Pretraga

Privatna sveučilišta Zagreb

Sveučilište Libertas

Visoka poslovna škola Libertas je privatno visoko učilište koje, sukladno Bolonjskoj deklaraciji i zakonskim propisima Republike Hrvatske provodi stručne studije po modelu «3 + 2». Prva generacija studenata upisana je 2003. godine na prvi preddiplomski studij Poslovne ekonomije. Godinama razvijajući partnerske odnose s gospodarstvom i studentima, Libertas danas broji preko 1500 aktivnih studenata. Kroz godine rada uz stručni studij Poslovne ekonomije, otvorena su još dva smjera Turistički i hotelski menadžment te Menadžment športa te se tim činom odgovorilo na aktualne zahtjeve samog tržišta.

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!

Copy link
Powered by Social Snap