Pretraga

Na Sveučilištu u Rijeci pokrenut zanimljiv novi studij: Studenti će imati i stručnu praksu

A- A+

Od ove akademske godine, Filozofski fakultet u Rijeci pokreće novi diplomski studij. Riječ je o dvopredmetnom prevoditeljskom studiju s fiksnom kombinacijom dvaju od četiriju ponuđenih modula: Anglistika, Germanistika, Opći modul i Talijanistika.

Nicole Honeywill, Unsplash

Kako su priopćili s Filozofskog fakulteta u Rijeci, za upis svakoga od triju stranojezičnih modula potrebno je prethodno poznavanje engleskoga, njemačkoga i(li) talijanskoga jezika na razini B2 prema ZEROJ-u. U okviru Općega modula upisuje se i makedonski ili poljski jezik, a za te kolegije nije potrebno prethodno predznanje.

Izdvojeni članak
logopedija

Popularna logopedija od jeseni se trebala studirati na još jednom sveučilištu, ali ništa od te ideje

– Time se polaznicima Prevoditeljskoga studija pruža mogućnost stjecanja znanja kojima će biti konkurentni na međunarodnome tržištu rada, primjerice u institucijama i tijelima Europske unije. Predviđeno je i širenje ponude stranih jezika u okviru Općega modula čime će se program studija dodatno obogatiti. Ovaj je studij odgovor na stalno zanimanje studenata za stjecanje znanja i kvalifikacija na tomu području. Svojom strukturom i sadržajem predstavlja inovaciju na Filozofskome fakultetu u Rijeci, temelji se na međuodsječnoj suradnji te samim time i na izrazitoj interdisciplinarnosti, poručuju s Filozofskog fakulteta.

Posebnost ovog studija je i kolegij Stručna praksa koji će studentima omogućiti stjecanje praktičnoga prevoditeljskoga iskustva u praksi.

– Time se teorijska znanja stečena u okviru ovoga studija primjenjuju u različitim aspektima praktične prevoditeljske djelatnosti u autentičnom poslovnom okruženju te stvaraju mogućnosti za daljnje usavršavanje, zapošljavanje i uspješno djelovanje na području prevoditeljske djelatnosti, kažu s Filozofskog.

Završetkom ovog studija u trajanju od četiri semestra stječe se akademski naziv magistar translatologije: pismeni prevoditelj, a upisi se obavljaju putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS).

Važno je naglasiti da kandidati koji su završili neistovrsni preddiplomski studij moraju polagati dodatnu provjeru potrebnih jezičnih kompetencija, koja će se održati 20. rujna 2019. u 10 sati. Prijave za tu provjeru primaju se najkasnije do 16. rujna 2019. na adresu e-pošte [email protected], a od dokumentacije je potrebno priložiti prijavnicu za provjeru potrebnih jezičnih kompetencija, te uplatnicu s realiziranom uplatom u iznosu od 150 kn. Više o postupku prijave i samom studiju doznajte na ovoj poveznici.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap