Sveučilište u Zadru, Odjel za povijesti umjetnosti

O nama Programska suradnja Preddiplomski studij povijesti Diplomski studij povijesti Terenska nastava Kontakt
Studij povijesti umjetnosti je do akademske godine 2006./2007. bio dvopredmetni studij koji se mogao kombinirati sa svim ostalim dvopredmetnim studijskim grupama na Sveučilištu u Zadru, ali je od akademske godine 2007./2008. postao jednopredmetan. Završetkom predidiplomskog studija student stječe naziv -sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica povijesti umjetnosti. Završetkom diplomskog studija student stječe naziv – magistar/ magistra povijesti umjetnosti.
Prvostupnik i magistar povijesti umjetnosti se suočava s različitim poslovima i radnim zadacima koji su u neposrednoj vezi sa znanstvenim, teorijskim i praktičnim istraživanjima likovnih fenomena i likovne kulture, s problemima istraživanja i zaštite kulturnih dobara, osobito spomenika kulture, analizama i ocjenama likovnog stvaralaštva i likovnih fenomena u prostoru, s problemima prikupljanja, obrade kategoriziranja, čuvanja i predstavljanja muzejske građe te dokumentiranjem i publiciranjem povijesno umjetničke građe u najširem smislu. U tom radu se koristi stručnom i znanstvenom literaturom te izvornom građom i informacijama pohranjenima u arhivima, muzejima i drugim dokumentacijskim središtima. Odgovornost stručnjaka ovog profila očituje se u valorizaciji i stimuliranju likovnog stvaralaštva, u poticanju i razvijanju likovnih medija, u valorizaciji i interpretaciji nacionalne i svjetske kulturne baštine, u općenitoj skrbi za kulturnu baštinu, te u skrbi za prezentaciju i popularizaciju kulturnog nasljeđa.
Djelatnosti u kojima se javlja profil su: znanstvena, informativna, kulturna, odgojna, sa sljedećim zanimanjima: znanstveni istraživač, likovni kritičar, kustos u muzejskoj djelatnosti, konzervator, djelatnik državne uprave u službi zaštite spomeničkog nasljeđa, turistički radnik, novinar i publicist.
Studij povijesti umjetnosti u Zadru kontinuirano se provodi od osnutka Filozofskog fakulteta 1954. godine. Donedavno je (do osnutka studija na Sveučilištu u Rijeci), uz onaj na Filozofskom fakultetu u Zagrebu bio jedini studij povijesti umjetnosti na tlu Hrvatske. Kroz čitavo vrijeme postojanja, najprije u sklopu Filozofskog fakulteta, a zatim Sveučilišta u Zadru, stekao je ugled studija na kojem naučavaju, istražuju i školuju se vrsni povjesničari umjetnosti koji su u posljednjih nekoliko desetljeća znanstvenim doprinosima, poglavito baveći se temama koje su pokrivale razdoblja od ranokršćanske do umjetnosti XX. stoljeća značajno unaprijedili povijest umjetnosti Hrvatske. Mnogi su od njih djelovanjem u sklopu Sveučilišta, Zavoda za povijesne znanosti HAZU, Državnog arhiva, Narodnog i Arheološkog muzeja u Zadru, te drugih ustanova u Dalmaciji, na tom području stvorili jezgru struke. Osim toga, ovaj je studij iznjedrio generacije diplomiranih povjesničara umjetnosti koji su djelovali na prosvjećivanju društva kao nastavnici na srednjim školama, kustosi, i novinari.
Valja naglasiti i činjenicu da zbog visoke koncentracije ključnih povjesno-umjetničkih spomenika i artefakata svih stilskih razdoblja u gradu Zadru i njegovoj bližoj okolici student ima mogućnosti izravnog dodira s osnovnim predmetom studija: umjetničkim izrazom. Osim toga, program predviđa nastaviti dosadašnju praksu obvezne terenske nastave koja se izvodi u gradovima i umjetničkim zbirkama Hrvatske i Europe.
Studij povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zadru obrazovat će stručne osobe koje će naći zaposlenje u brojnim javnim i privatnim institucijama koje izriču potrebe za profilom povjesničara umjetnosti i kulture (istraživački instituti, muzeji, galerije, srednjoškolske ustanove, turistička poduzeća). Potražnju tržišta rada za povjesničarima umjetnosti potvrđuje i činjenica nedavnog otvaranja studija povijesti umjetnosti u Rijeci.
Građa
Preddiplomski i diplomski studij povijesti umjetnosti u prvom se redu bave dosadašnjim znanstvenim spoznajama s područja nacionalne i europske povijesti umjetnosti, ali u nastavni proces uključuju i recentne znanstvene spoznaje, kao i rezultate najnovijih istraživanja s područja srodnih znanosti i umijeća (povijest, arheologija, muzeologija, umjetničko stvaralaštvo, dizajn, i sl.).
Suradnja

Nastavni proces uključivat će i nastavak suradnje s Odsjecima za povijest umjetnosti u Rijeci i Zagrebu, te Ljubljani, Kopru, Padovi, Bologni, ali i relevantnim stručnim institucijama kao što su Institut za povijest umjetnosti, Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture Republike Hrvatske u Zadru, Rijeci, Splitu i Dubrovniku, kao i hrvatskim muzejsko-galerijskim ustanovama.
Kompatibilnost
Program studija Odjela za povijest umjetnosti kompatibilan je s onima na Sveučilištima u Zagrebu i Rijeci, te s programima “Oddeleka za umetnostno zgodovino” Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, “Storia dele arti e conversazione dei beni artistici” Sveučilišta Ca Foscari u Veneciji, “Storia e tutela dei beni artistici” Universita degli Studi di Firenze, te studija na Dipartimento di Architetura, Urbanistica e Rilevamento na Universita di Padova. Na taj je način ovaj studijski program u potpunosti otvoren horizontalnoj pokretljivosti nastavnika i studenata koji će biti u mogućnosti privremeno boraviti i na ostalim europskim sveučilištima na kojima većina odjela za povijest umjetnosti provodi kompatibilne programe. Istovremeno, otvorenošću sadržaja i predviđenim bodovnim sustavom, program predviđa i fluktuaciju studenata unutar matične ustanove, tj. na drugim sastavnicama Sveučilišta u Zadru.
Adresa odjela

Obala kralja Petra Krešimira IV. 2
23 000 Zadar
Pročelnik odjela: prof. dr. sc. Pavao Pavuša Vežić 
Telefon (Fax): 023 200 761 (023 200 603) 
E-mail: pavusa.vezic1@zd.t-com.hr
Zamjenica pročelnika: doc. dr. sc. Marija Kolega 
Telefon (Fax): 023 200 761 (023 200 603) 
E-mail: kolega@unizd.hr

ECTS koordinator: Sofija Sorić, d. p. u.
 
Telefon (Fax): 023 200 698 (023 200 603) 
E-mail: ssoric@unizd.hr
Tajnica: Marija Bašić, dipl. oec.
 
Telefon (Fax): 023 200 521 (023 200 603) 
E-mail: marbasic@unizd.hr

Predstavnik studenata: Lejla Medić 
Mobitel: 091 191 1805 
E-mail: lejla.mediczd@gmail.com

Predstavnik studenata: Adela Pancer 
Mobitel: 095 196 2661 
E-mail: adela.pancer@gmail.com
Ocjene Glasova: 2 Ocjena: 1.88
Kvaliteta nastave 2
Opremljenost učionica 4
Knjižnica 4
Izvannastavne aktivnosti 1
Dostupnost interneta 1
Prostori za druženje 1
Mogućnosti zapošljavanja 1
Preporuka upisa 1

Pregled ocjena za prijašanje akademske godine

2018/2019 Glasova: 2 Ocjena: 2.75
2013/2014 Glasova: 1 Ocjena: 3.22
2012/2013 Glasova: 1 Ocjena: 3.67

Odgovori