Pretraga

Sveučilištu u Splitu dobilo pet (starih)novih dekana

Na sjednici Senata u Splitu potvrđen je odabir dekana Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Filozofskog fakulteta, Katoličko bogoslovnog fakulteta, Kemijsko-tehnološkog fakulteta te Umjetničke akademije u Splitu. Senat je podijelio i posebna priznanja te počasni doktorat.

Sveučilište u Splitu

Potvrđen je i izbor izvanrednih profesora dr.sc. Pere Dabića i dr.sc. Marine Trgo za zvanje redoviti profesor na Katoličko bogoslovnom fakultetu.

Odlukom Senata profesor dr.sc. Sven Gotovac novi je dekan Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Na čelo Filozofskog fakulteta stao je profesor dr.sc. Aleksandar Jakir, dok je fuknkciju dekana na Katoličko bogoslovnom fakultetu preuzeo dr.sc. Anđelko Domazet. Novi dekan Kemijsko-tehnološkog fakulteta je dr.sc. Igor Jerković, a dekan Umjetničke akademije postao je profesor Mateo Perasović.

Profesoru Davidu Rogeru Jonesu Owenu dodjeljen je počasni doktorat. Zahvaljujući rezultatima iz znanstvenog i društveno angažiranog rada, profesor Owen pripada redu najvećih znanstvenika i intelektualaca na području tehničkih znanosti. Doktorat će mu omogućiti čvršću suradnju s tehničkim fakultetima u Splitu kao i ugled Sveučilišta.

Priznanja Sveučilišta u Splitu dodjeljena su profesorima dr.sc. Željku Domazetu te dr.sc. Radoslavu Pavazzi s FESB-a, profesoru dr.sc. Juri Radniću s FGAG-a, dr.sc. Maji Paveli Vrančić s PMF-a, dr.sc Rosandi Mulić s POMF-a.