Pretraga

Uprava FPZG-a ne zna koje predmete studenti upisuju po drugi put i kome prijeti gubitak prava studiranja

A- A+

Statut Sveučilišta u Zagrebu sastavnice često interpretiraju svaka na svoj način, što se u najvećoj mjeri iskazuje primjenjivanjem članka 71. o gubitku prava studiranja. Pojedini fakulteti dozvoljavaju da se ispit s prve godine polaže i na upisanoj trećoj godini, dok na Fakultetu političkih znanosti student koji ne položi ispit nakon drugog upisa godine, gubi pravo studiranja na tom fakultetu. Međutim, Uprava FPZG-a nema točne podatke tko je koji predmet upisao po drugi put.

Foto: FPZG/ srednja.hr

Nedavnim istraživanjem doznali smo kako nekolicina hrvatskih fakulteta dozvoljava polaganje predmeta kojeg je student upisao kao brucoš na trećoj godini, dok pojedine visokoobrazovne institucije ne provode takvu praksu.

Izdvojeni članak

Student FPZG-a: ‘Dekan je krivotvorio službeni dokument i onemogućio mi upis na diplomski studij’

Razlog takve neusklađenost nalazi se u Statutu Sveučilišta u Zagrebu koji je napisan tako da ga svaka sastavnica može interpretirati na drugačiji način. Primjerice Ekonomski fakultet članak 71. Statuta o gubitku prava studiranja tumači na jedan način pa studenti imaju pravo na takozvani ‘treći upis’, a studenti Fakulteta političkih znanosti gube pravo studiranja ako u dvije akademske godine ne polože isti predmet. Međutim, Uprava FPZG-a ne vodi uvijek najtočniju evidenciju o tome koje predmete studenti upisuju po drugi put.

Student je obavezan upisati predmet samo ako padne četvrti put

Savjetniku u uredu studentskog pravobranitelja Ivan Tomljenović, dok je još bio na funkciji pravobranitelja 2010. godine uputio je Rektoru, svim sastavnicama Sveučilišta, svim studentskim zborovima i pravobraniteljima dokument pod nazivom ‘Tumačenje Statuta Sveučilišta u Zagrebu‘ u kojemu se osvrnuo i na spomenuti članak o gubitku prava studiranja.

Izdvojeni članak

Asistent na FPZG-u pomagao profesoru više od propisanog te dobio otkaz jer ga docent nije zaštitio pred Upravom

– Ispit se iz istog predmeta može polagati najviše četiri puta. Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom. Student koji četvrti put nije položio ispit iz istog predmeta obvezan je u idućoj akademskoj godini ponovno upisati taj predmet. Ako student i nakon ponovljenoga upisa predmeta ne položi ispit, gubi pravo studiranja na tom studiju, navedeno je u članku 71. st. 4. Statuta Sveučilišta u Zagrebu.

Prema Tomljenovićevim riječima odredba glasi da student može polagati ispit najviše četiri puta te navodi da je potonje jasno zato što navedena odredba određuje u kojim se uvjetima predmet mora ponovno upisati.

– Uvjeti su iznimno strogi, iz čega je jasno da njihovo olakšavanje nije u duhu Statuta, tj. student je obavezan ponovno upisati predmet samo ako padne četvrti put ispit, koji je pred povjerenstvom. A ispit pred povjerenstvom je egzaktno četvrti, ne treći ili drugi. Ova odredba nema veze s akademskim godinama jer se one ne spominju. Stoga, student, ako je ispunio studijske obveze, može izaći na ispit prvi put, ako ga tada padne, može drugi put, itd. do četvrtog puta, dokle god ima pravo studiranja na tom studiju (koje može biti ograničeno drugim propisima) i neovisno o tome koliko je vremena prošlo, napisao je Tomljenović u svom tumačenju Statuta.

Izdvojeni članak

Negativni trend: Zagrebačko ove godine još niže pozicionirano na rang listi sveučilišta

Navodi i članak 73. st. 4. u kojemu piše da student u idućoj godini upisuje sve iz prethodne godine nepoložene studijske obveze. I iz toga je zaključio da Statut radi jasnu razliku između predmeta odnosno studijske obveze te da se oni ne smiju nužno poistovjećivati, kao što to mnogi fakulteti čine.

Mnogi su nelegalno izgubili status studenta

Tomljenović nam naglašava da su mnogi fakulteti, na temelju iste pravne odredbe, sve ovo prije nekoliko godina tumačili na jedan način, dok danas to čine na drugi, što smatra neprihvatljivim. Ne niječe pravo visokim učilištima da dodaju neke ograničavajuće odredbe u svoje pravne propise, koje bi studenta nedvosmisleno obvezale da predmet mora položiti u dvije godine da ne bi izgubio pravo na studij.

Međutim, Tomljenović naznačuje da takve fakultetske odredbe u pravilu rijetko postoje, već visoka učilišta praksu gubitka statusa studenta nakon dvije godine nepoloženog kolegija opravdavaju isključivo Statutom Sveučilišta. S tim se savjetnik u uredu studentskog pravobranitelja duboko ne slaže te smatra pravno neprihvatljivom praksom uslijed koje su, kako kaže, i mnogi nelegalno izgubili status studenta Sveučilišta u Zagrebu.

Statut FPZG-a ograničava prava

– Ispit se iz istoga nastavnog predmeta može polagati najviše četiri puta. Četvrti se put polaže pred ispitnim povjerenstvom. Student koji četvrti put nije položio ispit iz istog predmeta obvezan je u idućoj akademskoj godini ponovno upisati taj predmet, s tim što ako je predmet izboran može umjesto njega upisati drugi izboran predmet iste godine studija. Ako student i nakon ponovljenog upisa istog predmeta ili drugoga izbornog predmeta iste godine studija ne položi iz tog predmeta ispit na način utvrđen u stavku 1. ovog članka, gubi pravo studiranja na tom studiju, glasi članak 66. stavka 4. Statuta Fakulteta političkih znanosti.

Dekan FPZG-a: ‘To je krivo tumačenje Statuta’

Sukladno mišljenju savjetnika u uredu studentskog pravobranitelja, FPZG je svoji Statutom kao sastavnica ograničio pravo da studenti ne mogu na trećoj akademskoj godini polagati predmet s prve godine.

– Treću godinu za redom ne možete upisati isti ispit jer imate pravo na osam rokova, a ako ne izađete na prvoj godini na dva roka, onda bi po tome značilo da na drugoj godini imate pravo na šest rokova. Pa kako bi fakulteti to onda organizirali te rokove. Po meni je to pogrešno tumačenje Statuta, izjavio je dekan FPZG-a Nenad Zakošek.

Izdvojeni članak

FPZG: Studenti novinarstva nezadovoljni smjerom odnosi s javnošću

Dodao je kako studentu ne ostaje zaliha od prijava ispita koje nije iskoristio za drugu godinu. Tvrdi da se neizlasci na ispit ne akumuliraju.

Uprava fakulteta nema točne informacije oko drugog upisa

Nedavnim očitovanjem oko dekanova ispravka datuma u indeksu prvostupnika politologije Mateja Radnića te uskrate mogućnosti upisa na diplomski studij, izašlo je na vidjelo da Zakošek kao i prodekanica Lidija Kos-Stanišić ne barataju točnim podacima o tome tko je koji predmet upisao po drugi put.

– Kolega Matej Radnić prema Pravilniku nije imao mogućnost završetka preddiplomskog studija, jer polaganje obveznog predmeta studija politologije Komparativni politički sustav nije bilo evidentirano u roku od dvije akademske godine, čime je izgubio pravo na daljnje studiranje, a time i stjecanje titule prvostupnika, tj. završetka preddiplomskog studija. Zbog navedenog, kako bi izašao u susret studentu i omogućio mu završetak preddiplomskog studija, dekan prof. dr. sc. Nenad Zakošek je utvrdio izvanredni dekanski rok (4. listopada 2013.), kojim mu je omogućio da se ocjena unese u elektronički indeks i zapisnik, napisala je u očitovanju upućenom prodekanica Kos-Stanišić

Navedenu izjavu iz očitovanja potvrdio nam je i sam dekan Zakošek, kojemu nije bilo jasno zašto se student Matej Radnić kockao sa zadnjim rokom KPS-a na koji ima pravo izaći, na način da ga je položio bez prijave.

Potonje, međutim, nije točno jer je Radnić KPS upisao i položio tijekom 2012./2013. godine, te je na dekanski rok iz tog predmeta izašao bez prijave uz dozvolu asistenta Višeslava Raosa. Kolegij koji je dvije godine za redom upisao je Uvod u komparativnu politiku, što je i jasno predočio svojim indeksom.

Foto: Scan indeksa Mateja Radnića / Upis kolegija KPS i UKP

Uprava FPZG-a ne zna koje predmete studenti upisuju po drugi put i kome prijeti gubitak prava studiranja
Share via
Copy link
Powered by Social Snap