Urnebesno i izazovno: Vijest o otvaranju menze na Filozofskom kao zadatak na kolokviju

Tomislav Burić, docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva i Fakultetu strojarstva i brodogradnje, na Facebook eventu ‘Masovni odlazak u menzu na filozofskom’ objavio je zadatak kojeg je svojim studentima stavio u kolokvij. Sam kolokvij se održavao na dan otvaranja menze, što je barem nasmijalo one koji nisu znali odgovor. Pitanje se temeljilo na vijesti o otvaranju menze na FFZG-u, a pristupnici su za točan odgovor,  osim izračuna, trebali skicirati i graf.

Foto: Pexels

– Evo sad kad je prošao ponovljeni kolokvij mogu objaviti zadatak koji sam stavio danas u test, pobrinuo sam se da sve buduće generacije FSB-a, kada krenu vježbati stare kolokvije, čuju za ovaj povijesni događaj iz siječnja 2019.!, napisao je Burić uz fotografiju koju je objavio na već sada kultnom eventu ‘Masovni odlazak u menzu na Filozofskom’.

Zadatak glasi:

Vijest o otvaranju menze na FFZG-u širi se među studentima proporcionalno broju studenata koji su čuli za tu vijest. Ako je nakon dva dana za tu vijest čulo 300 studenata, a nakon 4 dana 1500 studenata, odredite koliko studenata je čulo za tu vijest nakon 6 dana te kolika je brzina širenja vijesti u tom trenutku. Postoji li minimalna i maksimalna brzina širenja vijesti? Obrazložite i skicirajte graf broja studenata koji su čuli za vijest u ovisnosti o vremenu (u danima).

Zadatak je nosio 15 bodova. Objava je, naravno, izazvala oduševljenje među članovima grupe.

Pokušajte riješiti zadatak, a rješenje za prvi dio zadatka možete pronaći malo niže.

Burić nam je ponudio rješenje za prvi dio zadatka koje glasi ‘nakon 6 dana za vijest je čulo 7.500 studenata, a brzina širenja u tom trenutku je 3.750ln5.

Ostatak prepuštamo znatiželjnima da se zabave s crtanjem grafa.

Odgovori