Pretraga

Studenti stručnih studija upozorili da im titula koju dobivaju otežava zapošljavanje

Čak 89 % studenata i diplomanata stručnih studija u Hrvatskoj svoju diplomu, odnosno stečenu titulu, doživljava kao prepreku pri zaposlenju i daljnjem  napredovanju. Potvrdilo je je to istraživanje pokrenuto u sklopu inicijative za izjednačavanje prava studenata stručnih studija u Hrvatskoj.

Na stručnim studijima u Hrvatskoj studira oko 55 tisuća studenata, a rezultati istraživanja pokazuju kako kako diplomanti stručnih studija nailaze na neprepoznatljivost i valjanost diplome kako u Hrvatskoj tako i u EU.

Alavanja: Jedini smo u EU koji diskrimiramo 45.000 studenata i zato iniciramo izmjene Zakona

Titula ih diskriminira

Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske provelo je istraživanje javnog mnijenja nad 380 diplomanata i studenata završnih godina stručnih studija. Čak 90 % ispitanika smatra kako je naziv stručni specijalist koji dobiju nakon završenih 5 godina studija – diskriminirajući.

Njih 89 % smatra kako ih stečena titula čini nevidljivima na tržištu rada. Skoro svi ispitanici tvrde kako poslodavci na tržištu rada nisu dovoljno informirani o razlikama i značenjima akademskih i stručnih naziva kao ni o ishodima učenja koje određena visoka učilišta daju.

Inicijativu podržalo i ministarstvo

– Rezultati istraživanja jasno ukazuju na važnost brzih promjena u zakonskoj regulativi kako bi hrvatskim studentima osigurali jednaka prava kao studentima iz čitave Europske Unije. Isto tako alarmantna je i činjenica da 95,4% ispitanih imaju mišljenje kako poslodavci u praksi ne razlikuju stečene nazive kao i ishode učenja na različitim fakultetima, i to je nešto na čemu ćemo još jače poraditi sa našim partnerima Ministarstvom rada i mirovinskog sustava i Hrvatskom udrugom poslodavaca, naglasio je Karlo Kolesar, predsjednik Vijeća studenata VIVŠ RH

Inicijativa o izmjeni neodgovarajućih zakona pokrenuta je prije više od dva tjedna, a uskoro se očekuju daljnje konzultacije u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta kako bi se što prije pronašlo odgovarajuće rješenje, ali i uskladilo situaciju sa smjernicama Bolonje i praksom u EU.

Potporu inicijativi dao je i ministar rada i mirovinskog sustava, Mirando Mrsić te bivši ministar znanosti, obrazovanja i sporta, Radovan Fuchs.

Studenti stručnih studija upozorili da im titula koju dobivaju otežava zapošljavanje
Share via
Copy link
Powered by Social Snap