Pretraga

Sveučilište tvrdi: Većina studenata smatra da se nastavnici više nego dobro snalaze u online nastavi

A- A+

Sveučilište u Zagrebu danas je objavilo rezultate anketa o online nastavi. Da su svi potrebni nastavni materijali u potpunosti dostupni studentima, tvrdi 85,7% prodekana. Dugom su anketom prikazali kako snalaženje nastavnika u izvedbi nastave na daljinu većina studenata smatra više nego dobrim (67,5%). Podsjetimo, i na portalu srednja.hr proveli smo anketu u kojoj je glasalo preko 12 tisuća čitatelja, no dobili smo ponešto drugačije odgoovre. Većina anketiranih studenata dala joj je ocjenu jedan ili dva.

pixabay.com

– Studenti prepoznaju pristupačnost većine nastavnika i njihov dodatni angažman u izvođenju nastave, ali u nekim slučajevima ukazuju na poteškoće u uspostavi komunikacije kao i nedostatno razumijevanje za uvjete u kojima žive i studiraju. S druge strane poteškoće se javljaju i u angažmanu studenata jer se, unatoč trudu nastavnika, samo od dijela studenata dobiva povratna informacija, piše u svom priopćenju rektor Damir Boras.

Izdvojeni članak

Fijasko online nastave na fakultetima: Najčešće su ocjene koje joj daje 12.500 osoba – jedinica i dvojka

Sveučilište u Zagrebu, naime, objavilo je rezultate anketa o provedbi online nastave. Jednu su anketu rješavali prodekani zagrebačkih fakulteta, a drugu nastavnici.

– Provedenim anketama željelo se utvrditi aktualno stanje nastave iz perspektive prodekana i studenata, analizirati prednosti i nedostatke, te na temelju analize dobivenih podataka adekvatno odgovoriti na potrebe nastavnika i studenata. Internetskim anketama, koje su bile otvorene od 16. do 20. travnja za prodekane, odnosno od 17. do 21. travnja 2020. za studente, pristupilo je 3.067 studenata te prodekani fakulteta i jednog sveučilišnog studija (35), pojašnjavaju sa Sveučilišta.

Nastava se odvija sustavno

načinu organizacije nastave na daljinu na sastavnicama, 80% prodekana odgovorilo je da se nastava odvija sustavno, uz preporuku uprave da se koristi određena platforma, alat za videokonferenciju ili način za komunikaciju sa studentima. Njih 20% navelo je da svaki nastavnik koristi individualno odabrane komunikacijske alate, odnosno da je nastava organizirana individualno.

Kako su studenti ocijenili (ocjenama 1 – 5) zadovoljstvo organizacijom nastave vidi se na sljedećem grafičkom prikazu:

online nastava_1

Na upit jesu li nastavnici spremni izvoditi nastavu na daljinu, 94,3% prodekana odgovorilo je potvrdno. Snalaženje nastavnika u izvedbi nastave na daljinu većina studenata smatra više nego dobrim (67,5%), izvrsnim ga ocjenjuje njih 11,8%, a neznatan postotak (6%) snalaženje ocjenjuje nezadovoljavajućim.

Da su svi potrebni nastavni materijali u potpunosti dostupni studentima tvrdi 85,7% prodekana. Ujedno njih 74,3% navodi da knjižnice njihovih sastavnica omogućuju takav pristup, a 22,9% da takva mogućnost ne postoji. Također i dio studenata ukazuje kako nema dostupnu svu potrebnu literaturu i kako neke knjižnice nisu omogućile pristup građi.

Online nastava na većini predmeta?

Prodekani su se izjasnili na koliko se predmeta na njihovoj sastavnici odvija nastava na daljinu: 74,3% prodekana procijenilo je da se nastava na daljinu odvija na svim predmetima, njih 22,9% da se nastava na daljinu odvija na 75% predmeta, dok je 2,8% prodekana procijenilo da se nastava na daljinu odvija na 50% predmeta.

Jednako kao i za procjenu prodekana, sa Sveučilišta donose i procjenu studenata na koliko se predmeta odvija nastava na daljinu: svi (46,6 %), većina (33,6 %), neki (19,1 %) i niti jedan (0,7 %): online nastava_2

Odgovori prodekana pokazali su da se nastava na daljinu odvija po inicijalnom rasporedu, što je potvrdila više od polovica anketiranih prodekana (54,3%). Minimalne izmjene u rasporedu navodi njih 37,1% , a 8,6% odgovorilo je da nastavnici samostalno unaprijed određuju nastavu sa studentima.

online nastava_3

studentskim komentarima pronalaze se primjedbe na nejasan raspored i preklapanje pojedinih predavanja, a kritika studenata usmjerena je i na veliku količinu zadaća koje dobivaju istovremeno za više predmeta,  što se nepovoljno odražava na vrijeme učenja i pripremu ispita. Rezultati ankete također pokazuju neusklađenost zahtjeva prema studentima unutar studijskog programa i nastavne godine što rezultira preopterećenošću.

Zaključak ankete: Nastavnici su preopterećeni

U odnosu na klasično odvijanje nastave, čak 71,4 % nastavnika smatra da je potrebno uložiti do 50% više pripreme.

online nastava_4

Većina ima seminare

Unatoč ograničenjima na fakultetima se i dalje provode praktični oblici nastave. Prema izjavama 67,8% studenata na njihovim fakultetima/akademijama taj se oblik nastave provodi u potpunosti ili djelomično, što je vidljivo i na sljedećem grafičkom prikazu.

– Napo­minjemo, a to navode i studenti i prodekani, da je za neke nastavne predmete nemoguće adekvatno organizirati nastavu na daljinu, što se uglavnom odnosi na umjetničke akademije, biomedicinsko područje, laboratorijsku izvedbu nastave, kažu sa Sveučilišta.

online nastava_5

Svaki drugi student nije upoznat s ispitima

Ankete pokazuju da se u ovom razdoblju provodi i provjera znanja, pisano i usmeno: provode se ispiti, kolokviji kao i provjera u sklopu vježbi i seminara. Plan provođenja provjere znanja, ispita i kolokvija na nekim se fakultetima/akademijama promijenio jer je zbog novonastalih okolnosti došlo do određene neinformiranosti studenata. Njih čak 56,1% navodi kako nije upoznato s planom provedbe provjere znanja, 32,6% je upoznato, a ostali kažu kako su za neke predmete upoznati, a za neke ne.

Mislili na studente s poteškoćama

Izdvojeni članak

Pogledajte kako će izgledati online ispit na Pravnom fakultetu

Prodekani su se referirali i na način organizacije nastave na daljinu za studente koji zbog bolesti, oštećenja ili poremećaja imaju stalne, privremene ili povremene teškoće u realizaciji svakodnevnih akademskih obveza.

– Uvidom u komentare vidljivo je da predmetni nastavnici prilagođavaju nastavu, predviđene su prilagodbe po predmetima, a nastavni materijali digitalno se prilagođavaju u izravnom dogovoru sa studentom ili se po potrebi šalju poštom na osobne adrese studenata. Podrška im je osigurana i unutar programske podrške i tehničkih uvjeta koji se koriste u sustavu nastave na daljinu, kaže rektor u priopćenju.

Svi su preopterećeni, nastava im uzima više vremena

Obje skupine ispitanika imale su mogućnosti u otvorenom tipu pitanja navesti prednosti i nedostatke izvođenja nastave na daljinu kao i dodatne napomene i prijedloge.

– Provođenje nastave na daljinu u ovim izvanrednim okolnostima pokazalo je da se određeni oblici nastave mogu i u budućnosti uspješno provoditi na daljinu, posebice oni u koje su implementirani dodatni interaktivni sadržaji i osuvremenjen proces poučavanja, kažu u rezultatima.

Studenti preferiraju sinkrone aktivnosti (npr. audio i videokonferencije), uz dodatna objašnjenja, dok im je kroz asinkrone omogućena veća sloboda u organizaciji vremena. Većina njih ipak ističe da nastava na daljinu ne može zamijeniti klasični oblik nastave.

Nedostatci provođenja nastave na daljinu ogledaju se prvenstveno u problemima i ograničenjima tehničke i organizacijske prirode: brzina i dostupnost kvalitetne internetske veze u kućnim uvjetima, što je kod nekih još pojačano posljedicom potresa, nespremnosti nekih nastavnika i studenata za korištenje dostupnih informacijsko-komunikacijskih alata.

Nemogućnost ostvarivanja praktičnih ishoda učenja tj. provedbe pretkliničke, kliničke, praktične i laboratorijske nastave vezane uz specifičnu laboratorijsku opremu i licenciranu programsku podršku te stručne prakse, terenskih vježbi također je jedan od nedostataka. Nastavnici ističu dodatno opterećenje za pripremu nastave, a studenti za izvršavanje zadataka i usklađivanje s drugim obavezama te učenje za ispite.

Rektor: Iskoristiti prednosti, a umanjiti nedostatke

– Nastava na daljinu odvija se u izvanrednim okolnostima pa treba iskoristiti sve prednosti, a pokušati umanjiti nedostatke. Na tom putu pomaže nam Centar za e-učenje Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu koji uspješno odgovara na sve izazove, poručuje rektor Boras.

Izdvojeni članak

Aplikacija preko koje se održava dobar dio online nastave imaju ozbiljne sigurnosne propuste, upozoravaju stručnjaci

Smatra da rezultati anketa nedvojbeno pokazuju da provedba nastave na daljinu zahtijeva značajno povećan angažman nastavnika, a i da sam proces prilagodbe drugačijem nastavnom procesu zahtijeva dodatno vrijeme, organizaciju i kontinuirano usavršavanje nastavnika.

– Prikupljeni podaci omogućit će upravama sastavnica i Sveučilištu planiranje i poduzimanje mjera koje vode daljnjem unaprjeđenju kvalitete nastave na daljinu i pomažu u promišljanju prilagodbe vrjednovanja ishoda učenja te napredovanja studenata kroz studij, zaključio je prof. dr. sc. Boras.

Podsjetimo još jednom, i na portalu srednja.hr proveli smo anketu u kojoj je glasalo preko 12 tisuća čitatelja, no dobili smo ponešto drugačije odgoovre. Većina anketiranih studenata dala joj je ocjenu jedan ili dva.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap