Pretraga

Studentski projekti koji pomiču granice: Od 3D softvera za ‘čitanje’ stabala do očuvanja zaštićenih vrsta naših planina

A- A+

Studentski projekti su važni jer zahvaljujući njima studenti uče razmišljati znanstveno, ali i stječu iskustvo s kojim kasnije lakše pronalaze posao. Lijep primjer faksa koji u tome pomaže studentima dolazi s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije (FŠDT). Oni su ove akademske godine dali gotovo 150.000 kn za provođenje deset studentskih projekata. Doznajemo kakve su projekte njihovi studenti provodili prethodnih godina i čime se bave ove – teme njihovih radova su stvarno razne, a projekti ambiciozni!

FŠDT

Pogledajte zanimljive projekte studenata Fakulteta šumarstva i drvne tehnike | Foto: FŠDT, srednja.hr

U svim segmentima nastavne djelatnosti nastavnici i suradnici Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije (FŠDT) potiču studente na kritičko razmišljanje i znanstveno utemeljen, stručan i nadasve inženjerski pristup rješavanju postavljenog problema, objasnili su s fakulteta. Na taj se način na FŠDT obrazuju visoko kvalificirani stručnjaci spremni za uključenje na tržište rada neposredno po završetku studija.

Kako bi studenti već na preddiplomskoj razini iskusili sve čari znanstvenog rada, ali i onoga što ih u praksi očekuje, već se niz godina na fakultetu financiraju studentski znanstvenoistraživački i stručni projekti. Tako se i ove akademske godine (2021./2022.) u iznosu od gotovo 150.000,00 kn financira 10 studentskih projekata. Teme projekata su zaista razne, a planovi za njihovu realizaciju vrlo ambiciozni.

Ipak, rezultati studentskih projekata provedenih ranijih godina, nesumnjivo potvrđuju visok potencijal, organiziranost i predanost studenata FŠDT znanstvenoistraživačkom radu. Naime, rezultati rada studenata na projektima koje pripremaju, prijavljuju i vode, redovno se objavljuju u obliku članaka u znanstvenim časopisima s visokim faktorom odjeka. Studenti redovno sudjeluju na znanstvenim i stručnim konferencijama gdje prezentiraju rezultate svog rada, a rezultati nekih od ranijih projekata nagrađeni su i Rektorovom nagradom.

Za montažne kuće u tradicijskom stilu dobili Rektorovu nagradu

Jedan od takvih projekata je i Oblikovanje montažnih objekata inspiriranih tradicijom i baštinom Republike Hrvatske (CROSTAND). Radi se o kompleksnom znanstveno-istraživačkom timskom radu sedmoro studenata prve i druge godine diplomskog studija Oblikovanje proizvoda od drva FŠDT i jednog studenta Arhitektonskog fakulteta. Osim timske interdisciplinarne suradnje, ovaj rad odlikuje iznimno aktualna problematika revitalizacije tradicijskog graditeljstva Republike Hrvatske nakon donedavnih potresa te novog načina provođenja slobodnog vremena i druženja uslijed pandemije COVID-19.

Projekt je usmjeren na oblikovanje i konstruiranje suvremenih montažnih drvenih objekata javne namjene koji su inspirirani tradicionalnom gradnjom te metodom dizajna usmjerenog prema korisniku. Kao rezultat ovog projekta predloženo je čak četrnaest oblikovnih koncepata koji su valorizirani od strane stručnjaka iz područja povijesti umjetnosti arhitekture, dizajna i drvne tehnologije. Izrađena je 3D printana maketa najviše rangiranog koncepta, te su date smjernice za daljnju detaljnu razradu konačnog rješenja koji će objediniti visoko ocijenjene karakteristike svakog pojedinog koncepta, s naglaskom na primjenu materijala i inspiriranost tradicijskim graditeljstvom i baštinom.

Bogata fotodokumentacija prikupljena terenskim istraživanjem i saznanja iz razgovora sa stručnjacima na terenu omogućili su objavljivanje članka na konferenciji WoodEMA 2021. Projekt je u rujnu 2021. okrunjen Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu u kategoriji „Timski znanstveni i umjetnički radovi“.

FŠDT

Predloženi oblikovni koncepti | Foto: FŠDT

Koristeći 3D modeliranje riješili važan problem svoje struke

Iznimno zanimljiv studentski projekt proveden prethodne akademske godine je i onaj naziva Dinamika pohrane ugljika u deblima hrasta kitnjaka, tlu i listincu na području park-šume Maksimir, u kojem se istraživala mogućnost primjene dubinske kamere za dobivanje i analizu preciznih 3D modela stabala uz korištenje kompatibilnih 3D softvera. Na taj su se način nastojale ispitati mogućnosti unaprjeđenja prosudbe stabala zahvaćenih truleži zvučnom tomografijom, uz utvrđivanje daljnjih mogućnosti koje bi 3D modeliranje moglo pružiti u monitoringu progresije truleži kod urbanih stabala koja se ispituju u okviru prosudbe stanja stabla.

Zaključci su projekta da bi se unaprjeđenje izmjere stabala zvučnom tomografijom pomoću njihovih 3D modela postiglo točnijim definiranjem geometrije stabala te time i preciznim pozicioniranjem senzora zvučnog tomografa, što trenutno čine jedne od glavnih nedostataka procjene stanja stabala zvučnim tomografom. Ovom bi metodom monitoring urbanih stabala bio olakšan te bi dobiveni podaci bili lakši za tumačenje, a otvorila bi se i mogućnost njihove kvantifikacije. Provedbe ponovljenih mjerenja na prethodno istraživanim stablima u vidu utvrđivanja progresije truleži i stanja stabla u odnosu na prethodno utvrđeno stanje bile bi relevantnije i s manje nedoumica upravo zbog 3D modela stabala.

FŠDT

Prikaz principa skeniranja stabla dubinskom kamerom Structure Sensor pomoću aplikacije Scanner – Structure SDK® | Foto: FŠDT

Ti bi modeli sadržavali informacije o prethodnom stanju mjerenih stabala te bi, u odnosu na sadašnje stanje, ustanovljene promjene mogle biti direktno i objektivno ustanovljene. Ova alternativna metoda snimanja i izmjere stabala može naći veliku i vrijednu primjenu u područjima urbanog šumarstva, ekologije, arborikulture, hortikulture, ali i šumarstva a posebno se ističe mogućnost primjene ove neinvazivne metodologije pri praćenju promjena stanja urbanih stabala, konzervaciji starih i zaštićenih stabala te približavanja njihove vrijednosti javnosti.

FŠDT

Prikaz sučelja računalnog programa Maya® i uvezeni skenirani 3D objekt segmenta stabla u obliku mreže poligona | Foto: FŠDT

FŠDT

3D model stabla nastao kao rezultat snimanja dubinskim kamerom | Foto: FŠDT

Obišli 9 planinskih vrhova kako bi očuvali gensku raznolikost bilja

Istraživanje raznolikosti i strukturiranosti populacija devet planinskih drvenastih, uglavnom zaštićenih ili ugroženih vrsta u Hrvatskoj, provedeno je u sklopu studentskog projekta Raznolikost i strukturiranost populacija planinskih drvenastih biljaka u Hrvatskoj. Područje istraživanja obuhvaćalo je sedam dinarskih vrhova: Risnjak, Snježnik, Obruč, Klek, Sjeverni Velebit, Dinaru i Biokovo.

Biljni materijal potreban za morfometrijska mjerenja sakupljen je tijekom nekoliko radnih dana na terenu, koji su osim za navedenu svrhu poslužili i za ugodnu šetnju po prirodi i istraživanje najviših vrhova Hrvatske. Rezultati rada u sklopu ovog studentskog projekta upućuju na veliku varijabilnost populacija obuhvaćenih vrsta, što će u konačnici doprinijeti njihovom boljem poznavanju te stvaranju smjernica za bolje očuvanje njihove genske raznolikosti.

FŠDT

Terensko prikupljanje planinskih drvenastih biljaka | Foto: FŠDT

Rezultati ovih projekata se još čekaju

Prikazani rezultati ranijih studentskih projekata potvrđuju potencijal za znanstvenoistraživački i stručni rad studenata FŠDT i stoga se s nestrpljenjem očekuju rezultati ovogodišnjih projekata. Zahvaljujući studentskim projektima ćemo saznati više o štetama od divljači u kontinentalnim šumama Republike Hrvatske, populaciji divlje mačke (Felis silvestris Schreber, 1777) na području Nacionalnog parka „Sjeverni Velebit“, prostornoj distribuciji hranjiva u šumskoj prostirci i tlu prašume Čorkova uvala, ali i o strukturi odabranih vrsta drva ovisno o njihovoj građi i uzgojnom potencijalu.

Uz to, kroz svoj rad studenti će utvrditi i mogućnost determiniranja stridulirajućih kornjaša metodom fonografije, upliv Hrastove Mrežaste Stjenice (Corythucha arcuata) na populaciju zavičajnih hrastovih lisnih minera i osa šiškarica, klasificirati i analizirati šumska staništa Parka prirode Dinara, detektirati oštećenost hrastovih i jasenovih sastojina metodama daljinskih istraživanja, unaprijediti propise budućeg gospodarenja razvoja bukovo-jelovih šuma Gorskog Kotara i primijeniti genetičke biljege za utvrđivanje taksonomskih odnosa drvenastih vrsta.

– Posla je svakako puno, no ne sumnjamo da će i ovogodišnji projekti studenata Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije rezultirati novim objavama u znanstvenim časopisima, a možda na fakultet „sleti“ i još neka Rektorova nagrada, rekli su s Fakulteta.

Studentski projekti koji pomiču granice: Od 3D softvera za ‘čitanje’ stabala do očuvanja zaštićenih vrsta naših planina
Share via
Copy link
Powered by Social Snap