Pretraga

Sveučilište u Zadru

Sveučilište u Zadru, Odjel za francuske i iberomanske studije

DOBRODOŠLI …
… Bienvenue, Bienvenido, Benvingut, Bem-vindo, Benvido…
na stranice Odjela za francuske i iberoromanske studije Sveučilišta u Zadru. 
Želite studirati francuski ili španjolski jezik i književnost? Zanimaju vas i drugi romanski jezici, kao što su galješki, katalonski ili portugalski? Osnovnu strukturu studijskih programa koje nudimo možete naći u izborniku Studijski programi (v. gore). Podrobnije informacije o upisima i pojedinim kolegijima potražite u rubrikama Razredbeni postupak i Izvedbeni planovi studija na stranici Studentski info. Za sve informacije koje ne možete pronaći na stranicama Odjela možete se obratiti nastavnicima zaduženima za koordinaciju studijskih programa na adresu: dsaulan@unizd.hr
Već studirate na Odjelu? Sve informacije o studiju (red predavanja, syllabe, raspored konzultacija, informacije o ispitnim rokovima i druge obavijesti) možete naći na stranici Studentski info.

Kratka povijest Odjela
Početci Odjela za francuske i iberoromanske studije sežu u 1956. godinu, kada je osnovana Katedra za francuski pri Romanskom odsjeku tadašnjeg Filozofskog fakulteta u Zadru. Početkom sedamdesetih godina XX. stoljeća Katedra je konačno prerasla u Odsjek za francuski jezik i književnost. Osnivanjem integriranog Sveučilišta u Zadru 2002. godine, Odsjek je reorganiziran kao Odjel za francuski jezik i književnost. Do bolonjske reforme, provedene u ak. godini 2005./2006., na Odjelu se izvodio dodiplomski studij francuskog jezika i književnosti koji je prvenstveno osposobljavao nastavnike u osnovnim i srednjim školama te drugim odgojno-obrazovnim ustanovama, javnima (državnima) i privatnima, višim i visokim učilištima i fakultetima. Ovaj je studij priveden kraju u ak. godini 2007./2008.
U okviru bolonjskog procesa na Odjelu je pokrenut preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti, dva diplomska studija francuskog jezika i književnosti te diplomski studij romanistike.
U akad. godini 2006./2007. na Odjelu je započeo s radom španjolski lektorat (MAEC-AECI) i katalonski lektorat (Institut Ramon Llull). Već sljedeće akad. godine, kao plod višegodišnjih napora, na Odjelu je zaživio preddiplomski dvopredmetni studij španjolskog jezika i književnosti. Istovremeno su započeli s radom galješki lektorat (Xunta de Galicia) i portugalski lektorat (Instituto Camões).
Time je djelatnost Odjela uvelike premašila okvire francuskog jezika i književnosti pa je 10. studenog 2008. odlukom Senata Sveučilišta u Zadru Odjel preimenovan u Odjel za francuske i iberoromanske studije i ustrojen u dva odsjeka: Odsjek za francuski jezik i književnost i Odsjek za iberoromanske studije.
Na Odjelu se u ovom trenutku izvode sljedeći studijski programi:
  • preddiplomski dvopredmetni studij francuskog jezika i književnosti (od akad. godine 2005./2006);
  • predddiplomski dvopredmetni studij španjolskog jezika i književnosti (od akad. godine 2007./2008.);
  • diplomski dvopredmetni studij francuskog jezika i književnosti, nastavnički smjer (od akad. godine 2008./2009.);
  • diplomski jednopredmetni studij romanistike (od akad. godine 2008./2009.).
Diplomski dvopredmetni studij francuskog jezika i književnosti: prevoditeljski smjer dobio je dopusnicu MZOŠ-a, ali će njegovo izvođenje morati pričekati pokretanje nekog drugog diplomskog dvopredmetnog prevoditeljskog s kojim bi se mogao kombinirati.
Odjel, preko svoja dva odsjeka, surađuje s nizom francuskih, španjolskih i drugih europskih sveučilišta na razmjeni nastavnika i studenata. Popis tih sveučilišta nalazi se na stranicama Odsjeka za francuski jezik i književnost i stranicama Odsjeka za iberoromanske studije.
ODSJEK ZA FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

PredstojniK: doc. dr. sc. Tomislav Frleta
Telefon: (023) 200 526
E-mail: tfrleta@unizd.hr
Odsjek u vidu razmjene studenata i nastavnika surađuje sa sljedećim sveučilištima:
Université Paris Sorbonne-Paris IV
Université de Bourgogne
Université Paris Diderot-Paris VII
Université Nice Sophia Antipolis
Université de Bretagne Occidentale – Brest
Predstojnica: doc. dr. sc. Barbara Vodanović v. d.  
Tel: (023) 200 587     
Faks: (023) 200 606
E-mail: bvodanov@unizd.hr
Diversos són els homes i diverses les parles [„Različiti su ljudi i različiti njihovi govori”], zapisao je veliki katalonski pjesnik Salvador Espriu u svojoj zbirci La pell de brau (Bikova koža). Pod bikovom kožom Espriu je mislio na Španjolsku koju u svojim stihovima zove Sepharad, kako su je nazivali neki od njenih prognanih sinova, Španjolsku koja u to vrijeme živi pod diktaturom koja se upinje izbrisati svaku različitost.
No, Španjolska je zemlja različitosti u kojoj se govori mnoštvo jezika. Po najnovijim podacima, u Barceloni se govori više od dvjesto jezika, a neće biti drukčije ni u Madridu ili Valenciji. Od tih jezika na preddiplomskom studiju španjolskog jezika i književnosti na Sveučilištu u Zadru možete studirati tri: u prvom redu kastiljski (španjolski), kao obvezni jezik, a onda i katalonski i galješki, kroz veliki broj izbornih kolegija.
Izborni kolegiji iz portugalskog jezika omogućuju vam da ga upoznate u istom opsegu kao katalonski i galješki.
Obuhvativši na taj način sve iberoromanske jezike, Sveučilište u Zadru svrstava se u malu, ali uglednu grupu europskih sveučilišta (Basel, Liverpool, Padova, Paris III-Sorbonne Nouvelle, Tübingen, Venezia i neka druga) na kojoj su zaživjeli iberoromanski studiji. Njihov je glavni cilj omogućiti studentima da unutar jednog studijskog programa steknu prilično cjelovit uvid u jezično i kulturno bogatstvo u prvom redu Španjolske, a onda i cijelog Pirinejskog poluotoka.
Odlučivši se za ovaj studij, moći ćete učiti spomenute jezike, ali i steći osnovne informacije o drugim jezicima Poluotoka – asturijskom, aragonskom, aranskom i baskijskom. Upoznat ćete i razlike koje se pojavljuju unutar ovih jezika, suživot i konflikte koji proizlaze iz njihovih međusobnih dodira, književnosti koje su na tim jezicima nastale i nastaju, kako na Poluotoku, tako i na američkom kontinentu (ovo se u prvom redu odnosi na kastiljski). No, prije svega naučit ćete govoriti, razumjeti, pisati i čitati ove jezike, odnosno komunicirati na njima, što je, na koncu, ono čemu bi jezici trebali služiti.
Po okončanju preddiplomskog studija, proučavanje jezične, književne i kulturne raznolikosti Pirinejskog poluotoka moguće je nastaviti na diplomskom studiju romanistike, na kojem se, uz opće romanističke kolegije, nudi po  šest kolegija iz španjolske, katalonske i galješke lingvistike i književnosti.
Osobe kojima njihova jezična znanja omogućuju da se osjećaju kao kod kuće gotovo u svakom kutku Pirinejskog poluotoka iznimno su rijetke: budite jedna od njih.

Informacije o preddiplomskim i diplomskim studijima u wordu možete pronaći ovdje

Odjel za francuske i iberoromanske studije Sveučilišta u Zadru posebno vrednuje vaše znanje francuskog iz srednje škole. Ako ste učili francuski kroz svaki razred u srednjoj školi, dobit ćete po 10 posto od ukupnog broja bodova za svaki razred, odnosno sve skupa 40 posto. Završni tečaj francuskog jezika donosi vam po pet posto. 

Kontakti
Obala Petra Krešimira IV 2
23000 Zadar
Telefon: ++385 (0)23 200 746
Faks: ++385 (0)23 200 529
E-mail: mkuzmar@unizd.hr 
Pročelnik:
Doc. dr. sc. Barbara Vodanović
Zamjenik Pročelnika: 
Doc. dr. sc. Tomislav Frleta
Predstojnik Odsjeka za francuski jezik i književnost:
Doc. dr. sc. Tomislav Frleta
Tajnica: Marina Kuzmar, prof.
Studentski predstavnici: 
Nina Paladina(09919334591)
Elena Čupić, zamjenica
Ivana Šaškor (0915896768)

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!