Visoka škola za odnose s javnošću i studij medija Kairos

Fotogalerija O nama Upisi Troškovi studija Vodič kroz studij Stipendije Trajanje studija, ESPB i stručni naziv Predmeti i nastava Preddiplomski studij Izvannastavne aktivnosti Stručnost i osposobljenost polaznika nakon završetka studija Zapošljavanje nakon fakulteta Savjetovalište za studente i roditelje Tutorstvo i kanali internog komuniciranja Studentski zbor Alumni Iskustvo studenata Facebook stranica Kontakt
Kao zemlja u kojoj se znanost i praksa odnosa s javnošću sve brže razvijaju, Hrvatska je plodno tlo za stasanje stručnjaka na tom području, koji se svojim vještinama mogu uspješno afirmirati u gotovo svim segmentima društva – od državne uprave, korporacija i malog poduzetništva, do organizacija civilnoga društva. 
Visoka škola za odnose s javnošću i studij medija Kairos osnovana je 2008. godine kao prvi, i još uvijek jedini cjeloviti studij odnosa s javnošću i studij medija u Hrvatskoj. Studij traje šest semestara (tri godine) i nosi 180 ECTS bodova. Studijski program sukladan je najnovijim teorijskim i praktičnim saznanjima iz područja odnosa s javnošću – promidžbe i masovnih medija, što osigurava konkurentnost studenata na tržištu rada, ali i mogućnost za nastavak školovanja. Studenti stječu stručnost za rad u medijima te različitim oblicima javnoga komuniciranja – korporativnim i administrativnim odnosima s javnošću, službama za ostvarivanje prava na pristup informacijama, sportskim odnosima s javnošću, promidžbenim agencijama, oglašavanju, marketingu, kriznom komuniciranju, istraživanju poslovnih obavijesti, odnosima s javnošću u neprofitnom sektoru, odnosima s javnošću u sportu i turizmu, glasnogovorništvu, ljudskim resursima, internom komuniciranju i drugim područjima.
Nastavni plan i program koncipirani su tako da podržavaju profesionalnost, znanje, vještinu i etiku, uz mogućnost visoke kakvoće studiranja: od uvjeta izvođenja nastave, tumačenja teorije humanog komuniciranja i primjene u praksi, do savjetovališta za studente i roditelje, tematskih predavanja, organizirane rekreacije i posjeta kulturnim događanjima. Modularna nastava omogućava lakše usvajanje znanja, a posebno je namijenjena izvanrednim studentima koji studentske obveze usklađuju s poslovnima.
Ukoliko imate viziju karijere u informacijsko-komunikacijskom području te želite sudjelovati u formiranju akademske struke odnosa s javnošću, ovo je pravi studij za Vas. Ako pak želite unaprijediti svoje komunikacijske vještine i medijsku pismenost, a radite ili namjeravate raditi u drugim strukama, na Kairosu Vam pružamo priliku za stjecanje novih znanja i vještina. Jer komunicirati se mora.

Upisima na Visoku školu Kairos kandidati mogu pristupiti u okviru dva modela:

1. Upis priznavanjem državne mature

Ovaj model upisa namijenjen je kandidatima koji su položili državnu maturu.

2. Upis putem razredbenog ispita

Ovaj model upisa namijenjen je:
 • ovogodišnjim maturantima i onima koji su maturirali prethodnih godina
 • kandidatima koji su srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske
 • kandidatima starijim od 24 godine
 • prijelaznicima s drugih studija, odnosno kandidatima sa završenim stručnim ili sveučilišnim studijem
Svi kandidati koji su položili državnu maturu mogu se prijaviti putem središnjeg informatičkog sustava https://www.postani-student.hr. Kandidatima predlažemo da radi daljnje razmjene informacija unesu adresu svoje elektroničke pošte. 
Kandidati se radi upisa trebaju prijaviti i na Kairosov informatički sustav EduNeta na internetskoj stranici Visoke škole Kairos (stranica se aktualizira prije upisa). Tijekom prijave kandidati će dobiti i korisničko ime i lozinku za pristup svom osobnom studentskom portalu na Studomaticu na internetskoj stranici Kairosa.
Dokumentacija za natječaj: 

1. Prijava 
2. Preslika osobne iskaznice s obje strane 
3. Svjedodžbe srednjoškolskog obrazovanja i državne mature 
4. Rodni list. 
5. Domovnica 
6. Dvije fotografije 4×6 cm 
7. Životopis

Upisi putem razredbenog postupka
 
Ovaj model namijenjen je kandidatima koji su srednje obrazovanje završili prethodnih godina, kandidatima koji su srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske, kandidatima starijima od 24 godine i kandidatima s drugih studija, odnosno kandidatima sa završenim stručnim ili sveučilišnim studijem.
Kandidati se radi upisa trebaju prijaviti na Kairosov informatički sustav EduNeta na internetskoj stranici Visoke škole Kairos (stranica se aktualizira prije upisa). Tijekom prijave kandidati će dobiti i korisničko ime i lozinku za pristup svom osobnom studentskom portalu na Studomaticu na internetskoj stranici Kairosa.
Trošak razredbenog postupka iznosi 150 kuna, a kandidati ga uplaćuju prilikom izbora termina na račun Visoke škole Kairos broj 2382001-1100250953 otvoren u Centar banci d.d. Zagreb.

Dokumentacija za natječaj: 

1. Prijava 
2. Preslika osobne iskaznice s obje strane 
3. Svjedodžbe srednjoškolskog obrazovanja i završnog ispita 
4. Rodni list 
5. Domovnica 
6. Ovjereni prijepis položenih ispita prethodnog studija te preslika diplome, odnosno potvrde o završetku studija 
7. Ovjereni nastavni plan i program 
8. Dvije fotografije 4×6 cm 
9. Životopis
Datumi prijava i upisa u akademsku godinu 2013./2014. bit će pravodobno objavljeni na internetskoj stranici Visoke škole Kairos www.vskairos.hr . 
Visoka škola Kairos privatno je visoko učilište koje sve troškove pokriva iz prihoda od studiranja (školarina). Školarina uključuje nastavu prema izvedbenom nastavnom planu, uporabu udžbenika i literature, mentorstvo i dopunsku nastavu (prema potrebi), biblioteku, uporabu informatičkog kabineta, uporabu informatičkog sustava Eduneta, izvannastavne aktivnosti te savjetovalište za studente i roditelje.

Prilikom upisa student je dužan uplatiti prvu ratu školarine u iznosu od 2.500 kuna, a ostatak je moguće platiti putem ovih modela:
Model Način plaćanja         Upisna rata Popust Otplata (okvirno) Ukupno
1. Jednokratna uplata 2.500,00 10% 18.360,00 20.860,00
2. Dvokratna uplata  2.500,00 5% 9.690,00 21.880,00
3. U 11 mjesečnih rata    2.500,00        – 1.855,00 22.900,00
Školarina se uplaćuje na račun Visoke škole Kairos broj 2382001-1100250953 otvoren u Centar banci d.d. Zagreb.

Sve detaljne informacije o studiju pronađite u brošuri.

U okviru društveno osviještenoga i odgovornoga djelovanja, Visoka škola Kairos svake godine organizira humanitarne akcije za pomoć nezbrinutoj djeci, a od akademske godine 2012./2013. pokrenut je i program stipendiranja mladih iz domova za nezbrinutu djecu ili udomiteljskih obitelji. Program se provodi u suradnji s Udrugom Igra, a odabranom studentu ili studentici Kairos dodjeljuje stipendiju u punom iznosu školarine za sve tri godine studija.

Stručni studij odnosa s javnošću i studij medija na Visokoj školi Kairos traje šest semestara (tri godine), a student do završetka stručnog studija mora ostvariti najmanje 180 ESPB-a (Europski sustav prijenosa bodova, eng. ECTS, European Credit Transfer and Accumulation System). Bodovna vrijednost označava opterećenje studenata nastavnim programom nekog predmeta u jednom semestru akademske godine, a jedan bod ekvivalent je 30 sati zalaganja studenta. Nakon završetka studija stječe se zvanje stručnog/stručne prvostupnika/prvostupnice (baccalaureus/ baccalaurea) odnosa s javnošću.

Izvedbeni nastavni plan uključuje tri grupe predmeta: obvezne opće, obvezne stručne te izborne predmete. Američki sustav modularne nastave omogućuje visoku efikasnost studiranja jer studenti istovremeno slušaju najviše dva kolegija. Nastava se odvija u suvremeno opremljenim učionicama i uključuje teorijska predavanja i vježbe, a kako bi se uvjeti studiranja prilagodili zaposlenim studentima, održava se uglavnom u popodnevnim satima.

 Nastavnici Škole, stručnjaci i znanstvenici s područja informacijskih i komunikacijskih znanosti, osiguravaju visoku kvalitetu nastavnoga procesa – od poučavanja i primjene suvremenih teorijskih i praktičnih načela, do organiziranih posjeta medijima, korporacijama i agencijama za odnose s javnošću. Kako bi se već za vrijeme studiranja okušali u poslovima odnosa s javnošću, studenti obavezno odrađuju stručnu praksu u trajanju od tri tjedna. Kao gosti predavači, na Kairosu predavanja povremeno održavaju uvaženi praktičari s područja odnosa s javnošću i medija, poput glasnogovornika KHL Medveščak Ranka Vučinića, glasnogovornice HRT-a Dorotee Lazanin Jelenc, direktorice korporativnih komunikacija Coca-Cole Hrvatska Boške Trbojević i drugih.
Visoka škola Kairos izvodi jedan stručni studij – Studij odnosa s javnošću i medija. Ovaj sveobuhvatan, u Hrvatskoj jedinstven program, studenta uvodi u složenost komunikacijskih procesa, medija i odnosa s javnošću:
 • program je sukladan najnovijim teorijskim i praktičnim saznanjima iz područja odnosa s javnošću, promidžbe i masovnih medija;
 • omogućuje praktičnu primjenu stečenoga znanja u suradnji sa strukovnim udrugama i tržišnim subjektima;
 • omogućuje usvajanje vještina za upravljanje procesima u humanoj komunikaciji i odnosima s javnošću;
 • nudi znanja i vještine potrebne za efikasno upravljanje informacijama;
 • osigurava specijalističko znanje za primjenu i bolje razumijevanje koncepta suvremene medijske promidžbe i metoda upravljanja informacijama.
Nastavni plan za akademsku godinu 2012./2013. možete preuzeti na internetskoj stranici Kairosa vskairos.hr
Visoka škola Kairos osim obrazovanja svojim studentima pruža kvalitetne sadržaje i u njihovom slobodnomvremenu. Kairos je pretplatnik Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu te svake godine za svoje studente uzima pretplatu na dramske, baletne i operne predstave. Također, studenti mogu besplatno posjećivati izložbe u Laubi – kući za ljude i umjetnost s kojom Škola uspješno surađuje. 
Osim kulturnih događanja, Kairos za nastavnike i studente organizira sportske aktivnosti, rekreaciju i izlete u prirodu, humanitarne akcije, tematska predavanja te stručne skupove tematski vezane uz područje odnosa s javnošću i masovnih medija. Studenti svoje govorničke vještine mogu uvježbavati uključivanjem u debatni klub, a pisanje u Biltenu Kairos – mjesečnom listu Škole. Kako bi studenti imali neposredan uvid u praksu odnosa s javnošću.
Kairos organizira posjete medijima, agencijama za odnose s javnošću i odjelima odnosa s javnošću u javnim i privatnim kompanijama i ustanovama. Riječ stručnjaka studenti imaju priliku čuti i na organiziranim odlascima na međunarodne stručne konferencije u Hrvatskoj i inozemstvu.

Kroz stručni studij studenti usvajaju sva relevantna znanja i vještine potrebne u profesionalnom radu u poslovima odnosa s javnošću u javno-političkim institucijama te privatnim i javnim kompanijama i ustanovama. Također, stječu stručnost i osposobljenost za rad u medijima i različitim oblicima javnoga komuniciranja, a naročito za rad u poslovima: 

 • korporativnoga komuniciranja
 • kriznoga komuniciranja
 • marketinga 
 • istraživanja poslovnih obavijesti 
 • odnosa s javnošću u privatnim i javnim kompanijama i ustanovama 
 • oglašavanja
 • političkoga komuniciranja 
 • pripremanja sadržaja za internetske stranice 
 • razvoja različitih komunikacijskih strategija 
 • upravljanja društvenim mrežama
Kroz stručni studij studenti usvajaju sva relevantna znanja i vještine potrebne u profesionalnom radu u poslovima odnosa s javnošću u javno-političkim institucijama te privatnim i javnim kompanijama i ustanovama. Također, stječu stručnost i osposobljenost za rad u medijima i različitim oblicima javnoga komuniciranja, a naročito za rad u poslovima:
 • korporativnoga komuniciranja
 • kriznoga komuniciranja
 • marketinga
 • istraživanja poslovnih obavijesti
 • odnosa s javnošću u privatnim i javnim kompanijama i ustanovama
 • oglašavanja
 • političkoga komuniciranja
 • pripremanja sadržaja za internetske stranice
 • razvoja različitih komunikacijskih strategija upravljanja društvenim mrežama.
Na Visokoj školi Kairos djeluje Centar za karijere kao konkretna pomoć u pripremi studenata za tržište rada.

Kao potpora u rješavanju važnih životnih pitanja, poput pitanja karijere, učenja, samopouzdanja i integriteta, na Visokoj školi Kairos djeluje Savjetovalište za studente i Savjetovalište za roditelje. Studentima se nastoji pomoći da svoje studentske i ostale životne obaveze rješavaju na što jednostavniji način te postignu unutarnje zadovoljstvo. Sve dileme, pitanja, nedoumice ili strahove studenti mogu podijeliti s odabranim stručnjacima iz područja mentalnoga zdravlja uz zajamčenu anonimnost i privatnost. 

Sa studentima i roditeljima koji se jave u Savjetovalište pokušavamo naći odgovore na ova i brojna slična pitanja: 
 • Živjeti sa stresom 
 • Motivacija i koncentracija 
 • Poteškoće u učenju
 • Usmjeravanje karijere 
 • Osobni integritet
 • Poboljšanje socijalnih vještina
 • Poboljšanje komunikacijskih vještina 
 • Izgradnja samopouzdanja 
 • Organizacija vremena 
 • Strah od javnog nastupa
Individualno savjetovanje održava se dva puta mjesečno prema dogovoru, a voditeljice Savjetovališta organiziraju i prigodne tematske tribine, ovisno o potrebama i afinitetima studenata i roditelja.

Sustav tutorstva na Visokoj školi Kairos studentima pomaže u njihovoj integraciji i uspješnom uključivanju u sve aspekte studiranja, a osmišljen je kao sustav potpore svakom pojedinom studentu. Nastavnik tutor dodjeljuje se svakoj studijskoj godini, a njegova je uloga prije svega konkretna pomoć u rješavanju akademskih i operativnih studentskih pitanja. Kako bi komunikacija studenata, nastavnika i vodstva škole bila što jednostavnija i učinkovitija, na Kairosu su dostupni brojni kanali internoga komuniciranja. Interna informacijska mreža Eduneta omogućuje razmjenu poruka, nastavne građe, ispunjavanje anketa i studentsku administraciju. 

Na Kairosovoj internetskoj stranici i stranici na Facebooku studenti i nastavnici mogu pratiti sve važne obavijesti vezane uz studij i djelovanje škole, najave stručnih konferencija, objave natječaja za posao te najave izvannastavnih aktivnosti. Također, na stranicama se objavljuju stručni i znanstveni članci, kao i mjesečni list Škole kao još jedan kanal internoga komuniciranja. Na oglasnoj ploči u hodniku Kairosa objavljuju se aktualne informacije vezane uz studij i izvannastavne aktivnosti – od rasporeda nastave i ispitnih rokova, do najava nadolazećih kazališnih predstava.
Za izravnu komunikaciju s vodstvom Škole studentima i nastavnicima na raspolaganju je Sandučić 4P, u koji anonimno ili pod svojim imenom mogu uložiti pisanu pohvalu, primjedbu, prijedlog, komentar, ideju ili pitanje. Također, sva pitanja vezana uz studij studenti mogu raspraviti s nastavnicima, tutorima i upravom škole na redovitim ili ad-hoc sastancima i konzultacijama te elektroničkom poštom.
Studentski zbor predstavničko je tijelo koje zastupa interese studenata Visoke škole Kairos, a posebno se brine o kvaliteti života studenata, kvaliteti studijskoga procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente. Studenti u upravljanju sudjeluju kroz instituciju Studentskog zbora kao izbornog predstavničkog tijela studenata. 
Rad Studentskog zbora, ovlasti, prava i obveze regulirane su Statutom studentskog zbora Visoke škole Kairos. Svake godine, uoči dana Kairosa u
prosincu, Studentski zbor organizira brucošijadu studenata prve godine, a s vodstvom škole sudjeluje u organizaciji izvannastavnih aktivnosti, od rekreacije i tematskih predavanja do humanitarnih akcija.
U travnju 2012., u hotelu Regent Esplanade Zagreb održana je svečana promocija prve generacije Kairosovih prvostupnika. Svoje svjedodžbe prvostupnika odnosa s javnošću primilo je 25 Kairosovih bivših studenata. Neki od njih svoja su stečena znanja i iskustvo počeli primjenjivati na postojećim radnim mjestima, upotpunivši radne vještine i razumijevanje poslovne prakse, neki su nastavili studij na drugim visokim školama i sveučilištima, dok su se neki, zahvaljujući stečenome obrazovanju i sa svjedodžbom prvostupnika odnosa s javnošću u ruci, uspješno zaposlili.
„Kao glavne značajke studiranja na Kairosu izdvojila bih odlične međuljudske odnose i pozitivan stav prema studentima, odličnu komunikacija i protok informacija – usmeno, e-poštom i Studomatom, izvrsne uvjete za izvanredne studente – predavanja prilagođena zaposlenima, zanimljivu nastavu te aktivan tempo studiranja koji traži angažiranost i uključenost. Sve navedeno, uz zdravu radnu okolinu i prijateljsko ozračje, temelj je na kojem se može graditi uspjeh. Kao zaposlenica farmaceutske kompanije Nycomed  d.o.o. na idealan način upotpunjujem svoja znanja u kombinaciji studij-posao. Kairos je ispunio moja očekivanja i potvrdio da nisam pogriješila u odabiru.“ 
Natalija Oreški, studentica 3. godine
„Nakon višegodišnje novinarske karijere uspio sam uskladiti intenzivan posao i veliku težnju za stjecanjem diplome koja je u skladu s mojim interesima i onime čime se bavim.
Fleksibilnost, kreativnost, znanje i razumijevanje na koje sam naišao na Kairosu potvrdili su da sam odabrao i više nego dobro. Teoretsko znanje koje sam stekao pomoglo mi je u još boljem i dubljem razumijevanju prakse u novinarskoj svakodnevnici.“
Alen Lesički, novinar Jutarnjeg
„U jesen 2011. upisala sam diplomski studij na Sveučilištu u Zadru, smjer novinarstvo i odnosi s javnošću na odjelu za turizam i komunikacijske znanosti, a svoje studentske obaveze uspješno usklađujem s poslom. Kairos je postavio odlične temelje za daljnje napredovanje, kako na studiju, tako i u radu u struci.“ 
Tatjana Ellers Bretz, voditeljica ureda za odnose s javnošću Zagrebačkih cesta
„Na drugoj godini studija prava dobio sam svoje prvo dijete, kći Doru. Morao sam se zaposliti, a studij je pao u drugi plan. Na trećoj godini rodio se i sin, a diploma se činila sve daljom, sve do 2008. godine i upisa na Kairos. Svih tih godina nisam se mogao pomiriti da je nezavršeni fakultet moj trajni status. Zato sam zahvalan Kairosu, modernom i humanom pristupu studentima, zanimljivim predavanjima i davanju prilike i nama koji više nismo u cvijetu mladosti. U međuvremenu sam dobio još dvoje djece i sada imam sve. Kud’ ćete ljepše.“
Andrija Vrdoljak, producent i redatelj
Visoka škola za odnose s javnošću i studij medija Kairos

Ilica 242, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 (1) 3706-240
Telefaks:  +385 (1) 3706-239
E-pošta: vskairos@vskairos.hr
www.vskairos.hr
OIB: 81205562342
Žiro račun: 2382001-1100250953 

Ocjene Glasova: 0 Ocjena: -
Kvaliteta nastave -
Opremljenost učionica -
Knjižnica -
Izvannastavne aktivnosti -
Dostupnost interneta -
Prostori za druženje -
Mogućnosti zapošljavanja -
Preporuka upisa -

Odgovori