Pretraga

Visoke škole

Visoka škola Aspira

Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira osnovana je 2008. godine u Splitu od strane Suvremenog učilišta u Splitu. S obzirom da je Suvremeno učilište osnivač i Pomorskog učilišta Atlantis te tri institucije zajedno čine jednu od najvećih privatnih obrazovnih grupacija u Hrvatskoj s dugom tradicijom u obrazovanju.

Visoka škola Aspira svoje redovne i izvanredne studente obrazuje kroz tri studijska programa: Računarstvo sa smjerom Programsko inženjerstvo, Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu s pripadajuća 3 studijska smjera – Hotelski menadžment, Menadžment destinacijskih organizacija (DMO) i kompanija (DMK) te Gastronomija i studij Sportskog menadžmenta.

Ono što Visoku školu Aspira čini posebnom stručna je praksa kao sastavni dio svakog studijskog smjera od prve godine, veliki broj praktičnih radionica, gost predavanja stručnjaka i terenska nastava. Svim tim aktivnostima, Visoka škola Aspira osigurala je primjenu u praksi prethodno usvojenih teorijskih znanja s ciljem potpune pripremljenosti njihovih studenata za izazove tržišta rada i poslovnih zadataka. Svi studijski smjerovi prate novonastale trendove u industrijama pa su njihovim studentima osigurane sve najaktualnije potrebne vještine nakon završetka studija koje im pružaju veliku prednost u procesu zaposlenja. Veliki dio njih, uz pomoć tradicionalnog Dana karijera, već za vrijeme studiranja pronađe posao. Dane karijera Aspira organizira već četvrtu godinu za redom, a oni okupljaju sve Aspirine partnere, predstavnike IT tvrtki, tvrtki iz oblasti turizma i hotelijerstva te sporta koji u toj prilici posvećuju svoje vrijeme upoznavanju, razgovaranju i stvaranju kontakata sa Aspirinim studentima te im tako otvaraju vrata svojih tvrtki u pogledu stručne prakse za vrijeme studiranja, ali i za zaposlenje kasnije.

Individualiziran pristup profesora i nenastavnog osoblja, kao i mnogi klubovi u koje se studenti mogu uključiti poput Gastro kluba, PR kluba, Poduzetničkog kluba i Sportskog kluba, omogućuju studentima da na najbolji mogući način razviju i dodatne vještine za koje pokazuju interes.

aspira studenti

Stručni studij Računarstva – programiranje od prvog dana!

Studijski program Programskog inženjerstva u potpunosti je kreiran prema potrebama poslodavaca jer su ga i kreirali poslodavci, prema svojim zahtjevima te ima za cilj naučiti studente većinu relevantnih programskih tehnika. Cilj je da studenti programiraju od prvog dana i kroz stručnu praksu u sve 3 godine studija steknu vrijedna znanja potrebna na zaposlenje. Aspirin studij Računarstva omogućava studentu rad i učenje u suvremeno opremljenim učionicama, vlastiti Raspberry Pi, rad u Imagine sofveru, poduzetničke radionice u suradnji s poslodavcima, vrhunske redovne i gost predavače, samostalne konstrukcijske vježbe, sudjelovanje na Danu karijere i još mnogo toga,…

Studij traje 3 godine i završetkom se stječe titula: STRUČNI/A PRVOSTUPNIK/ICA INŽENJER/KA RAČUNARSTVA/ BACCALAUREUS/BACCALAUREA RAČUNARSTVA (bacc. ing. comp.)

Više o studiju pročitajte ovdje. (https://studij-racunarstva.com/)

Stručni studij  Međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu

Studij Međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu ima za cilj kvalitativno unapređenje stručnjaka uvođenjem novih dodatnih znanja i vještina putem specijalizacije. Sama specijalizacija podrazumijeva da studenti nakon završenog drugog semestra biraju jedno od tri usmjerenja i to: Hotelski menadžment, Menadžment destinacijskih organizacija i kompanija ili Gastronomiju. Navedenim odabirom studenti se usmjeravaju prema znanju koje je primjenjivo, potrebno tržištu rada i relevantno u međunarodnom okruženju.

Hotelski menadžment: Studijski smjer Hotelski menadžment namijenjen je onima koji se žele specijalizirati za upravljačke funkcije u hotelijerstvu te kroz prakse najboljih svjetskih hotelskih kompanija steći menadžerska znanja i vještine. Sve pojedinosti o studiju pronađite ovdje: https://www.aspira.hr/hotelijerstvo-i-turizam/hotelijerstvo-i-turizam-preddiplomski/

Menadžment destinacijskih organizacija (DMO) i kompanija (DMC): Destinacijske menadžment organizacije (DMO) su javnog karaktera te imaju za cilj upravljanje destinacijskim razvojem, marketingom destinacije, ali i poticanje suradnje između javnog i privatnog sektora. S druge strane, destinacijske menadžment kompanije (DMK) su u pravilu privatne tvrtke koje osmišljavaju, promoviraju i prodaju složene turističke proizvode, odnosno paket-aranžmane, izlete, događanja, skupove te ih obilježava i naplata određene dodane vrijednosti. Studenti imaju priliku tijekom studija kroz interaktivnu i terensku nastavu te studijska putovanja razvijati svoju kreativnost. Studij se može personalizirati pažljivim odabirom izbornih predmeta. Sve pojedinosti o studiju pronađite ovdje: https://www.aspira.hr/hotelijerstvo-i-turizam/hotelijerstvo-i-turizam-preddiplomski/

Gastronomija: prvim međunarodnim studijskim smjerom Gastronomije u Hrvatskoj, Visoka škola Aspira želi ”kreirati“ kvalitetan kadar, te kao jedina takva visokoškolska institucija obrazovati i poticati studente da budu nositelji razvoja hrvatske gastronomije. Ono što ovaj studij čini posebnim su kuharske radionice u moderno opremljenom Aspirinom kuhinjskom praktikumu na tjednoj bazi i radionice s najpoznatijim domaćim i inozemnim kuharima poput Davida Skoke, Ivana Pažanina, Brace Sanjina, Damira Tomljanovića, Antuna Niševića, Julije Beroš, Vicenza Guarina, Roberta Cerea-e, Michael Noß-a i mnogih drugih. Također, organizirane su i terenske nastave i posjeti drugim kuhinjama kao i tradicionalna studijska putovanja. Više o studiju Gastronomije pročitajte na linku: https://studij-gastronomije.com/  Završetkom studija stječe se stručni naziv: stručni/a prvostupnik/ prvostupnica međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu, smjer Gastronomija (180 ECTS)

Stručni studij Sportskog menadžmenta

Program stručnog studija Sportskog menadžmenta je zaokružena cjelina koja daje kompetencije za rad u sportu i gospodarstvu. Namijenjen je obrazovanju za upravljačke funkcije u sportskim društvima i drugim poslovnim sustavima i za obrazovanje zastupnika sportaša, sportskih društava te uvođenju sportaša nakon završetka njihove profesionalne karijere u poslovni svijet. Zbog značajnog udjela ekonomskih obrazovnih sadržaja, studenti će moći uspješno obavljati i sve druge poslove za koje su potrebna poslovna znanja, menadžerske kompetencije i vještine.

Studij traje 3 godine (6 semestara) i izvodi se kao redovni i izvanredni. Završetkom studija stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, 180 ECTS bodova i stručni naziv: stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sportskog menadžmenta – bacc.oec.

Više o studiju možete pročitati ovdje: https://www.aspira.hr/studiji/sportski-menadzment/

 

Specijalistički diplomski MBA studij Hotelijersko-turističkog menadžmenta: Specijalistički diplomski MBA studij Hotelijersko-turističkog menadžmenta osigurava najvišu razinu specijalizacije u kompleksnom hotelijerskom – turističkom sektoru prateći najuspješnije poslovne svjetske prakse, angažirajući vrhunske domaće i inozemne stručnjake. Osmišljen je kao nastavak preddiplomskog stručnog studija Međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu, ali i kao nastavak školovanja za sve one koji su završili studije iz drugih područja. Program specijalističkog diplomskog MBA stručnog studija Hotelijersko-turističkog menadžmenta namijenjen je profesionalcima koji već rade u turizmu te žele unaprijediti svoju karijeru, ali i onima koji se žele specijalizirati za upravljačke funkcije u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i turizmu te ostvariti uspješnu karijeru u ovoj branši. Više o studiju pronađite na: https://www.aspira.hr/hotelijerstvo-i-turizam/diplomski-studij/o-studiju/

Studij traje dvije godine (4 semestra) i izvodi se kao redovni i izvanredni. Završetkom studija stječe se stručni naziv: stručni/a specijalist/ica hotelijersko-turističkog menadžmenta (struč. spec. oec.)

Specijalistički diplomski MBA studij Sportskog menadžmenta

Specijalistički diplomski MBA studij Sportskog menadžmenta je prvi i jedini ovakav studij u Hrvatskoj. Namijenjen je profesionalcima koji već rade u sportu te žele unaprijediti svoju karijeru, ali i onima koji tek žele ostvariti uspješnu karijeru u sportu i sportskoj industriji. Studij traje dvije godine (4 semestra) i izvodi se kao redovni i izvanredni. Završetkom studija stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, 120 ECTS bodova i stručni naziv: stručni/a specijalist/ica sportskog menadžmenta – struč. spec. oec. Detaljnije o studiju pronađite na: https://www.aspira.hr/studiji/diplomski-sportski-menadzment/o-studiju/

Poseban naglasak na Visokoj školi Aspira stavlja se upravo na stručnu praksu. Vjerujemo da stečene vještine omogućavaju studentu po završenom studiju samostalan profesionalni i osobni razvoj. Studenti stječu temeljna teoretska, metodološka i aplikativna znanja iz područja za koje se obrazuju, svladavaju teoretske i praktične aspekte edukacije kao i potrebne osobine te stječu kompetencije stručnjaka za rad. Tijekom prve dvije godine studija studenti odrađuju po 120 sati stručne prakse godišnje, a cijeli posljednji semestar studija, na trećoj godini, posvećen je stjecanju konkretnog praktičnog znanja. Tvrtke u kojima studenti odrađuju praksu Aspirini u partneri i pravi primjeri poslovanja. Među mnogima, ističu se:

 • Za područje turizma: Hilton hoteli, Leonardo hoteli, Cornaro hotel Split, Hotel Park, Le Meridien Lav, Split, Radisson Blu hoteli, turističke zajednice gradova, Hotel Zagreb, Hotel Palace Zagreb,…
 • Za područje gastronomije: ManO2, Nautika, Pelegrini, Noel,…
 • Za područje sporta: HNK Hajduk, RNK Split, KK Cedevita, KK Split, KK Cibona,…
 • Za područje računarstva: Manas, Statim, Typeqast, Travel Soft, Extension Engine, Locastic,…

Studiranje uz rad prilagođeno je zaposlenim osobama koji zbog svojih profesionalnih obveza nisu u mogućnosti redovito pohađati predavanja. Izvanrednim studentima su omogućene individualne konzultacije uz mentorstvo, a nastavni materijali su dostupni na našoj web stranici. Sustav učenja na daljinu Merlin svakako omogućuje veoma kvalitetno praćenje nastave i interakciju s profesorima na daljinu, a predavanja se mogu pratiti i putem video prijenosa.

Također, Visoka škola ASPIRA omogućuje izvanrednim studentima s udaljenih mjesta boravka polaganje određenih ispita telekonferencijskim putem.

Aspira je ostvarila suradnju s prestižnim švicarskim fakultetom za hotelijerstvo Hotel Institute Montreux. To znači da svoj studij možete nastaviti partnerskoj instituciji u Švicarskoj.

Upis na Visoku školu Aspira moguć je na 3 načina:

 1. TEMELJEM DRŽAVNE MATURE

Upisni postupak uključuje:

 • Postignuti uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja
 • Uspjeh na državnoj maturi
 • Razgovor o motiviranosti za upis studija
 • Posebna postignuća
 1. TEMELJEM RAZREDBENOG POSTUPKA
 • Postignuti uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja
 • Pisana provjera opće kulture i obaviještenosti
 • Test iz engleskog jezika*
 • Razgovor o motiviranosti za upis studija
 • Posebna postignuća

*Kandidat, koji nije položio A razinu engleskog jezika na državnoj maturi, pristupa pri upisu inicijalnom testu iz navedenog jezika.

 1. PRIJEZ S DRUGOG STUDIJA
 • Razgovor o motiviranosti za upis studija
 • Položeni ispiti se priznaju*
 • Drugi položeni predmeti mogu se priznati kao izborni predmeti
 • Cijena studija se umanjuje prema broju priznatih ECTS bodova

*Studentu se priznaju oni ispiti koji se svojim sadržajem preklapaju barem 70% sa sadržajem kolegija na Aspiri. Ukoliko je omjer podudaranja sadržaja manji od 70%, Povjerenstvo za priznavanje ispita može donijeti odluku o priznavanju dijela ispita.

Adresa visokog učilišta

Domovinskog rata 65, 21000 Split

Heinzelova 62a, 10000 Zagreb – (Emporion – ulaz s južne strane)

Broj telefona

SPLIT: Tel: +385(0)21/382802 Mob.:+385(0)99/333-2009

ZAGREB: Tel: +385(0)1/6446 360 Mob:+385(0)99/336-5500

Mail kontakt

info@aspira.hr / zagreb@aspira.hr

Oib

14885934105

Link na web stranicu

https://www.aspira.hr/

Link na društvene mreže

Facebook Aspira College

Instagram Aspira College

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Visoka škola Aspira
Share via
Copy link
Powered by Social Snap