Pretraga

Šušnjar: ‘Studenti ne doživljavaju sve što im Studentski zbor nudi’

A- A+

U Rijeci studira oko 17 tisuća studenata – velika je to brojka koja obećava bogat studentski aktivizam, no situacija je ipak drukčija. Studentski zbor kao najvažnije studentsko tijelo morao bi svoje aktivnosti bolje promovirati među studentima, a oni bi pak trebali biti za to zainteresirani. O toj smo temi razgovarali s Aleksandrom Šušnjarom, predsjednikom Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci.

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci u prosincu prošle godine raspisao je još jedan natječaj za financiranje studentskih projekata. Natječaj je završen, rezultati su objavljeni – prijavljena su 142 projekta od čega će biti financirano njih 97. To je jedna od najvažnijih aktivnosti Studentskog zbora i ono čemu se posvećuje najviše pažnje

Većina studenata nezainteresirana za studentski aktivizam

Najviše projekata, kao i prošlih godina, prijavili su studenti Medicinskog fakulteta. Radi se o 29 projekata, od kojih je 26 financirano. Predsjednik Studentskog zbora Aleksandar Šušnjar, student 2. godine diplomskog studija filozofije i engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Rijeci, zadovoljan je brojem prijava koji je veći nego proteklih godina te se nada da će se taj rast nastaviti i sljedeće godine.

No brojka od 17 tisuća studenata koji studiraju u Rijeci govori nam da postoji puno veća studentska populacija kojoj je studentski aktivizam nepoznat. Razlog tomu leži u njihovoj nezainteresiranosti, ali i neinformiranosti.

– Mislim da je potrebno bolje prezentirati koristi za sve studente koje proizlaze iz studentskog aktivizma. Čini mi se da kada bi studenti vidjeli da zaista mogu nešto promijeniti na bolje, bili bi motiviraniji za sudjelovanje. Na kraju, smatram da je važno i da visoka učilišta potiču studentski aktivizam – ne samo na formalan način kroz sudjelovanje u raznim tijelima, već i da zaista uvažavaju studente kao ravnopravne dionike i one koji mogu ponuditi jedinstvenu perspektivu onoga koji studira, rekao je Šušnjar.

Izdvojeni članak

Erasmus studenti u Rijeci nemaju osiguran smještaj, ali broj razmjena svejedno raste

Studentski zbor mora poraditi na vidljivosti među studentima

Primjer nezainteresiranosti velikog broja studenata za aktivno sudjelovanje su studentski izbori. Situacija je poražavajuća na tom planu, tvrdi Šušnjar, no ipak razlikuje se od fakulteta do fakulteta. Prvi problem leži u broju predstavnika – trenutno u svim studentskim zborovima sudjeluju 123 studenta i još toliko njihovih zamjenika, stoga je teško ravnomjerno na svim sastavnicama pronaći dovoljan broj motiviranih ljudi.

Nadalje, nerijetko studenti misle da je Studentski zbor pjevačka skupina, odnosno nepoznato im je čime se on točno bavi.

– Smatram da je vidljivost SZ nažalost prilično niska. Ona uglavnom postoji među onim studentima koji su direktni korisnici naših projekata, natječaja ili drugih oblika pomoći, dok znatan broj studenata ne doživljava sve ono što im Studentski zbor nudi. Ovo je nešto na čemu definitivno moramo poraditi u narednoj godini. Već imamo isplanirano nekoliko promotivnih akcija koje bi trebale poboljšati situaciju, ističe Šušnjar.

Studenti moraju preuzeti odgovornost

Studenti često vide samo finalni produkt rada SZ-a. Primjerice, ako SZ spriječi da se u određeni akt unesu odredbe koje su štetne ili nepovoljne za studente ili predloži unošenje korisnih odredbi, studenti za to neće saznati. Oni vide samo gotov „proizvod“ i ne znaju tko ga je „proizveo“.

Još jedan razlog je, tvrdi Šušnjar, to što je kultura aktivizma kod mladih nedovoljno razvijena. Mladi, u ovom slučaju studenti, morali bi preuzeti veću odgovornost u mijenjaju i stvaranju sustava unutar kojeg funkcioniraju, a ne samo biti njegovi pasivni korisnici.

Izdvojeni članak

Maturanti iz Rijeke za oproštaj pjevali Azrinu ‘A šta da radim’

Najviše ih zanima – Student Day Festival

No kada imaju konkretan problem, studenti se obraćaju upravo njima. Uglavnom je to kada smatraju da se krše njihova prava. U tom slučaju SZ preko studentskog pravobranitelja ispituje situaciju, i po potrebi, djeluje kako bi se zaštitila prava studenta, rekao je Šušnjar.

Ono što privlači najviše pažnje među studentima, a organizira SZ, svakako je Student Day Festival u Rijeci s čijom su ovogodišnjom organizacijom već počeli. Na tu glazbeno-kulturno-sportsku manifestaciju, koja će se ove godine održati 29. i 30. svibnja, dolazi i po nekoliko tisuća studenata. Dobro je posjećena i Sveučilišna brucošijada te Kamp za brucoše koji SZ organizira treći put ove godine. Planovi su te manifestacije i dalje organizirati te početi s izradom mobilne aplikacije za studente.

Šušnjar: ‘Studenti ne doživljavaju sve što im Studentski zbor nudi’
Share via
Copy link
Powered by Social Snap