Pretraga

Sveučilište u Zadru

Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću

U Gospiću postoji tradicija učiteljske izobrazbe. Godine 1919. otvorena je Učiteljska škola koja djeluje do 1965. godine. Tradiciju učiteljske naobrazbe nastavlja osnovana Pedagoška akademija. Organiziran je redovni i izvanredni studij za zvanje nastavnik u trajanju od četiri semestra i stjecanje više stručne spreme. Nastava je bila organizirana u pet studijskih grupa: razredna nastava – hrvatski jezik, razredna nastava – matematika, hrvatski jezik – zemljopis, hrvatski jezik – povijest. Godine 1977. otvoren je studij predškolskog odgoja. Krajem sedamdesetih godina broj studijskih programa smanjuje se na tri: razredna nastava, matematika – fizika, matematika – zemljopis. Nastavnici Akademije uz nastavni red imali su i značajnu kulturnu i prosvjetnu misiju u ovom slabije razvijenom kraju Like.
Godine 1991. novim ustrojem studij postaje sveučilišni u trajanju od osam semestara. Akademija se udružuje s Pedagoškim fakultetom u Rijeci i djeluje kao Odsjek tog fakulteta. Sa četverogodišnjim studijem razredne nastave god. 1998. kao stručni studij izdvaja se iz Pedagoškog fakulteta i osniva se Visoka učiteljska škola u Gospiću. Ista je imala pojačan program nastave engleskog jezika na redovnom studiju te pojačan predmet hrvatski jezik na izvanrednom studiju. Godine 1999. škola se seli iz zgrade Gimnazije u Budačkoj ulici u novouređenu zgradu u ulici dr. Ante Starčevića. Akademske godine 2006./2007. studij prerasta u integrirani preddiplomski i diplomski (petogodišnji) sveučilišni studij, a VUŠ-a postaje Odsjek Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci. Akademske godine 2011./2012. Odsjek se preustrojava u Odjel za nastavničke studije  i postaje 24. odjel Sveučilišta u Zadru.
Adresa Odjela 

Sveučilište u Zadru 
Odjel za nastavničke studije u Gospiću 
dr. Ante Starčevića 12 
53000 Gospić
Pročelnik Odjela: prof. dr. sc. Nikica Uglešić, redoviti profesor 
Tel: 053/665-355
Predstojnica Odsjeka: dr. sc. Anela Nikčević-Milković, viši predavač 
E-mail: amilkovic@unizd.hr 
Tel: 053/665-341
Centrala
Tel: 053/665-350 
       053/665-340 
Fax: 053/665-345

Računovodstvo
Ružica Butorac, oec 
E-mail: rbutorac@unizd.hr 
Tel: 053/665-358
Studentska služba
Ivana Tomljenović, mag. prim. educ 
E-mail: itomljenovic@unizd.hr 
Tel: 053/665-357
Mirjana Pejnović, viši stručni referent
E-mail: mpejnovic@unizd.hr

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!