Pretraga

U najgoroj situaciju po broju profesora su studenti splitskog Sveučilišta

A- A+

U akademskoj godini 2012./2013. Hrvatska je ukupno brojila 188 285 studenata koje je u isto vrijeme podučavalo 16 975 profesora. Drugim riječima na svakog fakultetskog profesora dolazilo je 11 studenata. Najbolje pozicionirano sveučilište po omjeru studenata i profesora u navedenoj akademskoj godini bilo je Sveučilište u Dubrovniku, dok je najgore bilo u Splitu gdje se jedan profesor suočavao sa čak 20 studenata.

Opis slike: Plava boja označava najmanji broj studenata po profesoru, a crvena najveći

Na hrvatskim fakultetima profesori drže predavanja u dvoranama koje napuni nekoliko stotina studenata. Seminarska nastava bi trebala omogućiti svakom studentu da odradi prezentaciju, izlaganje ili sudjeluje aktivno u raspravama s profesorima, asistentima i ostalim kolegama studentima, no ne dobiju svi tu šansu jer su grupe prevelike.

Izdvojeni članak

Najiritantnije navike fakultetskih profesora

S obzirom da se konstantno govori o preopterećenju sveučilinih profesora i kvaliteti nastave, odlučili smo izračunati na koliko studenata dođe jedan profesor na svih sedam hrvatskih sveučilišta, ali i ukupno na razini države.

Skoro šest tisuća predavača bez akademskog zvanja

Zahvaljujući izvješću Državnog zavoda za statistku dobili smo uvid u broj fakultetskog osoblja koje drži predavanja, provodi ispite i vrši ostale profesorske dužnosti.

U 2012./2013. godini na sveučilišnim ili stručnim fakultetima, državnim ili privatnim studijima radilo je 16 975 profesora, što na ugovoru o radu, što na temelju ugovora o djelu.
U navedenu brojku ubrojeni su doktori znanosti, magistri znanosti i magistri specijalisti te djelatnici bez akademskog naziva i stupnja.

Zanimljiv je podatak da je na hrvatskim fakultetima prošle akademske godine bilo zaposleno 5 748 djelatnika bez ikakvog akademskog zvanja i stupnja. Važno je napomenuti da su moguća manja odstupanja od brojeva do kojih je došao DZS jer pojedini profesori istovremeno predaju na više fakulteta.

Po omjeru profesor-student najbolje Sveučilište u Dubrovniku

Agencija za znanost i visoko obrazovanje prikupila je podatke o broju studenata koji su 2012./2013. godine pohađali fakultet bilo na sveučilištu, veleučilištu ili nekoj privatnoj visokoj školi.

Izdvojeni članak

Što profesori govore dok ispravljaju vaše tekstove

Na državnoj razini bilo je 188 285 studenata. Drugim riječima, na svakog profesora dolazilo je 11 studenata. Uspoređujući, pak, omjere po sveučilištima, doznali smo kako je najgore sveučilište u Splitu (1:20), a najbolje u Dubrovniku (1:12).

Najveće zagrebačko Sveučilište našlo se u zlatnoj sredini, to jest jedan profesor podučava 16 studenata. U malo boljoj situaciji su profesori na zadarskom i riječkom Sveučilištu, gdje je omjer 1:14.

Najmanji univerzitet smješten je u Puli – na 164 profesora dolazi nešto više od tri tisuće studenata. Točinje njihov omjer je 1: 18, dok je na Sveučilištu u Osijeku omjer 1:17.

Broj profesora i studenata po Sveučilištima

Copy link
Powered by Social Snap