Pretraga

Tuga u akademskoj zajednici: Preminuo dugogodišnji profesor i bivši prorektor Sveučilišta u Dubrovniku

A- A+

Ovih je dana tuga zavila akademsku zajednicu u crno. Preminuo je dugogodišnji profesor i bivši prorektor Sveučilišta u Dubrovniku, Željko Kurtela.

Screenshot: YouTube/foto: http://www.unidu.hr

– Istinski tužni javljamo da nas je 13. veljače 2019. napustio naš dragi prof. dr. sc. Željko Kurtela. Profesor Kurtela ostat će u trajnom sjećanju svojih kolega i brojnih generacija studenata kojima je nesebično prenosio znanje, tužna je vijest koju su ovih dana priopćili sa Sveučilišta u Dubrovniku.

Izdvojeni članak

Velika tuga u Tehničkoj školi: Prerano preminula profesorica Edita Bukša

Željko Kurtela rođen je u Rijeci gdje je završio osnovnu i srednju Tehničku školu brodostrojarskog usmjerenja. Na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci diplomirao je 1983. godine i stekao zvanje diplomiranog inženjera pomorskog prometa brodostrojarskog smjera, a pet godina kasnije i zapošljava se na istom fakultetu.

Na Pomorskom fakultetu u Dubrovniku izabran je u nastavno zvanje predavača 1996. godine, a od 2015. ondje je redoviti profesor. Doktorski studij upisao je na Pomorskom fakultetu u Rijeci, gdje je 2008. godine stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polja tehnologije prometa i transporta, grane pomorski i riječni promet.

Od 2004. do 2008. godine odlukom rektora Sveučilišta u Dubrovniku na Pomorskom odjelu imenovan je voditeljem studija Brodostrojarstvo. Za pročelnika Pomorskog odjela Sveučilišta u Dubrovniku izabran je 2008. godine, a ponovni izbor uslijedio je 2012. godine. Od 2012. godine do 2016. godine obnašao je dužnost prorektora za studije i studente Sveučilišta u Dubrovniku. Bio je i voditelj diplomskog studija Pomorstvo.

Profesor Kurtela izvodio je nastavu i bio nosiocem raznih kolegija, a u dosadašnjem znanstveno istraživačkom i stručnom radu objavio je 38 radova.

Tuga u akademskoj zajednici: Preminuo dugogodišnji profesor i bivši prorektor Sveučilišta u Dubrovniku
Share via
Copy link
Powered by Social Snap