Pretraga

Studentski zbor Sveučilišta potpuno šuti oko slučaja s Filozofskim i tako prešutno podržava Borasa

A- A+

Situacija na Filozofskom fakultetu stvorila je pravi nemir na Sveučilištu u Zagrebu. Nakon što je rektor Boras suspendirao, a onda Senat i razriješio dekanicu Vesna Vlahović-Štetić njene dužnosti, za o.d. dekana postavljen je Miljenko Šimpraga. U međuvremenu su organizirani prosvjedi, nekoliko sastavnica protestno se obratilo rektoru, Sindikat je u više navrata problematizirao ova zbivanja. Jedini koji se oko toga nisu oglasili su predstavnici studenata na Sveučilištu – Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu. Njih 12 ima pravo glasa u Senatu, a o trenutnoj situaciji šute te ne odgovaraju ni na naš upit.

Filozofski fakultet u Zagrebu | foto: srednja.hr

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu tijelo je koje predstavlja studente, bori se za njihova prava te između ostalog, sudjeluje u radu Senata Sveučilišta u Zagrebu koje donosi brojne važne odluke vezane za rad Sveučilišta.

Studentski zbor potpuno ignorira situaciju

Izdvojeni članak

Muž sutkinje koja potpisuje presudu o mobingu nad Čovićem, s Čovićem sjedi u nadzornom odboru Sveučilišne tiskare

Studenti ih, nažalost, rijetko uopće percipiraju relevantnima ili znaju tko su i što rade. Dio pažnje studenata Zbor je dobio u nedavnim pregovorima sa Studentskim centrom Zagreb, no sada ipak nastavljaju svoju praksu šutnje oko važnih pitanja na Sveučilištu. Naime, uopće se nisu oglasili (pa čak ni statusom na Facebooku kako to znaju napraviti) po pitanju najaktualnije drame na Filozofskom fakultetu u kojoj je rektor Damir Boras suspendirao dekanicu i na čelo fakulteta postavio svog prorektora.

Senat Sveučilišta u Zagrebu prije nekoliko je dana na online sjednici s 48 glasova za, 12 protiv i 7 suzdržanih potvrdio Odluku rektora Damira Borasa o suspenziji dekanice Filozofskog fakulteta Vesne Vlahović-Štetić. Time je ona zapravo razriješena s dužnosti dekanice, kao i cijela postava njenih prodekana.

Na istoj sjednici Senat je potvrdio imenovanje prorektora Miljenka Šimprage za obnašatelja dužnosti dekana FFZG-a, a imenovani su i obnašatelji dužnosti prodekana. Zbog tog poteza dio studenata Filozofskog je prosvjedovao, Studentski zbor te sastavnice se oglasio, išlo se do Vlade, čak šest dekana usprotivilo se rektoru Borasu te poslalo ljutito pismo da se prekine neakademska praksa, a Nezavisni sindikat poručio je da se radi o nasilju.

U Senatu ih sjedi 12

Studentski zbor Sveučilišta ne samo da se nije oglasio, već nisu odgovorili ni na naš upit s konkretnim pitanjima oko njihovog stava po pitanju situacije na Filozofskom. Podsjetimo samo da je u vrijeme kada je rektor Boras podigao tužbu protiv jednog studenta, Studentski zbor reagirao izuzetno mlako i beskičmenjački te su se ponovno oglasili kad su ih studenti ismijali.

Predstavnika studenata u Senatu Sveučilišta je 12, te svaki od njih ima zamjenika. I oni su, između ostalih, mogli glasati na Senatu oko odluke o suspenziji dekanice i postavljanja Šimprage na čelo te institucije. Ovo su imena tih studenata i fakulteti s kojih dolaze:

Članovi Senata Sveučilišta u Zagrebu i njihovi zamjenici iz redova studenata:
1. predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Krešimir Domazet, student
Stomatološkog fakulteta, zamjenik Mihovil Mioković, student Ekonomskog fakulteta
Iz redova studenata preddiplomskih i diplomskih studija:
2. iz prirodoslovnog područja Bruna Bandula, studentica Prirodoslovno-matematičkog
fakulteta- zamjenik Luka Naglić, student Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
3.  iz tehničkog područja Ivan Staneković, student Rudarsko-geološko-naftnog
fakulteta- zamjenik Nikola Kordić, student Fakulteta strojarstva i brodogradnje
4. iz biomedicinskog područja Marin Boban, student Medicinskog fakulteta-zamjenica
Petra Verzak, studentica Veterinarskog fakulteta
5. iz biotehničkog područja Josipa Smoljo, studentica Prehrambeno-biotehnološkog
fakulteta-zamjenica Manuela Vukić, studentica Agronomskog fakulteta
6. iz društvenog područja Matej Smetiško, student Fakulteta političkih znanostizamjenica Stela Beljak, studentica Učiteljskog fakulteta
7. iz humanističkog područja Marija Barić Đurđević, studentica Hrvatskih studijazamjenik Josip Periša, student Filozofskog fakulteta
8. iz umjetničkog područja Nives Županić Tica, studentica Muzičke akademije, zamjenica Dorotea Šušak, studentica Akademije dramske umjetnosti
-Iz redova studenata poslijediplomskih studija:
9. iz tehničkog i prirodoslovnog područja Marko Mimica, student Fakulteta strojarstva i
brodogradnje-zamjenik Dominik Cvetek, student Fakulteta prometnih znanosti
10. iz biomedicinskog i biotehničkog područja Ante Miličević, student Stomatološkog
fakulteta- zamjenik Luka Brezinščak, student Agronomskog fakulteta
11. iz umjetničkog, društvenog i humanističkog područja (1) Ivan Perkov, student Ekonomskog fakulteta, zamjenik  Borna Nemet, student Učiteljskog fakulteta
12.  iz umjetničkog, društvenog i humanističkog područja (2) Josip Papak, student Hrvatskih studija, zamjenik Luka Janeš, student Filozofskog fakulteta
Share via
Copy link
Powered by Social Snap