Pretraga

Sveučilište u Zadru

Sveučilište u Zadru, Odjel za ekonomiju

Odjel za ekonomiju započeo je s radom akademske 2005./2006. godine. Odjel ustrojava i izvodi preddiplomski i diplomski studij menadžmenta. Studijski program sukladan je programima studija na Facolta di Economia (Bologna), Ekonomska fakulteta (Ljubljana), Wirtshaftuniversitat (Wien), Manchester Metropolitan University Bussines school, Fakulteta managementa (Bratislava), Facolta di Economia (Padova), Queen Mary University of London.
Kompetencije stečene preddiplomskim i diplomskim studijem su sposobnosti upravljanja na temelju analize ekonomskih pokazatelja poslovnih aktivnosti uz suvremeni nivo osjetljivosti o ekološkim posljedicama i upravljanju okolišem, menadžerskim aspektima socijalne psihologije, poštovanju ljudskih prava, te pripremi za doktorski studij i sudjelovanje u znanstvenom radu. 
Nastava na Odjelu za ekonomiju održava se uz primjenu najviših obrazovnih standarda suvremenog visokog obrazovanja primjenom suvremene literature, pomoćnih nastavnih materijala, multimedijalne opreme i uz  korištenje računalnih prezentacija. Komunikacija Odjela, nastavnika i suradnika sa studentima transparentna je i ostvaruje se putem Internet stranice Odjela.

Poveznica na časopis Oeconomica Jadertina.

Adresa Odjela
Sveučilište u Zadru
Odjel za ekonomiju
Splitska 1
23 000 Zadar
Pročelnica Odjela

Telefon:400 – 402
E-mail:
Doc. dr. sc. Aleksandra Krajnović
akrajnov@unizd.hr
Zamjenik pročelnice Odjela

Telefon:
Fax:400 – 408
Prof. dr. sc. Stipe Belak
stipe.belak@unizd.hr
Tajnica

Telefon:400 – 401
Narcisa Lovrić, prof.
nlovric@unizd.hr

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!