U Osijeku pokrenut jedinstven studij, upisi još uvijek u tijeku

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku bogatije je za jedan studij, prvi takve vrste u Hrvatskoj. Pri Medicinskom fakultetu pokrenut je novi sveučilišni studij, preddiplomski izvanredni studij dentalne higijene u trajanju od šest semestara, a završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova. Na studij se mogu prijaviti svi zainteresirani sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i položenom državnom maturom.

www.mojstomatolog.hr

Studirajte sestrinstvo na novom studiju u Novoj Gradiški

Novi studij Dentalne medicine otvoren je pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Upisi su planirani za 30 studenata, a studij će trajati šest semestara i po završetku studija stječe se 180 ECTS bodova. Studij će biti izvanredan, a mogu ga upisati svi zainteresirani sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i položenom državnom maturom, odnosno zainteresirani stariji od 25 godina sa završenom četverogodišnjom srednjom školom bez državne mature.

Zanimanje dentalnog higijeničara vrlo je traženo u inozemstvu, a hrvatski će ga učenici sada moći studirati u Osijeku. Dentalni higijeničari imaju veliku samostalnost u radu i zato su velika pomoć stomatolozima, jer samostalno mogu izbjeljivati zube ili primjerice čistiti kamenac pacijentima.

Za prijavu na studij vrednuje se uspjeh iz srednje škole iz biologije, kemije, fizike i opći uspjeh te uspjeh na državnoj maturi. Upis pristupnika provest će se 04. prosinca 2015. godine. Dodatne obavijesti o natječaju zainteresirani mogu dobiti u Uredu za studente studija medicine Medicinskog fakulteta Osijek, Cara Hadrijana 10E, prvi kat, soba broj 10, putem telefona 031/399-622, 399-621, putem web stranice Fakulteta.

Odgovori