Pretraga

Sveučilište u Dubrovniku oprašta se od profesora: Uvodio je nove kolegije, iza njega je zavidna karijera

A- A+

Sveučilište u Dubrovniku objavilo je kako preminuo njihov dugogodišnji izvanredni profesor Ivan Vilović. Iako je već godinama bio u mirovini, profesor Vilović poznat je studentima jer je i nakon umirovljenja nastavio predavati. Bio je stučnjak za elektroničku navigaciju.

svijeća

Foto: Unsplash

– Istinski tužni javljamo da je preminuo naš dugogodišnji zaposlenik i nastavnik, umirovljeni izvanredni profesor Ivan Vilović, obznanili su sa Sveučilišta u Dubrovniku.

Cijenjeni sveučilišni nastavnik preminuo je u 72. godini života. Iako je u mirovinu s tog sveučilišta otišao još 2016., profesor Vilović i nakon toga je predavao kao vanjski suradnik.

Dubrovačko sveučilište objavilo je i kratki životopis pokojnog profesora. Vilović se, navode, rodio 1950. u Dubrovniku. Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1969. godine, a diplomirao u siječnju 1974. godine na Smjeru Elektronika i usmjerenju Radiokomunikacije. Od ožujka iste godine radio je na poslovima projektiranja i programiranja poslovnih informacijskih sustava u raznim tvrtkama u Dubrovniku. Projektirao je i uvodio informacijske sustave u trgovini, elektrodistribuciji i bankarstvu na radnim mjestima od projektanta-programera do direktora sektora informatike.

Od 1978/79. nastavne godine predavao je na Višoj pomorskoj školi, a potom na Pomorskom fakultetu u Dubrovniku. U početku je uveo i predavao kolegij Osnove primjene elektroničkih računala na odjelu Brodostrojarstva. Osnivanjem Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu sa sjedištem u Dubrovniku uveo je i predavao kolegij na Nautičkom, Brodostrojarskom i Odjelu brodske elektrotehnike i elektronike: Osnove elektrotehnike i elektronike, Osnove primjene elektroničkih računala, Informatika, Brodska procesna računala i Instrumenti elektroničke navigacije.

U listopadu 1983., ističu, uspješno je obranio magistarski rad na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pod naslovom: Šum dioda s lavinskim efektom. Doktorirao je 2008.

– Bio je pročelnik Odjela za elektrotehniku i računarstvo od 1. svibnja 2012. do 30. travnja 2014., a u zvanje izvanrednog profesora izabran je 20. srpnja 2016. godine. Na Sveučilištu u Dubrovniku bio je stalno zaposlen od 2004. godine, a umirovljen je u kolovozu 2016. godine nakon čega je ostao vanjski suradnik Sveučilišta. Uz navedene predavao je i brojne druge kolegije te sudjelovao u više znanstvenih projekata. Radove je objavljivao od 1984. godine, a intenzivno od 2002. godine. Bio je član udruženja IEEE, te Društva za antene i rasprostiranje elektromagnetskih valova (Antennas and Propagation Society), kao i Računarskog društva (Computer Society), prisjećaju se kolege sa Sveučilišta u Dubrovniku.

 

Sveučilište u Dubrovniku oprašta se od profesora: Uvodio je nove kolegije, iza njega je zavidna karijera
Share via
Copy link
Powered by Social Snap