Pretraga

Sveučilište u Zadru

Sveučilište u Zadru, Odjel za filologiju

Studij 
Učeni govor o bilo kojoj pojavi redovito počinje izrazom “Još su stari Grci i Rimljani…” Njihovo je naslijeđe nazočno na gotovo svim područjima života. U filmovima na primjer stalno se pojavljuju teme iz klasične starine, kao Gladijator, Troja, Aleksandar, a u Pasiji Rimljani čak govore latinski. Nas prvenstveno zanima pimena ostavština, pjesme koje su pjevali, knjige koje su pisali, pitanja koja su sebi postavljali, u kojima se i danas prepoznajemo. Latinski je nastavio živjeti u srednjem i novom vijeku u čitavoj Europi, posebno u Hrvatskoj. Gotovo jedini naš svjetski bestseler napisao je Marko Marulić na latinskom.
Na Odjelu za klasičnu filologiju mogu se upisati dva studija, Latinski jezik i književnost, i Grčki jezik i književnost. Preporučujemo upisati oba studija jer se međusobno nadopunjuju. Ali mogu se studirati i pojedinačno. Dobro se nadopunjuju s povijesti, povijesti umjetnosti, arheologijom i filozofijom, no moguće ih je povezati s bilo kojim drugim dvopredmetnim studijem. 
Kako su oba jezika mrtva, ne uče se audio metodom, pa je potrebno imati smisla za apstraktan način mišljenja, kao u logici ili matematici. Učiti se počinju otpočetka. Za upis je dovoljna bilo koja četverogodišnja srednja škola.
Za vrijeme studija organiziramo stručno putovanje u Italiju i u Grčku.
Studenti
 Uz obveze na studiju, naši studenti unatrag nekoliko godina sami pripremaju svakog proljeća “Antičke dane”, gdje prikažu neku predstavu starih autora ili organiziraju pjesničku večer, izložbu, predavanje ili “Olimpijadu”. Nezaboravna je izvedba Aristofanove Lizistrate.
Nastavnici
 Uz nekolicinu starijih na Odjelu rade mahom mladi nastavnici, nastojeći biti sretan spoj poleta, iskustva i znanja.
Oprema i prostor
Premda bismo rado imali još radnog prostora, a Sveučilište se trudi i bori da ga osigura, sadašnji se nalazi na preksrasnom mjestu, na  trećem katu zgrade na samom moru, s pogledom na zadarske otoke, u blizini rimskog foruma, Svetog Donata, Arheološkog muzeja… Posjedujemo vlastitu knjižnicu s najnužnijom literaturom za studij, obogaćujući je stalno novim naslovima. Valja još i napomenuti da je većina osnovne literature, poput gramatika i rječnika, dostupna i u digitalnom obliku.

Sylllabus pogledajte ovdje.

Grčki jezik i književnost

Trajanje studija: 3 godine
Ukupan broj ECTS bodova: 90
Obrazovni i profesionalni ciljevi:
Temeljno poznavanje jezika i književnosti, sposobnost samostalnog čitanja grčkih tekstova
Uvjeti prijave: Četverogodišnja srednja škola, prijemni ispit

Završni ispiti (ako postoje): Završni rad
Pravila ispitivanja i ocjenjivanja: Kolokviji, seminarski radovi, pismeni i usmeni ispiti
Dodijeljena kvalifikacija: Prvostupnik Grčkog jezika i književnosti

Grčki jezik i književnost

Trajanje studija: 2 godine
Ukupan broj ECTS bodova: 60
Obrazovni i profesionalni ciljevi:
Produbljeno poznavanje jezika i književnosti, sposobnost samostalnog čitanja i interpretacije grčkog teksta
Uvjeti prijave: Završen preddiplomski studij grčkoga
Završni ispiti (ako postoje): Diplomski rad
Pravila ispitivanja i ocjenjivanja: Kolokviji, seminarski radovi, pismeni i usmeni ispiti
Dodijeljena kvalifikacija: magistar struke

Latinski jezik i književnost

Trajanje studija: 3 godine
Ukupan broj ECTS bodova: 90
Obrazovni i profesionalni ciljevi:
Temeljno poznavanje jezika i književnosti, sposobnost samostalnog čitanja latinskih tekstova
Uvjeti prijave: Četverogodišnja srednja škola, prijemni ispit
Završni ispiti (ako postoje): Završni rad
Pravila ispitivanja i ocjenjivanja: Kolokviji, seminarski radovi, pismeni i usmeni ispiti
Dodijeljena kvalifikacija: Prvostupnik Latinskog jezika i književnosti

Latinski jezik i književnost

Trajanje studija: 2 godine
Ukupan broj ECTS bodova: 60
Obrazovni i profesionalni ciljevi:
Produbljeno poznavanje jezika i književnosti, sposobnost samostalnog čitanja i interpretacije latinskog teksta
Uvjeti prijave: Završen preddiplomski studij latinskoga
Završni ispiti (ako postoje): Diplomski rad
Pravila ispitivanja i ocjenjivanja: Kolokviji, seminarski radovi, pismeni i usmeni ispiti
Dodijeljena kvalifikacija: magistar struke
Adresa Odjela:
Odjel za klasičnu filologiju
Obala Petra Krešimira IV 2
Pročelnik Odjela:
prof. dr. sc. Milenko Lončar
Telefon:023 / 200 551
Fax: 023 / 200 606
E-mail: mloncar@unizd.hr
ECTS Koordinator:
dr. sc. Nada Bulić, viša asistentica
Telefon: 023 / 200 510
Fax: 023 / 200 606
E-mail: nbulic@unizd.hr
Tajnica:
Ingeborg Sladović-Maričić
Telefon: 023 / 200 517
Fax: 023 / 200 606
E-mail: ingeborg.sladovic@unizd.hr

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!