Pretraga

Važne obavijesti za sve koji se prijavljuju na natječaj za državnu stipendiju

A- A+

U petak je MZOS raspisao natječaj za dodjelu minimalno 5.000 studentskih stipendija po 1.200 kuna mjesečno. Budući da studenti imaju brojna pitanja vezana uz postupak prijave poput onog o pogrešnom broju ECTS bodova u sustavu i je li potrebno obrazac ovjeravati na faksu, Ministarstvo je sastavilo smjernice temeljene na takvim najčešće postavljanim pitanjima.

Foto: Srednja.hr

Natječaj za dodjelu državnih stipendija studentima otvoren je do 8.studenog, a prijave se vrše online putem. Evo što sve studenti moraju imati na umu prilikom prijave na natječaj.

Izdvojeni članak

Raspisan natječaj za državnu stipendiju za akademsku godinu 2016./2017.!

 • Studenti koji se prijavljuju za državnu stipendiju E kategorije (socio-ekonomski status), a koji nemaju priloge, prijavu mogu poslati elektronički u sustavu odnosno ne moraju prijavu slati običnom poštom.
 • Obrazac nije potrebno ovjeravati na visokom učilištu osim za P kategoriju stipendija.
 • Za studente i članove obitelji koji imaju prebivalište u RH nije potrebno slati potvrde Porezne uprave o prihodima. Podatke će Ministarstvo povući iz službenih evidencija.
 • Svi studenti koji se prijavljuju dužni su navesti članove obitelji bez obzira na to žive li s njima na istom prebivalištu, osim studenta kojem su jedan ili oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata ili je student bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Pod obitelji se podrazumijeva zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive na istom prebivalištu, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi na istom prebivalištu s obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 29. godine života.
 • Izjava o članovima obitelji sastavni je dio prijave za E i D-1 kategoriju i ne treba je posebno dostavljati niti ovjeravati.
 • Za svakog člana obitelji za kojeg nije naveo OIB student je dužan dostaviti ovjerenu izjavu da član obitelji nema OIB.
 • Za kategoriju D-1 kao dokaz uzimat će se u obzir isključivo potvrde o statusu na temelju članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.
 • Studenti koji se prijave na natječaj u dvije kategorije, odnosno u D-1 i E kategoriji, ako ostvare pravo na stipendiju u obje kategorije, ostvarit će pravo na stipendiju u kategoriji D-1. Upućujemo studente koji nisu sigurni ispunjavaju li uvjete za D-1 da se prijave i za stipendiju u kategoriji E.
 • Za studente i članove obitelji s prebivalištem izvan RH – obvezno dostaviti potvrde o prihodima izvan RH za svakog člana (uključujući i studenta).
Izdvojeni članak

[VIDEO] Šustar pokleknuo pred šatorom i zahtjevom studentica

 • Za vrijeme ostvarivanja prava na državnu stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora. Ako se stipendija financira iz ostalih izvora, student može nastaviti primati tu stipendiju, ali mu primitak te stipendije ulazi u izračun dohodovnoga cenzusa. Stipendijom se smatra mjesečna novčana naknada koju student ostvaruje na temelju statusa studenta. Pod javnim izvorima podrazumijevaju se sredstva državnoga proračuna, koja uključuju i namjenska sredstva od igara na sreću te sredstva proračuna županija, gradova i općina, kao i sredstva javnih fondova i prihoda javnih trgovačkih društava i drugih javnih institucija i fondova Europske unije.
 • Podatke o studiju (ECTS bodovi, mirovanje, godine studija) može izmijeniti isključivo matično visoko učilište.
 • Osobne podatke (uključujući i podatke o prebivalištu) može izmijeniti i ažurirati isključivo nadležna policijska uprava.
 • Isplata stipendija započinje stupanjem na snagu državnoga proračuna u kojem su osigurana sredstva za dodjelu državnih stipendija sukladno Pravilniku te će obavijest o isplati biti objavljena na internetskoj stranici Ministarstva.
 • Za kategoriju P mogu se prijaviti studenti s invaliditetom i studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.
 • Natječaj je otvoren do 8. studenog 2016. godine. Elektroničke prijave zatvaraju se 8. studenoga u 12 h, a za prijave koje se šalju poštom kao datum podnošenja uzimat će se datum poštanskog pečata na poslanoj prijavi (8. studenoga 2016.)
Share via
Copy link
Powered by Social Snap