Pretraga

Visoke škole

Visoka škola Aspira

Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira osnovana je 2008. godine u Splitu od strane Suvremenog učilišta u Splitu. S obzirom da je Suvremeno učilište osnivač i Pomorskog učilišta Atlantis te tri institucije zajedno čine jednu od najvećih privatnih obrazovnih grupacija u Hrvatskoj s dugom tradicijom u obrazovanju.

Visoka škola Aspira svoje redovne i izvanredne studente obrazuje kroz tri studijska programa: Računarstvo sa smjerom Programsko inženjerstvo, Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu s pripadajuća 3 studijska smjera – Hotelski menadžment, Menadžment destinacijskih organizacija (DMO) i kompanija (DMK) te Gastronomija i studij Sportskog menadžmenta.

Ono što Visoku školu Aspira čini posebnom stručna je praksa kao sastavni dio svakog studijskog smjera od prve godine, veliki broj praktičnih radionica, gost predavanja stručnjaka i terenska nastava. Svim tim aktivnostima, Visoka škola Aspira osigurala je primjenu u praksi prethodno usvojenih teorijskih znanja s ciljem potpune pripremljenosti njihovih studenata za izazove tržišta rada i poslovnih zadataka. Svi studijski smjerovi prate novonastale trendove u industrijama pa su njihovim studentima osigurane sve najaktualnije potrebne vještine nakon završetka studija koje im pružaju veliku prednost u procesu zaposlenja. Veliki dio njih, uz pomoć tradicionalnog Dana karijera, već za vrijeme studiranja pronađe posao. Dane karijera Aspira organizira već četvrtu godinu za redom, a oni okupljaju sve Aspirine partnere, predstavnike IT tvrtki, tvrtki iz oblasti turizma i hotelijerstva te sporta koji u toj prilici posvećuju svoje vrijeme upoznavanju, razgovaranju i stvaranju kontakata sa Aspirinim studentima te im tako otvaraju vrata svojih tvrtki u pogledu stručne prakse za vrijeme studiranja, ali i za zaposlenje kasnije.

Individualiziran pristup profesora i nenastavnog osoblja, kao i mnogi klubovi u koje se studenti mogu uključiti poput Gastro kluba, PR kluba, Poduzetničkog kluba i Sportskog kluba, omogućuju studentima da na najbolji mogući način razviju i dodatne vještine za koje pokazuju interes.

aspira studenti

Stručni studij Računarstva – programiranje od prvog dana!

Studijski program Programskog inženjerstva u potpunosti je kreiran prema potrebama poslodavaca jer su ga i kreirali poslodavci, prema svojim zahtjevima te ima za cilj naučiti studente većinu relevantnih programskih tehnika. Cilj je da studenti programiraju od prvog dana i kroz stručnu praksu u sve 3 godine studija steknu vrijedna znanja potrebna na zaposlenje. Aspirin studij Računarstva omogućava studentu rad i učenje u suvremeno opremljenim učionicama, vlastiti Raspberry Pi, rad u Imagine sofveru, poduzetničke radionice u suradnji s poslodavcima, vrhunske redovne i gost predavače, samostalne konstrukcijske vježbe, sudjelovanje na Danu karijere i još mnogo toga,…

Studij traje 3 godine i završetkom se stječe titula: STRUČNI/A PRVOSTUPNIK/ICA INŽENJER/KA RAČUNARSTVA/ BACCALAUREUS/BACCALAUREA RAČUNARSTVA (bacc. ing. comp.)

Više o studiju pročitajte ovdje. (https://studij-racunarstva.com/)

Stručni studij  Međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu

Studij Međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu ima za cilj kvalitativno unapređenje stručnjaka uvođenjem novih dodatnih znanja i vještina putem specijalizacije. Sama specijalizacija podrazumijeva da studenti nakon završenog drugog semestra biraju jedno od tri usmjerenja i to: Hotelski menadžment, Menadžment destinacijskih organizacija i kompanija ili Gastronomiju. Navedenim odabirom studenti se usmjeravaju prema znanju koje je primjenjivo, potrebno tržištu rada i relevantno u međunarodnom okruženju.

Hotelski menadžment: Studijski smjer Hotelski menadžment namijenjen je onima koji se žele specijalizirati za upravljačke funkcije u hotelijerstvu te kroz prakse najboljih svjetskih hotelskih kompanija steći menadžerska znanja i vještine. Sve pojedinosti o studiju pronađite ovdje: https://www.aspira.hr/hotelijerstvo-i-turizam/hotelijerstvo-i-turizam-preddiplomski/

Menadžment destinacijskih organizacija (DMO) i kompanija (DMC): Destinacijske menadžment organizacije (DMO) su javnog karaktera te imaju za cilj upravljanje destinacijskim razvojem, marketingom destinacije, ali i poticanje suradnje između javnog i privatnog sektora. S druge strane, destinacijske menadžment kompanije (DMK) su u pravilu privatne tvrtke koje osmišljavaju, promoviraju i prodaju složene turističke proizvode, odnosno paket-aranžmane, izlete, događanja, skupove te ih obilježava i naplata određene dodane vrijednosti. Studenti imaju priliku tijekom studija kroz interaktivnu i terensku nastavu te studijska putovanja razvijati svoju kreativnost. Studij se može personalizirati pažljivim odabirom izbornih predmeta. Sve pojedinosti o studiju pronađite ovdje: https://www.aspira.hr/hotelijerstvo-i-turizam/hotelijerstvo-i-turizam-preddiplomski/

Gastronomija: prvim međunarodnim studijskim smjerom Gastronomije u Hrvatskoj, Visoka škola Aspira želi ”kreirati“ kvalitetan kadar, te kao jedina takva visokoškolska institucija obrazovati i poticati studente da budu nositelji razvoja hrvatske gastronomije. Ono što ovaj studij čini posebnim su kuharske radionice u moderno opremljenom Aspirinom kuhinjskom praktikumu na tjednoj bazi i radionice s najpoznatijim domaćim i inozemnim kuharima poput Davida Skoke, Ivana Pažanina, Brace Sanjina, Damira Tomljanovića, Antuna Niševića, Julije Beroš, Vicenza Guarina, Roberta Cerea-e, Michael Noß-a i mnogih drugih. Također, organizirane su i terenske nastave i posjeti drugim kuhinjama kao i tradicionalna studijska putovanja. Više o studiju Gastronomije pročitajte na linku: https://studij-gastronomije.com/  Završetkom studija stječe se stručni naziv: stručni/a prvostupnik/ prvostupnica međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu, smjer Gastronomija (180 ECTS)

Stručni studij Sportskog menadžmenta

Program stručnog studija Sportskog menadžmenta je zaokružena cjelina koja daje kompetencije za rad u sportu i gospodarstvu. Namijenjen je obrazovanju za upravljačke funkcije u sportskim društvima i drugim poslovnim sustavima i za obrazovanje zastupnika sportaša, sportskih društava te uvođenju sportaša nakon završetka njihove profesionalne karijere u poslovni svijet. Zbog značajnog udjela ekonomskih obrazovnih sadržaja, studenti će moći uspješno obavljati i sve druge poslove za koje su potrebna poslovna znanja, menadžerske kompetencije i vještine.

Studij traje 3 godine (6 semestara) i izvodi se kao redovni i izvanredni. Završetkom studija stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, 180 ECTS bodova i stručni naziv: stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sportskog menadžmenta – bacc.oec.

Više o studiju možete pročitati ovdje: https://www.aspira.hr/studiji/sportski-menadzment/

 

Specijalistički diplomski MBA studij Hotelijersko-turističkog menadžmenta: Specijalistički diplomski MBA studij Hotelijersko-turističkog menadžmenta osigurava najvišu razinu specijalizacije u kompleksnom hotelijerskom – turističkom sektoru prateći najuspješnije poslovne svjetske prakse, angažirajući vrhunske domaće i inozemne stručnjake. Osmišljen je kao nastavak preddiplomskog stručnog studija Međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu, ali i kao nastavak školovanja za sve one koji su završili studije iz drugih područja. Program specijalističkog diplomskog MBA stručnog studija Hotelijersko-turističkog menadžmenta namijenjen je profesionalcima koji već rade u turizmu te žele unaprijediti svoju karijeru, ali i onima koji se žele specijalizirati za upravljačke funkcije u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i turizmu te ostvariti uspješnu karijeru u ovoj branši. Više o studiju pronađite na: https://www.aspira.hr/hotelijerstvo-i-turizam/diplomski-studij/o-studiju/

Studij traje dvije godine (4 semestra) i izvodi se kao redovni i izvanredni. Završetkom studija stječe se stručni naziv: stručni/a specijalist/ica hotelijersko-turističkog menadžmenta (struč. spec. oec.)

Specijalistički diplomski MBA studij Sportskog menadžmenta

Specijalistički diplomski MBA studij Sportskog menadžmenta je prvi i jedini ovakav studij u Hrvatskoj. Namijenjen je profesionalcima koji već rade u sportu te žele unaprijediti svoju karijeru, ali i onima koji tek žele ostvariti uspješnu karijeru u sportu i sportskoj industriji. Studij traje dvije godine (4 semestra) i izvodi se kao redovni i izvanredni. Završetkom studija stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, 120 ECTS bodova i stručni naziv: stručni/a specijalist/ica sportskog menadžmenta – struč. spec. oec. Detaljnije o studiju pronađite na: https://www.aspira.hr/studiji/diplomski-sportski-menadzment/o-studiju/

Poseban naglasak na Visokoj školi Aspira stavlja se upravo na stručnu praksu. Vjerujemo da stečene vještine omogućavaju studentu po završenom studiju samostalan profesionalni i osobni razvoj. Studenti stječu temeljna teoretska, metodološka i aplikativna znanja iz područja za koje se obrazuju, svladavaju teoretske i praktične aspekte edukacije kao i potrebne osobine te stječu kompetencije stručnjaka za rad. Tijekom prve dvije godine studija studenti odrađuju po 120 sati stručne prakse godišnje, a cijeli posljednji semestar studija, na trećoj godini, posvećen je stjecanju konkretnog praktičnog znanja. Tvrtke u kojima studenti odrađuju praksu Aspirini u partneri i pravi primjeri poslovanja. Među mnogima, ističu se:

 • Za područje turizma: Hilton hoteli, Leonardo hoteli, Cornaro hotel Split, Hotel Park, Le Meridien Lav, Split, Radisson Blu hoteli, turističke zajednice gradova, Hotel Zagreb, Hotel Palace Zagreb,…
 • Za područje gastronomije: ManO2, Nautika, Pelegrini, Noel,…
 • Za područje sporta: HNK Hajduk, RNK Split, KK Cedevita, KK Split, KK Cibona,…
 • Za područje računarstva: Manas, Statim, Typeqast, Travel Soft, Extension Engine, Locastic,…

Studiranje uz rad prilagođeno je zaposlenim osobama koji zbog svojih profesionalnih obveza nisu u mogućnosti redovito pohađati predavanja. Izvanrednim studentima su omogućene individualne konzultacije uz mentorstvo, a nastavni materijali su dostupni na našoj web stranici. Sustav učenja na daljinu Merlin svakako omogućuje veoma kvalitetno praćenje nastave i interakciju s profesorima na daljinu, a predavanja se mogu pratiti i putem video prijenosa.

Također, Visoka škola ASPIRA omogućuje izvanrednim studentima s udaljenih mjesta boravka polaganje određenih ispita telekonferencijskim putem.

Aspira je ostvarila suradnju s prestižnim švicarskim fakultetom za hotelijerstvo Hotel Institute Montreux. To znači da svoj studij možete nastaviti partnerskoj instituciji u Švicarskoj.

Upis na Visoku školu Aspira moguć je na 3 načina:

 1. TEMELJEM DRŽAVNE MATURE

Upisni postupak uključuje:

 • Postignuti uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja
 • Uspjeh na državnoj maturi
 • Razgovor o motiviranosti za upis studija
 • Posebna postignuća
 1. TEMELJEM RAZREDBENOG POSTUPKA
 • Postignuti uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja
 • Pisana provjera opće kulture i obaviještenosti
 • Test iz engleskog jezika*
 • Razgovor o motiviranosti za upis studija
 • Posebna postignuća

*Kandidat, koji nije položio A razinu engleskog jezika na državnoj maturi, pristupa pri upisu inicijalnom testu iz navedenog jezika.

 1. PRIJEZ S DRUGOG STUDIJA
 • Razgovor o motiviranosti za upis studija
 • Položeni ispiti se priznaju*
 • Drugi položeni predmeti mogu se priznati kao izborni predmeti
 • Cijena studija se umanjuje prema broju priznatih ECTS bodova

*Studentu se priznaju oni ispiti koji se svojim sadržajem preklapaju barem 70% sa sadržajem kolegija na Aspiri. Ukoliko je omjer podudaranja sadržaja manji od 70%, Povjerenstvo za priznavanje ispita može donijeti odluku o priznavanju dijela ispita.

Adresa visokog učilišta

Domovinskog rata 65, 21000 Split

Heinzelova 62a, 10000 Zagreb – (Emporion – ulaz s južne strane)

Broj telefona

SPLIT: Tel: +385(0)21/382802 Mob.:+385(0)99/333-2009

ZAGREB: Tel: +385(0)1/6446 360 Mob:+385(0)99/336-5500

Mail kontakt

[email protected] / [email protected]

Oib

14885934105

Link na web stranicu

https://www.aspira.hr/

Link na društvene mreže

Facebook Aspira College

Instagram Aspira College

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap