Pretraga

U ponedjeljak izvanredna sjednica Senata Sveučilišta zbog situacije na Filozofskom

A- A+

Ponovljeni izbori za Studentski zbor Filozofskog fakulteta u Zagrebu održat će se 22. i 23. studenoga, odluka je to rektora Borasa od 21. rujna, a koja je objavljena na stranicama FFZG-a tek jučer. O.d. dekana fakulteta Željko Holjevac obratio se javnosti priopćenjem u kojemu navodi da će se u svrhu sprječavanja daljnjih prijepora oko legalnosti odluka Vijeća, sljedeća sjednica sazvati nakon raspisanih izbora kada planira pokrenuti i postupak imenovanja novog dekana. Na njegovo je priopćenje reagirao i Plenum Filozofskog fakulteta koji tvrdi kako je stanje na fakultetu sve gore, za što optužuju rektora Borasa, te kako niti nakon odabira novih studentskih predstavnika u Vijeću spomenuto tijelo neće biti valjano. Nakon današnje svečane sjednice Senata održanoj u auli Rektorata rektor Damir Boras nam je otkrio kako će se u ponedjeljak održati i izvanredna sjednica Senata zbog situacije na Filozofskom fakultetu. Podsjećamo, na prošloj je izvanrednoj sjednici Senata Sveučilišta, dekan Vlatko Previšić razriješen s dužnosti.

Foto: Ivan Božić|Srednja.hr

Rektor Damir Boras donio je Odluku o raspisivanju ponovljenih izbora za Studentski zbor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Izbori će se održati 22. i 23. studenoga 2016. godine, a mandat novoizabranih studentskih predstavnika odgovarat će mandatu studentskih predstavnika izabranih na redovnim izborima prošle godine. Odluka je donesena još 21. rujna, ali javnost je tek jučer upoznata s njom, kada je objavljena na stranicama Filozofskog fakulteta.

Izdvojeni članak

Plenum TTF-a i FFZG-a organiziraju 65. rođendan rektoru Borasu s naslovom ‘Sretna penzija’

Nakon izbora za studentski zbor pokreće se postupak izbora novog dekana Filozofskog

Tom se prilikom članovima Fakultetskog vjeća obratio o.d. dekana, Željko Holjevac, čije priopćenje prenosimo u cijelosti.

– Zahvaljujem
svima
koji
su
potvrdili
da
su
voljni
sudielovati
u
radu
sjednice
Fakultetskoga
vijeća
na
kojoj
bi
se, zbog
privremenog
izostanka
glasova
studenata,
donosile
samo
odluke
bitne
za
rad
Fakulteta
za
naše
kolegice
i
kolege,
nastavnike
i
doktorande dok
bi
se
pitanja
od
posebnog
interesa
za
studente
odgodila ili ako
su
hitna,
raspravila
na
Vijeću
i
po
mogucnosti
pozitivno
riješila,
uz
uvjet
da
ih
naknadno
potvrdi
Vijeće
sa
studentskim predstavnicima.

Zahvaljujem
i
drugima
koji
su izrazili želju
da
Fakultetsko
vijeće što
prije
proradi, uključujući
i
naše
kolegice
i
kolege
koji
su
potpisali
zajedničku izjavu
da
podržavaju
“sazivanje
sjednice
legalnog
Fakultetskog
vijeća”
i
da će
sudjelovati
u
njezinu
radu.
Ako
smatraju
da
bi
odluke
Vijeća
bile
zakonite
i
kada
bi
njegov
sastav
bio
suprotan važećoj odluci
Senata
Sveučilišta
u
Zagrebu od
13.
rujna
2016.
o
poništavanju
izbora
za
Studentski
zbor
Filozofskoga
fakulteta
i
studentskih
predstavnika
u
Fakultetskom vijeću te
provodenju
novih
izbora,
kao
i
zakonskim
i
statutarnim
odredbama
na
kojima
se
ona
temelji,
možda
su
dijelom
propustili
razmisliti
o
implikacijama
izjave
koju
potpisuju.

Prema
Statutu
Filozofskoga
fakulteta, članovi
Fakultetskoga
vijeća
su
i
predstavnici
redovitih
studenata,
ali
postoje
i
drugi
njegovi članovi, a
Vijeće
može
pravovaljano
donositi
većinu
zaključaka
i
odluka
ako
sjednici
prisustvuje
natpolovična
većina članova.
Naš
Statut
propisuje
da
studenti imaju
pravo
sudjelovati
u
odlučivanju
na
Sveudilištu
i fakultetu,
sukladno
Statutu
Sveučilišta,
Statutu
Fakulteta
i
drugim
općim
aktima.
Sudjelovanje
studenata
u
odlučivanju
na
sjednicama
Fakultetskoga
vijeća
privremeno
nije
moguće
jer
se
protivi
odluci
Scnata
o
poništavanju
izbora
za
Studentski
zbor
Filozofskoga
fakulteta
i
studentskih
predstavnika
u
Fakultetskom
vijeću
te
provođenju
novih izbora. Za razliku od
pojedinih
mišljenja
koja
tome
prigovaraju, ali
nisu
ni
odluke
ni
rješenja
pa
stoga
nisu
ni
obvezujuća
u
primjeni,
važeće
odluke
Senata
su
akti
koji
obvezuju
Filozofski
fakultet
kao
sastavnicu
Sveučilišta, a
njihovo kršenje učinilo
bi
odluke
Fakultetskoga
vijeća
upitnima
sa
stajališta
legalnosti.

Kako
bi
se
izbjegli
daljnji
prijepori
oko
sastava
i
načina
rada
i
odlučivanja
Fakultetskoga
vijeća,
kao
i
unutarnje
podjele
koje štete
napretku
i
ugledu
Filozofskoga
fakulteta,
poslije
odgovornog
razmatranja
postojećih
okolnosti
očito
je
da ćemo
morati
pričekati
da
se
obave
ponovljeni
izbori
za
Studentski
zbor
Filozofskoga
fakulteta,
raspisani
odlukom
rektora 22.
i
23.
studenoga
2016.
Doduše,
ima
točaka
koje
ne
bi
morale
na
to čekati
jer
se
mogu
po
odredbi
Statuta
pravovaljano
rješavati
većinom
glasova
u Fakultetskom
vijeću
i
prije
nego što
se
izaberu članovi
Studentskoga zbora
i
studentski
predstavnici
u
Vijeću,
a
to
je
privremena
Uprava
predlagalai predlaže.
No,
ako
nema
izgleda
da
bi
se
mogla
održati
sjednica
Vijeća,
zbog
privremenog
izostanka
predstavnika
studenata
i članova
Vijeća
koji
rješavanje
pitanja
na
sjednici
uvjetuju
prisustvovanjem
studentskih
predstavnika,
ispričavam
se
svima
kojima
se
predmeti
ne
rješavaju,
imam
ih
stalno
na
umu
i
molim
za
još
malo
strpljenja
u čekanju
do
konstruktivnog
raspleta
krize
na
Fakultetu.

Kada
se
izaberu članovi
Studentskoga zbora
i
studentski
predstavnici
u
Fakultetskom
vijeću

u skladu
sa
Zakonom
o
studentskom
zboru
i
drugim
studentskim
organizacijama,
Pravilnikom
o
izborima
za
Studentski
zbor
Sveudilišta
u
Zagrebu
i
studentske
zborove
sastavnica
Sveudilišta
u
Zagrebu
i
Statutom
Filozofskoga
fakulteta

trebao
bi
otpasti
svaki
prigovor
nepotpunosti
i
legalnosti
Vijeća čije
odluke
neće
više
biti
osporive.
Poslije
toga
u
najkraćem
mogućem
roku
sazvat ću
sjednicu
Fakultetskoga vijeća
u
punom
sastavu
i
pokrenuti
tekuće
poslove,
uključujući
i
pokretanje
postupka
izbora
novoga
dekana, piše u svome priopćenju o.d. dekana Željko Holjevac.

Izdvojeni članak

Profesori napustili Fakultetsko vijeće: 5 odluka s Plenuma ispred zgrade Filozofskog

Plenumaši Holjevcu: ‘ Znajte da ćete kad-tad odgovarati za svu štetu koju ste nanjeli fakultetu’

Na priopćenje o.d. dekana žurno je ragirao i Plenum Filozofskog fakulteta, koji tvrdi kako je stanje na fakultetu sve gore, za što optužuju rektora Borasa.

– Iako se činilo da se nakon Previšića situacija na FF-u smirila, stanje na terenu je još gore za što krivimo isključivo rektora Damira Borasa koji preko svoje marionete koju je postavio na čelo fakulteta o.d dekana Željka Holjevca radi od Filozofskog fakulteta svoju privatnu prčvarnicu. Do prije nekoliko dana Željko Holjevac moralno je ucjenjivao članove Vijeća i optuživao ih da opstruiraju rad Fakulteta i igraju se s “ljudskim sudbinama”. Kad su članovi Vijeća Filozofskog fakulteta tražili sazivanje sjednice Vijeća, taj zahtjev je cenzuriran i nikad nije pušten na službenu fakultetsku mejling listu “svima”.

Danas isti taj Željko Holjevac javlja na listu “svima” da neće sazivati sjednicu Vijeća dok se ne izaberu novi studentski predstavnici u Vijeću, iako je do jučer kao papagaj ponavljao rektorova “pravna” tumačenja – da je za legalnu sjednicu dovoljna natopolovična većina članova. Kad je shvatio da bi ga natpolovična većina članova bez studenata mogla progutati, Holjevac je ipak procijenio da je bolje prvo nasilno provesti izbore za novi Studentski zbor, time kupiti vrijeme i osigurati svoju vlastitu poziciju, piše na stranici Plenuma.

Tvrde da niti nakon odabira novih studentskih predstavnika u Vijeću, isto tijelo neće biti valjano jer Holjevac i dalje kao članove Vijeća vodi prodekane koji nisu legalni članovi Vijeća niti legalni obnašatelji dužnosti koje obavljaju.

– Znajte da Vam nijedna od nelegalnih odluka koje nasilno provodite na Filozofskom neće proći. Od Vaše vlastite vladavine na čelu Filozofskog, nametanja prodekana koje Vijeće Filozofskog nikada nije potvrdilo, izbacivnja studenata iz Vijeća, oduzimanja studentskih prostorija studentima i cenzuriranja liste “svima” i nelegalnog naplaćivanja školarina.

Znajte da ćete kad-tad odgovarati za svu štetu koju ste Filozofskom fakultetu nanijeli, počevši od potpisivanja nelegalnog aneksa ugovora o produženju radnog odnosa jednom sedamedestjednogodišnjaku pa do igranja s ljudskim sudbinama zbog vlastitih privatnih interesa i očajničkog pokušaja zadržavanja svoje vlastite kompromitirane pozicije i isto takvih pozicija vrhuška Sveučilišta. Isto vrijedi i za vašeg nalogodavaca rektora Damira Borasa, pišu plenumaši Filozofskog fakulteta.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap