Pretraga

Privatne visoke škole Zagreb

IGBS: Međunarodna diplomska škola za poslovno upravljanje Zagreb

IGBS: Međunarodna diplomska škola za poslovno upravljanje Zagreb je privatni fakultet osnovan 2003. godine.

Nude sljedeće smjerove obrazovanja:

  • M.B.A. program /M.Sc.program iz Strateškog menadžmenta

  • On‐line M.Sc. programi iz Financija ili Globalnog lanca nabave

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!