Pretraga

Sveučilište u Zadru

Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgajatelja

Misija, vizija i Razvojna strategija Odjela
Temeljno djelovanje Odjela polazi od izobrazbe mladih te njihova poticanja i uključivanja u istraživanja te od organizacije i provođenja znanstvenih istraživanja.  Pritom se polazi od interdisciplinarnosti i multidisciplinarnosti na čemu se zasnivaju programi ranog odgoja i primarnog obrazovanja. Prema tome, a sukladno međunarodnim okvirima u području znanosti i visokog obrazovanja cilj Odjela je doprinijeti društvu kroz afirmaciju, razvoj i promociju vrsnih oblika nastavnih i izvan nastavnih djelatnosti u području učiteljskog studija i studija predškolskog odgoja, odnosno promocija i afirmacija stručnog, znanstvenog i nastavnog rada. Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja drži kao pokretačku silu razvoja unaprjeđivanje kvalitete studijskih programa prema preporukama nadležnih tijela iz strukture Sveučilišta i prema okvirima i odredbama državnih institucija i zakonskoj regulativi, te prema smjernicama koje dolaze iz europskog obrazovnog prostora. Istaknuta misija realizira se kroz izvođenje integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija za učitelje – Učiteljskog studija, te kroz izvedbu jednopredmetnog preddiplomskog stručnog studija za odgojitelje – Predškolski odgoj te kroz rad na području izdavaštva i organiziranje različitih projekata, znanstveno – stručnih skupova na međunarodnoj razini te poticanje samostalnog rada studenata i nastavnika. Misiju Odjela zasnivamo i na djelovanju u području kulture i umjetnosti u lokalnoj zajednici, tj. afirmaciju lokalnog prostora u nacionalnom kulturnom krajoliku i u međunarodnim umjetničkim kretanjima. Sukladno misiji Sveučilišta misija Odjela je i stvaranje novih umjetničkih i kulturnih dobara koje se temelji na bogatoj baštini Zadra. Misija Odjela je i promicanje programa cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja koje se realiziralo u različitim oblicima doškolovanja učitelja i višegodišnjim izvanrednim studijem za odgojitelje. Odjel radi na definiranju vertikale izobrazbu učitelja prema doktorskih studijima i vertikale odgojitelja prema sveučilišnim i doktorskim studijima.
Ideje i smjernice razvoja Odjela u periodu od 2011. do 2016. opisane su u dokumentu Razvojna strategija Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru.

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za učitelje

Trajanje studija: 5 godina
Ukupan broj ECTS bodova: 300 ECTS boda
Obrazovni i profesionalni ciljevi:

Stjecanje kompetencija za izvođenje nastave u primarnom obrazovanju ( do 4. razreda) i za vođenje izvannastavnih aktivnosti – sportske radionice, glazbene radionice (odnosno pridonose poboljšanju kulturnih i sportskih aktivnosti u školama), pomažu u radu s djecom s posebnim potrebama i
u radu u cjelodnevnom boravku. 
Također stječu kompetencije za rad u nakladništvu Magistar primarnog obrazovanja osposobljava se za znanstveno-istraživački rad, sustavnu evaluaciju praktičnog rada, razvijanje novih ideja iz područja razredne nastave, te za primjenu novih teorijskih spoznaja u konkretnim odgojno-obrazovnim situacijama. 
Završetkom ovog obrazovnog ciklusa magistri primarnog obrazovanja stječu uvjete za nastavak studija. 
Uvjeti prijave: završena četverogodišnja srednja škola
Završni ispiti (ako postoje): završni rad
Pravila ispitivanja i ocjenjivanja: pismeni i usmeni ispiti, praćenje rada tijekom godine i dr.
Dodijeljena kvalifikacija: magistar primarnog obrazovanja

Stručni studij za odgojitelje predškolske djece

Trajanje studija: 3 godine
Ukupan broj ECTS bodova: 180 ECTS

Obrazovni i profesionalni ciljevi:
Stjecanje kompetencija za rad u dječjim jaslicama i dječjim vrtićima, predškoli, programima pedagoško-psihološke naobrazbe roditelja, različitim odgojno-obrazovnim, kulturnim, umjetničkim, sportskim, vjerskim i drugim posebnim, kraćim i  povremenim programima.
Uvjeti prijave: završena četverogodišnja srednja škola
Završni ispiti (ako postoje): završni rad
Pravila ispitivanja i ocjenjivanja: pismeni i usmeni ispiti, praćenje rada tijekom godine i dr.
Dodijeljena kvalifikacija: stručni  prvostupnik- odgojitelj predškolske djece
Adresa Odjela:
Ulica dr. Franje Tuđmana 24 i 
  
Pročelnica Odjela:
doc. dr. sc. Smiljana Zrilić
Telefon: 023/ 311 – 480
Fax: 023/ 311 – 540
E-mail: szrilic@unizd.hr
 
Zamjenik pročelnice Odjela:
doc. dr. sc. Ivica Vigato
Telefon: 023/ 345 – 032
Fax: 023/ 311 – 540
E-mail: ivigato@unizd.hr
 
Predstojnica Odsjeka za razrednu nastavu i ECTS Koordinator:
dr. sc. Maja Cindrić
Telefon: 023/ 345 – 032
Fax: 023/311 -540
E-mail: mcindric@unizd.hr
 
Predstojnica Odsjeka za predškolski odgoj:
dr. sc. Diana Nenadić Bilan, prof. visoke škole
Telefon: 023/ 345 – 004
Fax: 023/ 311 – 540
E-mail: dnbilan@unizd.hr
Tajnica:
Emilija Matassi Botunac 
Telefon: 023/ 345 – 043
Fax: 023/ 311 – 540
E-mail:ematassi@unizd.hr;strucni.odjel@unizd.hr

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!