Pretraga

Uprava FFZG: Studenti KBF-a moći će upisavati samo odsjeke koji pristanu na ugovor

A- A+

Jedno od brojnih pitanja postavljenih na plenumu održanom na Filozofskom fakultetu oko suradnje između FFZG i KBF-a bilo je hoće li studenti KBF-a moći upisivati sve odsjeke ili samo one koji pristanu na suradnju dva fakulteta. Uprava Filozofskog poslala je danas priopćenje medijima u kojem objašnjava da će studenti KBF-a moći upisivati samo odsjeke koji pristanu na suradnju. Ponovno su istaknuli kako studentima FIlozofskog neće biti potreban krsni list za upis KBF-a. Dodaju kako će studenti KBF-a morati položiti razredbeni list te da će postojati jasna kvota za njih. Priopćenje koje potpisuje Uprava Filozofskog fakulteta prenosimo u cijelosti u nastavku.

foto:srednja.hr

Izdvojeni članak

Uživo: Plenum Filozofskog odbacio prijedlog suradnje s KBF-om!

Potaknuti prošlotjednim događanjima na Filozofskom fakultetu vezanima uz ugovore o suradnji Filozofskog fakulteta s drugim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, a osobito suradnji Filozofskog i Katoličkog bogoslovnog fakulteta, potaknut izrečenim brojnim neistinama i tendencioznim tumačenjima, Dekanski kolegij donosi za medije i javnost sljedeće priopćenje:

Nacrt ugovora između Filozofskog fakulteta i Katoličkog bogoslovnog fakulteta dio je uobičajene akademske suradnje unutar sastavnica istog Sveučilišta, što je naša akademska, profesionalna, sveučilišna i statutarna obveza koju već dugi niz godina uspješno provodimo. Ugovori o suradnji s bilo kojom sastavnicom sveučilišta (Prirodoslovno-matematičkim fakultetom, Muzičkom akademijom, Akademijom likovnih umjetnosti, Fakultetom organizacije i informatike te u najnovije vrijeme s Katoličkim bogoslovnim fakultetom) nisu nikakva integracija među ustanovama, nego suradnja u zajedničkom izvođenju dvopredmetnih studija te ostalim sadržajima i oblicima znanstveno-akademske suradnje.

Potpisani Ugovor o suradnji s KBF-om iz 2014. godine, kao i svi drugi do tada potpisani Ugovori suspendirani su odlukom Fakultetskog vijeća od svibnja 2015. godine na inicijativu sadašnje Uprave fakulteta. U cilju postizanja formalne i sadržajne ujednačenosti svih tih ugovora, posebno Povjerenstvo sastavljeno od nastavnika i studenata predložilo je, a Fakultetsko vijeće jednoglasno usvojilo Opća načela za sklapanje ugovora o suradnji nakon čega je svaki od ovih ugovora uređen i dalje usuglašavan s drugim ugovornim sastavnicama Sveučilišta. U veljači ove godine (2016.) na zahtjev Fakultetskoga vijeća, a radi poštivanja demokratskih i akademskih procedura te radi transparentnosti cijeloga postupka, predloženi nacrti ugovora, među kojima i onaj s KBF-om, poslani su svim odsjecima fakulteta na raspravu i očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju suradnje s pet sastavnica Sveučilišta. Svi su ugovori sastavljeni prema Općim načelima, uvažavajući pritom i posebnosti svakoga pojedinog. Tom prilikom, za predložene nacrte ugovora i suradnju s Muzičkom akademijom, Prirodoslovno-matematičkim fakultetom, Akademijom likovnih umjetnosti, Fakultetom organizacije i informatike te Katoličkim bogoslovnim fakultetom izjasnilo se četrnaest (14) odsjeka, a šest (6) odsjeka nije prihvatilo predviđenu suradnju. Jedan (1) je ostao neodlučan, a na jednom (1) odsjeku moguć je samo jednopredmetni studij. Svi odsjeci su uz svoje očitovanje o suradnji poslali i svoje primjedbe, prijedloge i dopune ugovorâ temeljem čega se upravo sada svi ugovori dorađuju. Nakon toga, o ugovorima će raspravljati i odluku donijeti Fakultetsko vijeće. Dakle, očito je da je postupak započet i nastavljen, a nikako nije završen.

Ugovor s KBF-om izazvao je najviše interesa na Fakultetu i izvan njega. Upravo zbog toga je do sada najviše učinjeno na njegovu dotjerivanju i usklađivanju s ciljem postizanja pune ravnopravnosti i jednakosti među studentima te sadržajne usuglašenosti. Tako je, na primjer, dogovoreno da će svi budući studenti, oni koji budu namjeravali upisati kombinaciju dvopredmetnih studija na FF-u i KBF-u, morati položiti razredbeni ispit na našem fakultetu. Naš će fakultet u tome slučaju voditi evidenciju takvih studenata, pratiti ispunjavanje njihovih financijskih i drugih obveza u odnosu na ostvarivanje studentskih prava i dužnosti kakve imaju i svi ostali studenti, čime će se u potpunosti podvrgnuti našim upisnim i studijskim kriterijima. Osim toga, moći će upisati samo one studijske grupe odsjekâ koji su prihvatili suradnju s KBF-om i stjecat će jedinstvenu diplomu za kombinaciju dvopredmetnih studija. Ugovor bi se potpisao na određeno vrijeme nakon čega bi se odlučivalo o njegovu nastavku ili prekidu. Broj studenata bit će ograničen, ukupno oko 15-20 studenata po godini za sve kombinacije, od čega će se na Filozofski fakultet moći upisati samo oni kandidati koji polože prijamni ispit u ravnopravnom natjecanju s ostalih više tisuća pristupnika, koliko ih se godišnje prijavljuje za upis na naš fakultet. Za upis na kombinaciju studijâ FF-a i KBF-a neće biti potreban krsni list niti potvrda župnika. Time studenti neće biti diskriminirani na vjerskoj, rasnoj, nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

Ova Uprava fakulteta odlučno se suprostavlja svakom obliku politizacije i ideologizacije pitanja unutar sveučilišne suradnje, manipulaciji studentskim i akademskim pitanjima, kao i iskorištavanju studenata i nastavnika radi interesa pojedinaca ili pojedinih interesnih skupina.

Obveza Uprave FF-a je zaštita interesa i prava na rad svojih više od 6000 studenata, 650 nastavnika i 200 djelatnika FFZG-a, te će ona ta prava znati zaštititi bez obzira koliko se to nekom sviđalo ili ne, kao što je to činila uvijek dosad.

Izdvojeni članak

Šustar i Karamarko komentirali plenum na Filozofskom fakultetu

Naši studenti nisu samo „proizvod za tržište rada i kapitala“, za neke natječajne kvote Zavoda za zapošljavanje i slično, jer uistinu znanje nije roba. Studijske kombinacije mogu samo pojačati konkurentnost kod zapošljavanja, posebno kada se zna da one povećavaju znanstvenu i nastavnu kompetentnost i kompetitivnost studenata. Ukoliko bismo se stvarno ravnali samo prema kriterijima tržišta, u ovo grubo vrijeme, humanistički fakulteti brzo bi došli u opasnost u pogledu svoga opstanka. Ovaj fakultet obrazuje osobe ljudskog, znanstvenog, moralnog i kulturnog integriteta i fleksibilnog, a ne okovanog identiteta, bez kojih nikakvo buduće društvo ne može opstati.
Ovaj fakultet nije pisao državne zakone niti je potpisivao međudržavne ugovore, pa se od fakulteta ne može očekivati rješavanje tih pitanja. Naši diplomirani studenti, prilikom prijava na natječaje za zapošljavanje, susreću se sa stotinama kolega s drugih fakulteta i sveučilišta iz zemlje i inozemstva, ali ono što im naš fakultet može ponuditi jest veća kvaliteta koja bi im trebala dati određenu prednost.

Filozofski fakultet će, kao i do sada, poticati suradnju među sastavnicama te studentsku mobilnost, što je pretpostavka suvremenog sveučilišnog obrazovanja, posebno kada je riječ o fakultetima istoga Sveučilišta. U duhu svoje tradicije, naš fakultet oštro se suprostavlja akademskoj netoleranciji i diskriminaciji, posebno onim pojedincima koji ne žele nikakvu suradnju s bilo kime pa ni s KBF-om, čak i sada kada se ona oblikuje prema većini naših uvjeta. Takve tendencije, uglavnom diskriminatorne, netolerantne, zatvorene i isključive, nisu i ne mogu biti dio našeg fakulteta koji sudjeluje i u formiranju široke humanističke vizije čovjeka i njegova pluralnog misaonog horizonta. Uprava ovog fakulteta vjeruje u snagu ideja i integriteta Filozofskog fakulteta, snagu i znanje njegovih nastavnika, kvalitetu i nepovredivost autonomije njegovih programa i – ono što je najbitnije – u svoje studente kao našu trajnu vrijednost. Uvjereni smo da to nitko ne može ugroziti, a najmanje studenti jedne druge sastavnice našeg Sveučilišta. Znanje služi premošćivanju razlika, a ne njihovu produbljivanju. Onoga trenutka kada počnemo sumnjati u snagu svojih ideja, te ideje počinju umirati.

Uprava FFZG: Studenti KBF-a moći će upisavati samo odsjeke koji pristanu na ugovor
Share via
Copy link
Powered by Social Snap