Pretraga

Sveučilište u Dubrovniku utrostručilo kvotu za strane studente u odnosu na prošlu godinu

A- A+

Dubrovnik je odavno priznata turistička destinacija, pa i u svjetskim razmjerima, ali se u posljednje vrijeme nameće i kao sve popularnije sveučilišno središte. Njegova blizina granicama dviju susjednih zemalja, budi interes za studiranje studenata iz Bosne i Hercegovine te Crne Gore. Dubrovačko sveučilište ima partnerske odnose s sveučilištima u Sarajevu, Mostaru, Podgorici i Prištini. Svake godine je također nekoliko desetaka stranih studenata pridošlih Erasmusovom razmjenom.

www.dubrovnik2013.sdewes.org

Dubrovnik je grad s najmanjim sveučilištem u Hrvatskoj, međutim u posljednjih par godina interes za studiranje u hrvatskom turističkom biseru raste, pa i među inozemnim studentima. Sveučilište u Dubrovniku ima partnerske odnose sa sveučilištima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Kosovu. Osim toga u posljednjih par godina u porastu je interes stranih studenata koji dolaze Erasmusovom razmjenom na studij.

Promotivni materijali u bosanskohercegovačkim školama

Udaljenost Dubrovnika od najbliže granice s Bosnom i Hercegovinom manje je od 10 kilometara, a s Crnom Gorom manja od 40 kilometara. Ovakav geografski položaj čini ovaj grad sve privlačnijim za studente iz okoline.

– Svake godine radimo predstavljanje po srednjim školama u BiH, a koristimo i jumbo plakate u promotivne svrhe. Tako da studenti ne dolaze samo po svojem nahođenju na studij u Dubrovnik, već ulažemo i truda da ih informiramo koje sve studije imamo, rekla nam je predstojnica ureda za odnose s javnošću Rektorata u Dubrovniku Sandra Buratović.

Izdvojeni članak

Studenti iz susjednih zemalja hrle u Rijeku na Medicinu

Izvangraničnu suradnju na polju razmjene studenata pospješuju i ugovori o suradnji, koje dubrovačko sveučilište ima s Univerzitetom u Sarajevu, Sveučilištom u Mostaru, prištinskim Universum Univerityjem te podgoričkim Univerzitetom Crne Gore.

– Nemamo točne podatke o broju studenata koji dolaze iz BiH-a i studiraju na našem sveučilištu, budući da većina tih studenata ima dvojno državljanstvo, pa se upisuju na dubrovačke fakultete s hrvatskim dokumentima. Samo ih je dvoje iz te zemlje koji su upisani kao strani studenti. S Crnom Gorom je slična situacija. Ove godine imamo samo jednog studenta s dokumentima te zemlje, rekla nam je Sandra Buratović.

Erasmusovom razmjenom pristigli studenti iz osam zemalja Europske unije

U Dubrovniku trenutno studira oko 2500 studenata raspoređenih na 13 odjela i dva izvanredna trogodišnja stručna studija. Sljedeće godine u planu je upisati oko 330 studenata, među kojima i 22 stranca. Dubrovnik ima ugovore o razmjeni studenata s 43 sveučilišta u 21 zemlji Europske unije.

– U narednim godinama očekujemo povećanje mobilnosti studenata. Primjerice prošle godine Erasmusovom razmjenom pristiglo je svega njih 12, dok ih je ove godine 35. Zasada su kvote u skladu sa interesom  stranih studenata, naglasila je Sandra.

Zemlje iz kojih dolaze ovih 35 studenata su Portugal, Španjolska, Njemačka, Latvija, Slovačka, Češka, Poljska i Mađarska.

Sveučilište u Dubrovniku utrostručilo kvotu za strane studente u odnosu na prošlu godinu
Share via
Copy link
Powered by Social Snap