Pretraga

Studentima se dijeli nagrada u području odnosa s javnošću: Evo kako se možete prijaviti

A- A+

Kao i svake godine, Hrvatska udruga za odnose s javnošću dodjeljuje nagradu Mlada nada za studentski rad u području odnosa s javnošću. Natječaj je otvoren od 12. listopada do 7. studenog 2022. godine u 12 sati, a studenti se mogu prijaviti u četiri kategorije.

Foto: Unsplash

Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) otvorila je natječaj za dodjelu nagrade Mlada nada za studentski rad u području odnosa s javnošću. Cilj nagrade je promicanje izvrsnosti među studentima te njihovo motiviranje za stjecanje novih znanja i vještina u području PR-a.

Natječaj je otvoren od 12. listopada do 7. studenog 2022. godine do 12 sati te se na njega mogu prijaviti studentski radovi napravljeni u akademskoj godini 2021./2022. u četiri kategorije – seminarski, diplomski i završni rad te komunikacijski plan.

Studentska nagrada HUOJ-a za seminarski rad

Nagrada se dodjeljuje za najbolji seminarski rad iz kolegija u području komunikacija i odnosa s javnošću. Seminarskim radom smatra se rad koji je student izradio u sklopu studijskog programa, a za koji se smatra da predstavlja samostalnu stručnu ili znanstvenu obradu izabrane teme kojom student pokazuje teorijsko i praktično znanje kao i sposobnost samostalnog služenja literaturom.

Izdvojeni članak
stipendija

Natječaj za državnu socio-ekonomsku stipendiju u 2022.|23.

Studentska nagrada HUOJ-a za diplomski rad

Nagrada se dodjeljuje za najbolji diplomski rad iz područja komunikacija i odnosa s javnošću. Pod diplomskim radom smatra se rad koji je student samostalno napisao kao uvjet završetka diplomskog studija, a sadrži odgovarajuću strukturu, sadržaj, metodologiju, rezultate istraživanja i zaključke koji pokazuju da je student ovladao osnovnim znanstvenim i stručnim znanjima iz područja komunikacija i odnosa s javnošću, da ih zna primijeniti u analizi konkretnih fenomena te da je na toj osnovi sposoban ponuditi argumentirana objašnjenja.

Iz tog razloga, diplomski rad obvezno uključuje uporabu znanstveno – istraživačkoga instrumentarija i odgovarajućih stručno – metodoloških postupaka, sustavno izlaganje teme i obrazloženje rezultata istraživanja obuhvaćenoga diplomskim radom.

Studentska nagrada HUOJ-a za komunikacijski plan

Nagrada se dodjeljuje za najbolji komunikacijski plan ili komunikacijsku strategiju iz kolegija u području komunikacija i odnosa s javnošću. Pod ovim se smatra autorski projekt koji je student samostalno izradio u sklopu nekog od kolegija tijekom studija, a koji sadrži sve ključne elemente koji dovode do potpunog pregleda i analize komunikacijskog projekta te moguće implementacije predviđenih komunikacijskih aktivnosti u realnoj situaciji.

Izdvojeni članak
novac kune

Bivši učenici zagrebačke gimnazije dijele stipendije sadašnjima: Iznose 10.000 kuna

Studentska nagrada HUOJ-a za završni rad

Nagrada se dodjeljuje za najbolji završni rad iz područja komunikacija i odnosa s javnošću. Pod završnim radom smatra se rad koji je student samostalno napisao kao uvjet završetka preddiplomskog studija, a sadrži odgovarajuću strukturu, sadržaj, metodologiju i zaključke koji pokazuju da je student ovladao osnovnom stručnom terminologijom, iz područja komunikacija i odnosa s javnošću, da je zna primijeniti u analizi određenog problema te da je, na toj osnovi, sposoban donijeti samostalne zaključke i ponuditi argumentirana objašnjenja.

Svaku pristiglu prijavu pregledava peteročlani stručni žiri HUOJ-a te ju ocjenjuje prema svakom kriteriju definiranim Pravilnikom o dodjeli godišnjih nagrada Mlada nada. Kriteriji ocjenjivanja su stručnost i ozbiljnost pristupu, strukturiranost i preglednost, pismenost i izražavanje te kreativnost i inovativnost.

Zadnji rok za prijavu radova je 7. studenog 2022. u 12 sati. Svečana dodjela studentskih nagrada predviđena je za prvi tjedan prosinca 2022. godine. Više informacija dostupno je na internetskoj stranici HUOJ-a.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap