Pretraga

Sveučilište u Zadru

Sveučilište u Zadru, Odjel za ruski jezik i književnost

Među pet studijskih grupa predviđenih u početnom nastavnom planu Filozofskog fakulteta u Zadru (osnovanog 1956.) je i dvopredmetna Slavistička grupa ruski jezik i književnost. Radi što svrsishodnijeg funkcioniranja, u školskoj godini 1975./76. ustrojena su dva odjela: Odjel za filološke i Odjel za društvene znanosti. U sastavu Odjela za filološke znanosti je i Odsjek za ruski jezik i književnost. Danas se Odsjek za ruski jezik i književnost skupa s Odsjekom za kroatistiku nalazi u sastavu Odjela za kroatistiku i slavistiku. Studij je usporediv sa svim rusistikama (i/ili slavistikama koje uključuju studij ruskog jezika i književnosti) susjednih zemalja (Italija, Slovenija, Mađarska, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora, Makedonija).Dvopredmetna studijska grupa ruskog jezika i književnosti za potrebe reformi vezanih uz provođenje bolonjskog procesa od školske 2005./2006. godine nudi mogućnost preddiplomskog i diplomskog studija. Diplomski studij, nadalje, nudi mogućnost profiliranja polaznika u nastavničkom ili u prevoditeljskom smjeru. 

Uspostavom sve tješnjih gospodarskih i znanstveno-kulturnih veza s Ruskom Federacijom, evidentan je i porast potražnje za ovakvim profilom stručnjaka u prosvjeti, znanosti, gospodarstvu, kulturi, turizmu, medijima, izdavaštvu, itd. Studijem se dobivaju temeljna znanja nužna za moguće bavljenje znanstvenim radom iz područja filologije, te se polaznici osposobljavaju i za pohađanje poslijediplomskog studija. 

Pored toga, studiji podupiru ideju o pokretljivosti studenata, budući da će se ostvareni bodovi na drugim rusističkim studijima priznavati na rusistici u Zadru.Nije potrebno prethodno poznavanje ruskog jezika ni ruske varijante ćiriličnog pisma, budući da je studij koncipiran za početnike. Stručni ili akademski nazivi ili stupnjevi koji se stječu završetkom studija glase:baccalaureus – prvostupnik ruskoga jezika i književnosti, baccalaurea – prvostupnica ruskoga jezika i književnostimagistar ruskoga jezika i književnosti nastavničkog smjera, magistar ruskoga jezika i književnosti prevoditeljskog smjera; magistra ruskoga jezika i književnosti nastavničkog smjera, magistra ruskoga jezika i književnosti prevoditeljskog smjera

Materijale za nastavu možete preuzeti ovdje

Adresa

Sveučilište u Zadru
Odjel za kroatistiku i slavistiku
Obala kralja Petra Krešimira IV/2
23000 Zadar

Pročelnik Odjela za kroatistiku i slavistiku. prof. dr. sc. Slavomir Sambunjak
telefon: 200-537
e-mail: ssambunj@inet.hr

Zamjenica pročelnika Odjela za kroatistiku i slavistiku: doc. dr. sc. Kornelija Kuvač-Levačić
telefon: 200-509
e-mail: klevac@unizd.hr

Predstojnica Odsjeka za ruski jezik i književnost: doc. dr. sc. Rafaela Božić-Šejić
telefon: 200-725
e-mail: rafaela_sejic@mail.ru
ECTS koordinatorica Odsjeka za ruski jezik i književnost: Sandra Hadžihalilović, prof.
telefon: 200-723
e-mail: shadziha@unizd.hr
Tajnica Odjela za kroatistiku i slavistiku: Ivona Šimunov
telefon: 200-504
fax: 200-660
e-mail: isimunov@unizd.hr
Studentska predstavnica:  Kristina Rubelj
telefon:095 882 7845
e-mail: rubeljkristina@gmail.com
Zamjenica studentske predstavnice:  Viktorija Vegar
telefon: 095 911 2161
e-mail: viktorija17@gmail.com

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!