona koja se bavi diskretnom matematikom. Razvoj istraživanja u području diskretne matematike na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci doveo je i do organizacije Diplomskog sveučilišnog studija  Diskretna matematika i primjene, koji se na Odjelu za matematiku izvodi od akademske godine 2011./2012. Razlog za pokretanje studija Diskretna matematika i primjene na engleskom jeziku je privlačenje inozemnih studenata koji ne mogu pratiti nastavu na hrvatskom jeziku. Na ovaj studij mogu se upisati osobe sa završenim preddiplomskim studijem matematike, ili ekvivalentnim studijskim programom, pojašnjava Crnković.

Ove godine upisuje se na novi studij 20 studenata kojima se školarina neće naplaćivati.

Neki od kolegija koje će studenti slušati

– Kodiranje i kriptografija (Coding theory and cryptography)
– Teorija grafova (Graph theory)
– Dizajniranje i analiza eksperimenata (Design and analysis of experiments)
– Umjetna inteligencija (Artifficial inteligence)
– Strojno učenje (Machine learning)
– Optimizacijske tehnike u rudarenju podataka (Optimization techniques for data mining)
– Optimizacijske metode u financijama (Optimization methods in finance)
– Linearno programiranje (Linear programming)
– Nelinearna optimizacija (Nonlinear optimization)
– Kombinatorna optimizacija (Combinatorial optimization)
– Statistika (Statistics)

Diplomirani nemaju problema s pronalaskom posla

Kako dodaje za kraj, zbog velike zapošljivosti stručnjaka iz područja diskretne matematike, posebice na poslovima vezanim za informacijsko-komunikacijske tehnologije, na Odjelu se nadaju kako će itekako biti interesa među stranim studentima za novi studij na engleskom.

– Zbog razvijenog algoritamskog načina razmišljanja i sposobnosti brzog prilagođavanja u radu s novim informacijskim tehnologijama studenti koji završe studij visoko su zapošljivi i lako pronalaze posao, zaključuje Crnković.

Studenti koji ga završe nisu dugo na burzi: Hrvatska dobiva prvi studij matematike na engleskom jeziku
Share via
Copy link
Powered by Social Snap