Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju

O Odjelu Upisi Preddiplomski studij Restauracija i konzervacija artefakata od drva, papira, tekstila, metala i keramike Diplomski studij restauracija i konzervacija Kontakt
Odjel za umjetnost i restauraciju, utemeljen 2005. godine, najmlađi je odjel te ujedno i prvi studij Sveučilišta u Dubrovniku s međunarodnim obilježjem. Na Odjelu se trenutno izvodi Studij restauracije i konzervacije artefakata od drva, papira, tekstila, metala i keramike.
Zašto ovakav Studij?

Što je život brži i tehnološki raznovrsniji, to su kulturna baština i prirodno okružje sve više izloženi propadanju i nestajanju. Međutim, kulturno spomeničko nasljeđe, baš kao i sveukupni drugi antropogeni čimbenici ili bioresursi, čuva neiscrpne memorije iskustva i neizmjerno brojne tragove ljudskoga postanka, trajanja i opstanka, kako u planetarnom, tako i u našemu nacionalnom prostornom okruženju, i zato ga treba pomno čuvati.
Komu je Studij namijenjen?
Studij restauracije i konzervacije namijenjen je svima onima koji imaju interesa za obrazovanje i rad u stručnim i znanstvenim djelatnostima povezanima s čuvanjem i zaštitom kulturno spomeničke građe, pa je u tom smislu i profiliran tako da omogućuje vrlo široku lepezu zaposlenja: uz stručno osposobljavanje na svim poslovima konzervacije i restauracije drva, papira, tekstila, metala i keramike studij pruža i temeljna znanja o upravljanju kulturnim dobrima, o njihovoj pravnoj zaštiti, o
gospodarenju spomeničkim i drugim kulturnim cjelinama, reursima ili objektima i slično.

Odjel za elektrotehniku i računarstvo u smjeru elektroničkih i komunikacijskih tehnologija u pomorstvu s 10 posto će vrednovati ako je učenik završio gimnaziju, srednju elektrotehničku školu ili pak neku drugu srodnu četverogodišnju školu tehničkog smjera.

PROČELNIK ODJELA
prof. dr. sc. Krunoslav Pisk, redoviti profesor u trajnom zvanju
tel: 020 446 037
fax: 020 435 590
e-mail: krunoslav.pisk @ unidu.hr
ured: 67
Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik
TAJNICA ODJELA
Maja Grgurević, mag. art.
tel: 020 446 030
fax: 020 435 590
e-mail: maja.grgurevic @ unidu.hr
ured: 68
Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik
Ocjene Glasova: 0 Ocjena: -
Kvaliteta nastave -
Opremljenost učionica -
Knjižnica -
Izvannastavne aktivnosti -
Dostupnost interneta -
Prostori za druženje -
Mogućnosti zapošljavanja -
Preporuka upisa -

Odgovori