Pretraga

Sveučilište u Zadru

Odjel za povijesti umjetnosti

Studij povijesti umjetnosti je do akademske godine 2006./2007. bio dvopredmetni studij koji se mogao kombinirati sa svim ostalim dvopredmetnim studijskim grupama na Sveučilištu u Zadru, ali je od akademske godine 2007./2008. postao jednopredmetan. Završetkom predidiplomskog studija student stječe naziv -sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica povijesti umjetnosti. Završetkom diplomskog studija student stječe naziv – magistar/ magistra povijesti umjetnosti.
Adresa odjela
 
Obala kralja Petra Krešimira IV. 2
23 000 Zadar

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap