Pretraga

Veliki intervju s dekanom TVZ-a Malčićem: Dali smo studentima veći prostor kako bi mogli značajnije utjecati na odluke

A- A+

Tehničko veleučilište u Zagrebu, možda poznatije kao TVZ, više od 20 godina obrazuje studente u područjima primijenjenih znanosti. Razgovarali smo s dekanom Goranom Malčićem, koji vodi ovo visoko učilište od 2018. godine. Dotakli smo se promjena koje je uveo otkako je došao na čelo učilišta, njegovog odnosa sa studentima, ali i što budući maturanti mogu očekivati odabirom studija upravo na TVZ-u.

Goran Malčić, dekan Tehničkog veleučilišta u Zagrebu | foto: srednja.hr

Tehničko veleučilište u Zagrebu politehničko je učilište koje obrazuje inženjere i specijaliste iz područja elektrotehnike, graditeljstva, informatike, računarstva, strojarstva, mehatronike te protetike i ortotike. Preko 4.000 studenata studira na ukupno osam smjerova, a preko 200 zaposlenika i stotinu vanjskih suradnika u nastavi trude se pratiti promjene na tržištu kako bi izvodili što suvremeniju nastavu.

Razgovarali smo s dekanom Goranom Malčićem, koji se na čelu TVZ-a nalazi od 2018. godine, a koji je u protekle dvije godine uveo nekoliko velikih promjena. Prvenstveno, radi se o strukturalnim promjenama upravljačkih tijela veleučilišta, ali uveo je i promjenu o smanjenju školarine – na prijedlog Studentskog zbora.

Što nam je sve rekao te koje je sve korake poduzeo kako bi se povećao studentski glas u vijeću veleučilišta, pročitajte u intervjuu.

Što se promijenilo na TVZ-u otkako ste postali dekan? Jeste li okrenuli TVZ prema nekom novom smjeru?

Naravno, svaki novi Dekan i nova Uprava mijenja stvari za koje se u svom predstavljanju kod izbora obvezala da će ih promijeniti i napraviti boljima. Ključne promjene koje smo uveli odnose se na stabilizaciju financijskog poslovanja, promjene Statuta, unutarnjeg ustroja veleučilišta te izmjene temeljnih pravilnika veleučilišta.

Naime, da je veleučilište nastavilo poslovati na način kako je to bilo prije mog dolaska na mjesto Dekana, došlo bi do velikih financijskih problema jer smo posljednje četiri godine u mandatu prethodne dekanice ostvarivali minus na računu. U prvoj godini dana, uz svesrdnu pomoć i zajedničkim radom s prvim Upravnim vijećem TVZ, financijska slika se prvo stabilizirala, a danas mogu reći da poslujemo stabilno s pozitivnim koeficijentom.

U prvoj godini mog mandata također smo promijenili temeljni dokument, odnosno Statut veleučilišta, na način koji je primjeren veleučilištu, prema smjernicama MZO, koje nam je pomoglo u tome kao naš osnivač. Prva od promjena je da smo svim nastavnicima veleučilišta (njih oko 110) te većoj grupi naših studenata (23 studenta) omogućili da sudjeluju u radu Stručnog vijeća Veleučilišta, koje sada broji nešto više od 140 članova, što ranije nije bio slučaj, jer je manja grupa predstavnika zaposlenika, njih oko 30, odlučivala za ostale što svakako nije bilo uredno stanje.

Druga velika promjena je da se vodeći ljudi pojedinih odjela veleučilišta moraju birati svake dvije godine te da je ograničen njihov broj mandata, jer ranije smo imali slučajeve da pojedinci budu pročelnici odjela i preko 15 godina! Također, novim Statutom je promijenjena unutarnja struktura Veleučilišta, koje sada ima 4 odjela i 5 katedri izvan odjela koje su zadužene za nastavu zajedničkih predmeta.

Trenutno imamo četiri povjerenstva koje je izabralo Stručno vijeća TVZ-a i u čiji rad je uključeno preko 50 kolegica i kolega koji rade na izradi novog Pravilnika o ustrojstvu, Pravilnika o studiranju, Pravilnika o raspodjeli vlastitih sredstava te Statuta, kako bi veleučilište imalo ključne dokumente prilagođene našem načinu rada, usklađene sa zakonom i s preporukama MZO-a. Osim toga, zasebno povjerenstvo nas priprema za reakreditaciju koju će provesti AZVO, i za koju je bio najavljen posjet za svibanj 2020., ali je isti odgođen za studeni 2020. zbog situacije s COVIDOM-19.

Dakle, na Vaše pitanje o tome što smo promijenili, što trenutno činimo i ide li TVZ u nekom novom smjeru, mogu uz sve već navedeno reći da gradimo jedan novi i bolji TVZ te da je ključna razlika u odnosu na ranije u tome što su sada nastavnici i studenti neposrednije uključeni u razvoj Veleučilišta.

Izdvojeni članak

Veleučilište u Zagrebu organizira besplatne pripreme za maturu iz Matematike i Fizike

Zašto bi maturanti, budući studenti, trebali upisati studij na TVZ-u, a ne, na primjer, na nekom sveučilištu? Koja je prednost TVZ-a?

Kod nas mogu već u trogodišnjem preddiplomskom studiju steći stručna tehnička znanja koja im omogućuju lako zapošljavanje, pa onda odlučiti žele li i kada nastaviti obrazovanje za viši stupanj kvalifikacije.

Tehničko veleučilište u Zagrebu je javna visokoškolska ustanova koja provodi studijske programe preddiplomskih i diplomskih studija za inženjere iz područja elektrotehnike, informatike, računarstva, strojarstva, mehatronike i graditeljstva. Završetkom studija na TVZ-u stječe se diploma inženjera određene struke 6. odnosno 7. stupnja prema HKO-u. Visoka razina kvalitete stručne visokoškolske nastave koju naši odjeli provode već nekoliko desetljeća, uz konstantno ulaganje u razvoj kompetencija koje se kontinuirano mijenjaju s napretkom tehnologija u inženjerstvu, garancija je našim studentima da će vrlo brzo dobiti zaposlenje. Čak se na pojedinim studijskim programima susrećemo s problemom odlaska studenata u realni sektor i prije završetka studija. Dakle, naša osnovna prednost i razlog zbog kojih mladi ljudi upisuju studijske programe na našem Veleučilištu, a ne na nekom drugom, jest činjenica da mi dajemo stručna znanja i kompetencije s kojima mladi čovjek po završetku studija vrlo brzo pronalazi posao (kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu) i kreće u život.

Osim toga, mladi ljudi prepoznaju kod nas mogućnost nastavka studiranja na dvogodišnjim diplomskim studijima. Od pokretanja diplomskih studija na TVZ-u težnja nam je bila da upis na diplomske studije omogućimo prvenstveno našim završenim studentima, koji su s diplomom preddiplomskog studija dobili zaposlenje, ali žele se uz rad specijalizirati u određenom području i steći kvalifikaciju 7. razine. Naravno, i preddiplomske i diplomske studije moguće je studirati kao redovni student, uz potporu MZO-a, ili kao izvanredni student, uz rad.

Mogu se pohvaliti i činjenicom da naši studenti koji su završili diplomski studij, uz polaganje razlikovnih kolegija, uspješno upisuju doktorske studije na sveučilištima kod nas i izvan zemlje, tako da mladom čovjeku možemo pokazati put i način kako doći i do najvišeg znanstvenog akademskog zvanja odnosno doktorata znanosti.

Jako je važno naglasiti kako naši studenti završetkom diplomskih stručnih studija elektrotehnike, graditeljstva ili strojarstva, nakon prijave, stažiranja te ostalih uvjeta, imaju pravo upisa u Komore ovlaštenih inženjera i time dobiti sva ovlaštenja u svojoj struci koja im po zakonu pripadaju. Samim time im vrijednost kao ovlaštenim inženjerima na tržištu rada značajno raste. Vezano za ovlaštene inženjere, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je nedavno donijelo Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje (NN 55/2020) gdje je ranijih godina TVZ upravo provodio stručna usavršavanja ovlaštenih inženjera arhitekture, graditeljstva, strojarstva i elektrotehnike no to je prekinuto. Kako je ovo Ministarstvo graditeljstva donijelo novi Pravilnik, na čemu im zahvaljujem jer smatram da je cjeloživotno učenje za ovlaštene inženjere nužno, TVZ će se svakako uključiti i pokrenuti ponovo ove programe edukacija.

Uz navedeno, podupiremo rad Politehničkog društva vještaka i procjenitelja koje je udruga stalnih sudskih vještaka i procjenitelja i u čije djelovanje su između ostalih uključeni mnogi naši zaposlenici, a dobrodošli su i naši završeni studenti. Udruga okuplja stručnjake različitih struka sa zadaćom unapređenja djelatnosti vještačenja i procjena te forenzike. Kontinuirano provodi obuke iz navedenog područja, a djeluje i kao savjetodavna pri postupcima vještačenja u procjenama s jasnim ciljem unapređenja osiguranja javnog interesa na području vještačenja i procjena.

Kako se TVZ snašao u nastavi na daljinu? Kako izgleda online nastava i što ste napravili po pitanju vježbi za studente?

Mi smo vrlo brzo reagirali na upute Stožera za civilnu zaštitu te smo odmah od 16. ožujka 2020. krenuli s on-line nastavom. Prije toga smo studentima i uposlenicima izdali upute o postupanju vezano za COVID-19 kao i upute o održavanju nastave. Za uposlenike smo organizirali radionicu s uputama za korištenju programa MS Teams. Na toj platformi nalaze se svi naši kolegiji i njima pripadajući studenti i nastavnici, tako da se s nastavom preko tog sustava moglo krenuti odmah. Naši nastavnici koriste razne alate za provedbu on-line nastave (MS Teams, Moodle, Zoom, Skype, Slack….) te u tom smislu nismo postavili ograničenja, prvenstveno zbog situacije u kojoj smo naglo počeli provođenje on-line nastave. Naravno da je prvih tjedan-dva bio period uhodavanja, kako nastavnika tako i studenata, no danas se nastavni proces odvija on-line i u drugom smo dijelu ljetnog semestra. Što se samih vježbi tiče, one se tamo gdje je to moguće potpuno odvijaju on-line, bez većih problema.

Pri tome prvenstveno mislim na područje informatike i računarstva i tako će ostati do kraja ljetnog semestra. Problem se javlja, naravno, kod izvođenja laboratorijskih vježbi iz područja elektrotehnike, mehatronike i strojarstva, gdje su vježbe u osnovi praktikumi i student treba biti fizički prisutan uz modele i mjerne instrumente. Dio tih vježbi se odradio on-line, u mjeri u kojoj je to bilo izvedivo, a do kraja semestra planiramo i dio vježbi provesti kroz laboratorije, uz sve epidemiološke mjere zaštite. Postoje dva načina na koja se laboratorijske vježbe mogu izvoditi on-line: jedan je da koristite za to prikladne programe za simulaciju (Matlab, LabView i sl.), a drugi je da snimite vježbu u laboratoriju s modelima i mjernom opremom te podijelite snimku studentima.

Jednoznačnog postupka za održavanje kolokvija i ispita nema, jedan dio se provodi on-line, a pripremamo se za standardnu provedbu ispitnih rokova na kraju ljetnog semestra, sukladno propisanim preporukama od strane mjerodavnih institucija, o kojima u konačnici puno toga ovisi. Isto tako, držeći se propisanih preporuka, možemo u instituciji organizirati i provesti obrane završnih i diplomskih radova, ispred tročlanog povjerenstva i uz on-line prijenos uživo koji je dio javne obrane, uz mogućnost da svi sudionici postavljaju pitanja. Prilagodili smo se situaciji najbolje što smo mogli.

Koliko su studiji na TVZ-u prilagođeni potrebama na tržištu rada?

Dva su osnovna načina na koje smo uspjeli postići da nam završeni studenti budu prilagođeni tržištu rada. Na našem veleučilištu se oduvijek njeguje suradnja s privredom, gdje osim nastavnika koji su naši uposlenici, nastavu održava preko stotinu vanjskih suradnika nastavnika koji rade u tvrtkama čija djelatnost je usko vezana uz studijske programe na kojima predaju svoje kolegije. Naravno da je to jedan vid prilagodbe tržištu jer upravo vanjski suradnici u nastavi točno znaju kakav profil inženjera je potreban u njihovim tvrtkama te svojim radom na veleučilištu sudjeluju u izmjenama i dopunama nastavnih planova i programa.

Drugi način je suradnja s tvrtkama preko zajedničkih projekata, u kojima se angažiraju naši nastavnici, ali i preko stručnih praksi koje naši studenti odrađuju u tim istim tvrtkama. Općenito gledajući, primijenjene tehnologije u inženjerstvu u našim tehničkim strukama brzo se mijenjaju i tome se studijski programi moraju prilagoditi ili ih mladi ljudi neće upisivati.

Napomenuo bih da osim studijskih programa koje smo akreditirali preko MZO i AZVO, veleučilište ima i Centar za cjeloživotno obrazovanje preko kojega provodi edukacije, uglavnom vezane uz područje programiranja, administracije računalnih sustava i mreža, ali i ostale edukacije koje se upravo pohađaju radi stjecanja kompetencija i brze prilagodbe potrebama tržišta rada.

Centar za cjeloživotno obrazovanje daje i uslugu elektronskog testiranja putem Pearson VUE (Virtual University Enterprise) sistema, gdje možete testirati svoje znanje i ostvariti neke od svjetski priznatih certifikata kao što su Cisco, Microsoft, Oracle, SAP, Comptia, HP itd.

Kakva je zapošljivost studenata po završetku preddiplomskog, odnosno diplomskog studija na TVZ-u?

Izdvojeni članak

Studenti i profesori Tehničkog veleučilišta u Zagrebu sudjelovali u pregledima zgrada nakon potresa: Objasnili su nam što se točno dogodilo

Trenutno je situacija na tržištu rada takva da se inženjeri traže kod nas i u svijetu te mogu reći da naši završeni studenti mogu relativno lako naći posao. Kada mi na potpis dolaze potvrde o završenom studiju TVZ-a za zaposlenje u zemljama Europe, SAD-a, Kanade itd., znam da školujemo dobre inženjere, no ne može se reći da smo sretni zbog njihova odlaska. Svaka ta potvrda predstavlja jednog inženjera koji je mogao raditi u našoj zemlji i pridonositi našem razvoju jer činjenica je da bez inženjera nema značajnog privrednog napretka.

Skupina koju obvezno moramo spomenuti su naši studenti stariji od 26 godina koji studiraju izvanredno i upisuju preddiplomske i diplomske studijske programe. To su ljudi koji u nekom trenutku svoga života požele krenuti korak dalje i shvaćajući da im je obrazovanje potrebno kako bi ostvarili svoje ciljeve, upisuju studij, bilo da im školarinu plaćaju tvrtke ili plaćaju oni sami. Kao nastavnik mogu reći da upravo ti studenti pridonose kontaktu veleučilišta s njihovim matičnim tvrtkama, ali i u svom studentskom životu, kao ‘mentori’ mladim studentima, kojima prenose dragocjeno iskustvo vezano uz posao u struci.

Koliko praktične nastave imaju studenti TVZ-a? Gdje studenti obavljaju praksu?

Obrazovanje na Tehničkom veleučilištu koncipirano je tako da u njemu prevladava praktična nastava. To je preduvjet da naši studenti steknu praktična stručna znanja koja im omogućavaju lako zapošljavanje. Zato smo ustanovili veliki broj laboratorija i praktikuma, koje kontinuirano unapređujemo, ali i uvodimo nove. Jedan od novijih primjera je donacija tvrtke FINA za provedbu projekta uspostave i opremanja specijaliziranog računalnog laboratorija od 200.000,00 kn.

Osim toga, mi izvodimo stručne studije i kod nas je obavljanje stručne prakse obveza. Ovisno o studijskom programu, praksa traje od dva do četiri tjedna u završnoj godini preddiplomskog studija. Pohađanjem stručne prakse studenti iz prve ruke dobivaju praktična znanja iz realnog sektora. Često se događa da student ostane raditi u tvrtki u kojoj je obavio stručnu praksu.

Ova situacija s pandemijom korona virusa je znatno utjecala na način organizacije i održavanja stručne prakse. Tvrtke koje inače primaju na praksu veći broj studenata smanjile su taj broj pa to izravno utječe na nas i na našu stručnu praksu. U ovom trenutku radimo na proširenju naših vlastitih kapaciteta za održavanje stručne prakse na lokacijama našeg Veleučilišta, no spremni smo i za izmjene koje će možda ove godine svi morati uvesti vezano uz ovu problematiku, jer kao i na ostale oblike nastave, tako i na stručnu praksu utječu preporuke mjerodavnih institucija.

Kojim aktivnostima se studenti mogu baviti na TVZ-u? (TVZ Mc2, STEM games…)

Studentski život na veleučilištu je izuzetno bogat, čemu najviše pridonosi rad Studentskog zbora TVZ-a i jedan dio naših djelatnika koji zajedno sa studentima provode razne aktivnosti.

Spomenuli ste natjecanje Mc2 koje u jednom svom dijelu ima i edukacijski karakter, gdje studenti koji se uključe stječu znanja koja se ne mogu dobiti u formalnom obrazovanju. Mc2 je višemjesečno natjecanje u kojem osim studenata aktivno sudjeluju i poslodavce.

Od početka smo uključeni i u STEM games i prošle godine smo poslali preko 140 studenata te završili natjecanja s dosta pehara iz sporta i solidnim rezultatom iz Arena.

Osim toga, na Graditeljskom odjelu se već drugu godinu za redom održava kviz znanja iz područja graditeljske struke za studente, u organizaciji asistenata i nastavnika.

Na kraju treba spomenuti kako naši studenti postižu značajne sportske rezultate na natjecanjima u raznim sportovima te na taj način predstavljaju svoje veleučilište.

Većina navedenih aktivnosti ovoga trenutka je u statusu stand-by zbog pandemije, no one će se opet pokrenuti kad to dopusti epidemiološka situacija.

TVZ je jedno od rijetkih visokih učilišta čiji studenti koriste e-Indeks, elektronsku inačicu indeksa. Već dugi niz godina studenti TVZ-a koriste e-indeks pa nas zanima kako to utječe na studiranje? Jesu li neki procesi za studente olakšani zbog toga?

Studentska iskaznica je jedini identifikacijski dokument koji student našeg veleučilišta treba imati kako bi ostvario sva svoja prava i regulirao obaveze. Najbolji primjer je organizacija i provedba upisa na više godine preddiplomskih i diplomskih studija, gdje velika većina studenata, zahvaljujući primjeni računalne podrške koja je kod nas razvijena, glavni dio upisa obavi on-line, birajući kolegije za svojim računalom, a ostatak upisa obavi u studentskoj službi potpisujući već unaprijed pripremljene dokumente.

Prošle godine izvijestili smo kako je Studentski zbor TVZ-a uspio ispregovarati smanjenje školarina na TVZ-u. Veliko je to postignuće za studentski zbor nekog učilišta. Kakav je Vaš odnos sa Studentskim zborom? Koliko Vam je bitan glas studenata?

Još u vrijeme dok sam bio Prodekan za nastavu i studente postojao je prijedlog Studentskog zbora o umanjenju troškova studija, no to tada nije bilo prihvaćeno. Dolaskom nove uprave, a u dogovoru sa Studentskim zborom i uz podršku Upravnog vijeća, donesena je nova odluka o školarinama kojom je pravednije definirana visina školarine za studente kao i ostali troškovi (o čemu je srednja.hr već pisala). Sadašnji Prodekan za nastavu i studente svakodnevno komunicira sa studentskim zborom rješavajući aktualne probleme, te se može reći da je suradnja više nego dobra.

Već 8 godina kod nas radi Savjetovalište za studente, kao mjesto gdje se studenti sa bilo kojom vrstom problema mogu obratiti s povjerenjem, a koje ujedno vodi brigu o studentima iz ranjivih skupina.

Veleučilište isto tako vodi brigu o studentima slabijeg materijalnog statusa, koje sukladno internom pravilniku oslobađa obveze plaćanja školarina. Veleučilište stipendira i studente koji su aktivni sportaši na način da ih oslobodi obveze plaćanja dijela školarine.

Mišljenje naših studenata nam je jako važno, našim zalaganjem izmijenjen je Statut da bi više studenata bilo u Stručnom vijeću veleučilišta, a kako bi mogli značajnije utjecati na odluke. Predstavnici studenata su u svim povjerenstvima oko ključnih stvari na veleučilištu, jer na kraju svega mi smo tu radi njih.

Koje projekte TVZ-a biste istaknuli kao najzanimljivije ili one čiji će rezultati dovesti do velikih pomaka unutar struke, ali i šire?

Kao visoko učilište primijenjenih znanosti u ovom pogledu pažnju prvenstveno posvećujemo projektima suradnje s gospodarstvom, u kojima angažiramo naše nastavnike, stručnjake, a i studente.

TVZ je angažiran i u izradi, odnosno prijavi, više znanstvenih projekata, uključujući Hrvatsku zakladu za znanost i Horizon 2020 programski okvir.

Jedan od važnijih projekata u području nastave, što je naša primarna djelatnost, je projekt internacionalizacije studija Informacijske sigurnosti i digitalne forenzike, čijim bismo završetkom studij počeli izvoditi u potpunosti na engleskom jeziku, što nam otvara jedno novo područje rada.

Osim toga, naši nastavnici sudjeluju u provedbi IRI projekta, a prijavljeno je više projekata na IRI 2, gdje očekujemo pozitivne rezultate.

Novost na TVZ-u je diplomski studij Informacijska sigurnost i digitalna forenzika, koji je proizašao iz projekta Politehnika 2025. Kakvi su rezultati uvođenja ovog studija te jesu li studenti zadovoljni? Također, što je s ostalim planiranim studijima na TVZ-u koji bi trebali biti rezultat projekta Politehnika 2025.?

Studij smo pokrenuli prošle akademske godine i u prvoj generaciji, koja ove akademske godine završava studij, upisan je 41 student. Sudeći prema informacijama dobivenim od poslodavaca, studij je dobro koncipiran.

U drugoj generaciji upisalo se tek nešto manje studenata, što pokazuje da je interes i dalje velik i da će se nastaviti. Mislim da su studenti zadovoljni jer su imali prilike slušati i raditi vježbe, ne samo s nastavnicima TVZ-a, nego i s vrhunskim specijalistima iz gospodarstva odnosno područja struke. Pravi test će biti s trećom generacijom, kad ćemo paralelno s postojećim studijem izvoditi i varijantu na engleskom jeziku.

Unutar okvira projekta Politehnika 2025 razvijeno je ili dorađeno 14 studijskih programa na osnovu prijedloga standarda kvalifikacija. Osim navedenog studija Informacijske sigurnosti i digitalne forenzike i Digitalne ekonomije, od sljedeće godine kreće izvedba diplomskog studija e-Uprava. U prosincu prošle godine održan je okrugli stol na temu “Predstavljanje novog studijskog programa e-Uprava”, na kojem su, osim Ministra uprave Ivana Malenice i predstavnika jedinica državne uprave, bili prisutni i kolege iz raznih tvrtki koje proizvode i unaprjeđuju programsku podršku za jedinice državne uprave.

Ostali postojeći studijski programi se dorađuju (moderniziraju) uvođenjem nekih kolegija iz prijedloga na projektu Politehnika 2025, a detaljnije bi trebali biti predmet reakreditacije dopusnica na našim specijalističkim studijima (npr. e-Zdravstvo , Mehatronika, Robotika), sukladno potrebama tržišta rada.

Čuli smo da unazad par godina provodite besplatne pripreme za polaganje mature?

Tehničko veleučilište u Zagrebu i ove je godine pripremilo i organiziralo besplatne pripreme za polaganje ispita državne mature iz matematike razine A, u trajanju od 8 termina  subotom po 4 sata i fizike u trajanju od 5 termina subotom po 4 sata, preko našeg Centra za cjeloživotno obrazovanje. Više informacija na linku ovdje.

Na žalost, na početku ljetnog semestra uspjeli smo održali pripreme iz matematike kroz dvije subote i pripreme iz fizike jednu subotu, a tada nas je u pripremama prekinula epidemija COVID-19.

No upravo sada kreće nastavak priprema za državnu maturu matematika A razina na on-line način, s početkom 23.5.2020. pa do 20.6.2020.,svake subote.

Pripreme drže nastavnici i asistenti TVZ-a, koji najbolje znaju koja su znanja potrebna za uspješno polaganje ispita državne mature, a rade prema sadržaju ispitnog kataloga za državnu maturu u školskoj godini 2019/20.

Veliki intervju s dekanom TVZ-a Malčićem: Dali smo studentima veći prostor kako bi mogli značajnije utjecati na odluke
Share via
Copy link
Powered by Social Snap