Pretraga

Visoke škole

Visoka škola za sigurnost

Visoka Škola za Sigurnost (VSS) je dio SSBM Geneva koja je globalna, inovativna i jedinstvena škola sa studentima iz preko 70 zemalja iz cijeloga svijeta. Naši su programi osmišljeni s preko 30 industrijskih partnera. Jamčimo švicarsku kvalitetu obrazovane izvrsnosti.

Preddiplomski Stručni Studij Sigurnosti je trogodišnji (6 semestara) studij kojim se stječe 180 ECTS bodova što je prva razina bolonjskog visokog obrazovanja. Ovaj jedinstveni studij osmišljen je kako bi vam pružio kvalitetno obrazovanje kojim stječete stručni naziv: “stručni/na prvostupnik/ca (baccalaureus/a) inženjer/ka sigurnosti i zaštite” uz naznaku smjera studija s kraticom bacc. ing. sec.

Specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti je dvogodišnji (4 semestra) studij kojim se stječe 120 ECTS bodova što je druga razina bolonjskog visokog obrazovanja.

Ovaj jedinstveni studij osmišljen je kako bi vam pružio kvalitetno obrazovanje kojim stječete stručni naziv: “stručni/na specijalist/ica inženjer/ka sigurnosti i zaštite” uz naznaku smjera studija s kraticom struč.spec.ing.sec.

Broj telefona: +385 (1) 4668 818

Emaill: [email protected]

Adresa: Savska cesta 106, 10 000 Zagreb

OIB: 15608244256

Link na web stranicu: https://www.vss.hr/

Facebook: https://www.facebook.com/College-of-Occupational-Safety-and-Health-Visoka-%C5%A1kola-za-sigurnost-105602178098209

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/visoka-skola-za-sigurnost/

Brošuru možete preuzeti ovdje: https://www.vss.hr/preuzmi-brosuru/

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Visoka škola za sigurnost
Share via
Copy link
Powered by Social Snap