Pretraga

Teške optužbe studenata TTF-a, dekanica ih odbacuje i najavljuje da neće dati ostavku

A- A+

Na prvom plenumu Tekstilno-tehnološkog fakulteta održanom u ponedjeljak, kojeg je organizirala Inicijativa studenata TTF-, artikulirano je mnogostruko nezadovoljstvo radom uprave, službi i Studentskog zbora fakulteta. Između ostalog, plenum je jednoglasno zatražio od dekanice i prodekana da u sljedećih pet dana dobrovoljno daju ostavke zbog, kako tvrde, niza nepravilnosti u upravljanju fakultetom. Ako do ostavki ne dođe, studenti će tražiti očitovanje rektora Borasa.

Prvi plenum studenata TTF-a foto: Zvonimir Ferina

Izdvojeni članak

Domino efekt na Sveučilištu: U ponedjeljak pobuna i na Tekstilno-tehnološkom fakultetu

Dekanica TTF-a, redovna profesorica Sandra Bischof, za Srednja.hr izjavila je da uprava ne namjerava podnijeti ostavku.

– Uprava je za svoj rad odgovorna Fakultetskom vijeću i Senatu Sveučilišta u Zagrebu koji joj je na jučerašnjoj redovitoj sjednici dao potporu za daljnji rad. Netočne i neargumentirane navode i izjave male skupine studenata TTF-a koja se predstavlja kao TTF inicijativa ili TTF plenum, a koje su prenijeli brojni mediji, u potpunosti odbacujemo. Takozvanom TTF plenumu nisu prethodili uvriježeni mehanizmi komunikacije unutar akademske zajednice, kazala je Bischof.

Plenum se održao ispred zgrade fakulteta, jer je dekanica studentima rekla kako prostorije fakulteta mogu koristiti samo studenti TTF-a, no ne i ostala zainteresirana javnost. Iako su studenti tražili prostorije fakulteta za plenum od 20 sati, odobreno im je korištenje prostorije B-323 i to od 17 do 19 sati. Kako to nije bilo ono što su studenti tražili, plenum, na kojem se okupilo stotinjak ljudi, održan je ispred zgrade Fakulteta. Studenti su nam rekli i da je dekanica uoči plenuma izjavila kako se u prostorijama za koje je ona odgovorna, plenum neće održati uz objašnjenje da je ona odgovorna za inventar te da postoji bojazan da netko ne bi nešto potrgao na fakultetu.

Problematična mentorstva i prolaznost kolegija na fakultetu

Prva točka dnevnog reda plenuma bila su mentorstva na preddiplomskim i diplomskim studijima. Istaknut je manjak profesora na smjeru dizajna što za sobom povlači i manjak profesora za mentorstva. O manjku profesora na smjeru dizajna govori i Izvješće Stručnog povjerenstva o reakreditaciji Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (svibanj 2015.), u kojem je, kao jedan od nedostataka TTF-a naveden upravo neravnomjeran raspored nastavnika između studija tekstilne tehnologije i studija dizajna.

Studenti su se zapitali i kako je moguće da je u takvim uvjetima njihov fakultet dobio prolaznu ocjenu reakreditacije. Glasovanjem na plenumu je zaključeno kako bi studenti trebali imati pravo izbora teme i mentora.

S druge strane, dekanica TTF-a rekla nam je kako je mentoriranje studenata uređeno te kako je broj mentora dostatan.

– Ponuđene teme za završne i diplomske radove objavljuju se u prosincu i ožujku svake akademske godine, a studenti biraju teme iz ponuđenog izbornika, pojašnjava Bischof.

Izvješće povjerenstva o reakreditaciji TTF-a by srednja.hr on Scribd

Sudionici plenuma raspravljali su i o problematičnim kolegijima prodekanice za financije, na kojima prolaznost iznosi niskih 13 posto pa se, kaku kažu, pitanje nameće samo od sebe – je li to jedan od mehanizama punjenja fakultetskog proračuna?
Nakon rasprave o prolaznosti kolegija, plenum je jednoglasno zatražio razrješenje s dužnosti prodekanice za financije, profesorice Edite Vujasinović.

Izdvojeni članak

Domino efekt na Sveučilištu: Osim Filozofskog, još 10 fakulteta krši zakone o studentskom predstavništvu

Studenti tvrde da im je indeks uziman na prevaru, a dekanica da su zamoljeni

Još jedan od problema istaknutih na plenumu započeo je krajem svibnja akademske godine 2015./2016. kada je referada telefonski kontaktirala apsolvente i tražila ih da im dostave indekse pod izlikom provođenja istraživanja. Po vraćanju indeksa, studenti su primijetili da im je u indekse upisan pad godine i ponovni upis predmeta. Da stvar bude zanimljivija, studenti ističu kako su na svoje upite zašto je tome tako, iz referade dobivali objašnjenje kako je taj upis obavljen na zahtjev samih studenata. Sudionici plenuma istaknuli su kako se radi o ilegalnom upisu pada godine i upisu predmeta krajem akademske godine.

Također, zapitali su se kako je to moguće, jer prema dokumentu Sveučilišta iz lipnja 2013. (Tumačenje Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilištu u Zagrebu), jasno je naznačeno kako je rok za evidenciju svih ostvarenih ECTS bodova u ISVU sustavu – 15. listopada. Ako tome nije tako, sastavnica će već 16.10. dobiti upozorenje središnjih službi Rektorata.

S druge strane, dekanica kaže kako su u cilju usklađivanja stanja u ISVU-u sa stanjem u indeksima pojedini studenti zamoljeni da dostave svoje isprave u Studentsku referadu. Isto tako, kazala je kako su studentima, koji nisu ispravno tumačili Pravilnik o studiranju, dodatno objašnjena Pravila studiranja i minimalni uvjeti potrebni za upis više godine, i to putem Fakultetskog vijeća, velikog broja tribina (5), sastanaka sa Studentskim zborom i ostalim studentima.

Studenti dobivali povrat novaca za školarine koje nisu trebali platiti

Na plenumu je ukazano i na dodatan problem sa Studomatom. Naime, nekim je studentima rečeno da moraju platiti određeni iznos školarine, no nakon uvida u status na Studomatu, uplaćeni novac nije bio evidentiran u ISVU sustavu. Dapače, mnogima koji su novac uplatili, na Studomatu je pod stavkom ‘temelj financiranja’ bilo upisano da su oslobođeni plaćanja odlukom visokog učilišta ili da su pak subvencionirani iz EU fonda. Nije jasno, dakle, jesu li školarine plaćane dvostruko – jednom na teret studenta i drugi put na teret MZOS-a, odnosno, iz EU fonda.

Na plenumu je rečeno i kako su neki studenti plaćali godinu u kojoj su upisali mirovanje studijskih obveza. Studenti su nam nakon plenuma kazali kako je više njih, nakon uvida u stanje na Studomatu koje jasno kaže kako su oslobođeni plaćanja participacije, tražilo i dobilo povrat novca od fakulteta. S druge strane, dekanica Bischof nam kaže kako neargumentirane i paušalne navode ne može komentirati. Studentima, koji imaju nedoumica oko iznosa koji trebaju uplatiti prije upisa u novu akademsku godinu, poručuje kako svoje upite zamolbom mogu riješiti u studentskoj referadi.

Apsolventska godina na TTF-u

Prema članku 54. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ‘status redovitog studenta ima student za vrijeme propisanog trajanja studija, a najviše za vrijeme koje je dvostruko dulje od propisanog trajanja studija’. To primjerice znači da, ako studij traje pet godina, student redovno može studirati maksimalno deset godina. Na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, preddiplomski studij traje tri godine, a diplomski dvije. U idealnim, redovnim uvjetima studenti će preddiplomski i diplomski studij završiti u pet godina. Kako su nam pojasnili studenti, apsolventske godine na TTF-u, za koje uprava Fakulteta od lipnja 2016. tvrdi kako nikada nisu postojale, znače sljedeće: nakon redovno položene tri godine preddiplomskog studija, studenti su mogli upisati tri apsolventske godine. Isto vrijedi i za diplomsku razinu studija – nakon dvije redovno položene godine diplomskog studija, studenti su mogli upisati još dvije apsolventske godine. Apsolventske godine se, kako nam kažu studenti TTF-a, nisu plaćale.

Dekanica tvrdi da se termin apsolventi više ne koristi, ali studenti ga imaju u indeksu

U lipnju ove godine, studentima je rečeno da apsolventske godine nikada nisu postojale i da uprava nije znala da se provodi toliki broj apsolventskih godina. Situacija postaje apsurdnija nakon primjera kojeg je dao jedan od sudionika plenuma – naime, njega su u referadi pitali tko mu je upisao apsolventsku godinu. Dekanica Bischof rekla nam je kako postavke ISVU sustava rješavaju terminologiju studenata koji u jednoj akademskoj godini nisu ostvarili dovoljan broj bodova.

– Oni se vode kao ponavljači, neovisno o tome jesu li odslušali sve ispite pa se po starom nazivlju (studij prije Bolonje) zovu apsolventi. Službeno se taj termin više ne koristi, pojašnjava dekanica.

Studenti su na plenumu istaknuli i kako referada nema valjane informacije potrebne za rad, jer im dekanica i dekanat ne daju prave informacije. Dekanica Bischof još jednom iznosi svoju stranu priče.

– Poslovanje Studentske referade je uređeno i navodi nisu utemeljeni. Uvjeti upisa se provode sukladno Odluci Fakultetskog vijeća koja je pravovremeno (u travnju) javno objavljena na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta, pojašnjava dekanica TTF-a.

Na plenumu je spomenuto i kako je jedna od prodekanica tvrdila da pečat koji se stavlja u indekse studentima apsolventskih godina – ne postoji. Studenti su jasno iskazali kako ne razumiju kako je to moguće, obzirom da velik broj njih upravo taj pečat ima u svojim indeksima, što je vidljivo iz fotografije ispod.

Indeks s pečatom za apsolvente

Studenti na plenumu istaknuli kako ne mogu doći do kontakata Studentskog zbora

Istaknuto je i nezadovoljstvo studenata s radom Studentskog zbora TTF-a. Tvrde kako nije moguće doći do popisa članova zbora, odnosno, da ne znaju tko su njihovi studentski predstavnici. Također, Zbor je u par navrata odbijao komunikaciju s oštećenim studentima. Iz tih razloga, plenum TTF-a jednoglasno je tražio razrješenje Studentskog zbora TTF-a.

No, Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu ustupio nam je dopis predsjednice Studentskog zbora TTF-a Ivane Bonić, i to od 7. lipnja ove godine. Predsjednica Zbora TTF-a u tom dopisu u 21 točki ističe sve probleme koji kod studenata TTF-a izazivaju nezadovoljstvo. O većini problema nabrojanih u dopisu iz lipnja, raspravljalo se na plenumu u ponedjeljak.

Dopis Studentskog zbora TTF-a Studentskom pravobranitelju by srednja.hr on Scribd

Izdvojeni članak

Rektorova logika: Boras imenovao voditelja Hrvatskih studija kojeg studenti i profesori ne žele

Fakultet dužan honorare studentima i suradnicima, a dekanica tvrde da nisu isplaćena sredstva jer nije poštovana procedura

Sudionici plenuma istaknuli su i problem s (ne)isplatom honorara studentima od strane fakulteta. Studenti koji su preko studentskih ugovora radili primjerice na čuvanju izložbi, honorare ili nisu dobili ili su značajno kasnili. Neki su studenti dali primjer kako im je rečeno da će im svima honorari biti isplaćeni na jedan ugovor, što se naravno kosi s pravilima o studentskim isplatama putem SC-a. Upozoreno je i kako se honorari ne isplaćuju na vrijeme niti vanjskim suradnicima koji su studentima TTF-a, primjerice, držali radionice. Plenum je usvojio kako krajnji rok za isplatu neisplaćenih honorara mora biti u sljedećih 14 radnih dana.

– Jedini razlog za to je da se djelatnici koje su angažirali studente za različite poslove za potrebe fakulteta ne pridržavaju naše interne procedure, koja je javno dostupna, pa to poneki put ide na štetu studenata koji moraju pričekati dok naručitelj obveze (profesor koji ih je angažirao) ne preda ispravnu dokumentaciju, odgovorila je dekanica TTF-a.

Studenti su nam nakon plenuma istaknuli dodatan problem s titulama koje dobivaju po završetku diplomskog studija. Radi se o tituli mag. ing., što je, tvrde, paradoksalno, jer natječaji za znanstvena zvanja na TTF-u traže mag.art. titulu. Isto tako, prilikom zapošljavanja u inozemstvu, također se traži mag.art. O problematici titula upitali smo i dekanicu fakulteta, koja naglašava kako su studenti koji upisuju Tekstilno-tehnološki fakultet (koji djeluje u tehničkom području, za koje ima dopusnicu), upoznati s titulom koju dobivaju.

– Trebaju biti ponosni na svoju inženjersku titulu koja im daje kompetencije ne samo iz multidisciplinarnog područja dizajna već i iz poznavanja tekstilija i tehnologije njihove proizvodnje, smatra Bischof.

Na samom kraju prvog plenuma TTF-a, izglasano je kako će se sljedeći plenum održati za točno tjedan dana, na istom mjestu i u isto vrijeme.

Izdvojeni članak

Šustar se skriva iza priopćenja jer je MZOS zakuhao priču oko Filozofskog

Rektor Damir Boras tvrdi da nije bilo ekscesa

Cijelu situaciju na Tekstilno-tehnološkom fakultetu za Srednja.hr je prokomentirao rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras, nakon jučerašnjeg okruglog stola ‘Provedba i analiza Bolonjskog procesa’ koji se održao u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Potvrdio je kako ga je o stanju na TTF-u informirala dekanica fakulteta te da je osigurala sastanak sa studentima.

– Došli su članovi Studentskog zbora i nekoliko studenata, a dekanica je rekla da je otvorena svim problemima koje trebaju moći riješiti. Nije bilo nikakvih ekscesa koliko ja znam, a studenata je na sastanku bilo malo. Dekanica je sama izjavila da je otvorena za rješavanje problema i da studenti mogu doći k njoj. Mi smo sa strane Rektorata poduzeli sve i naše su me prorektorice obavijestile da su problemi identificirani, da je većina stvari rješiva i da treba komunicirati, rekao nam je rektor Damir Boras.

S problematikom na TTF-u, od lipnja ove godine upoznat je i Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu Matija Kikelj. Rekao nam je kako je u lipnju, temeljem zaprimljene pritužbe nekoliko studenata TTF-a, od fakulteta zatražio očitovanje glede problema oko ukidanja apsolventske godine i ponovnog upisa kolegija usred tekuće akademske godine.

Studentski pravobranitelj poručuje kako potencijalne nepravilnosti u poslovanju ne mogu ići na štetu studenata

– Ukazano je kako potencijalne nepravilnosti u poslovanju fakulteta ne mogu ići na štetu studenata te utjecati na njihov status i prava, a ujedno, s obzirom na najavljeno ukidanje apsolventske godine usred već započete akad.godine, kako takva odluka utječe na prava studenata te je suprotna njihovim legitimnim očekivanjima nakon već izvršenog upisa ove akad.godine, rekao je Kikelj i dodao kako komunicira s dekanicom TTF-a otkad je upoznat sa situacijom.

U očitovanju dekanice koje mu je pristiglo tijekom srpnja, a u vezi ukidanja apsolventske godine, ‘navodi se da prošle akad.god. (2015./2016.) niti jednom studentu nisu ukinuta ranije stečena prava te da studenti na koje se odnosi ova opaska imaju u indeksima žig apsolventske godine do 30.09.2016. U odnosu na drugi dio problema, navedeno je kako je zahtjev za dostavom indeksa u referadu služio usklađivanju stanja u indeksu i ISVU sustavu, te kako je s prorektoricama postignuta suglasnost da se promjena modela u ISVU sustavu pokrene od 1.10.2016.’

Kikelj dodaje kako prati stanje i održava stalne kontakte sa studentima TTF-a te upućuje dopise i raspravlja s tijelima Sveučilišta u rješavanju svih problema koje studenti ističu, a u cilju njihova rješavanja na što brži način.

Copy link
Powered by Social Snap