Pretraga

Visoka poslovna škola Višnjan

VPS: Visoka poslovna škola Višnjan

Program stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija menadžmenta u turizmu u Visokoj poslovnoj školi u Višnjanu namijenjen je obrazovanju menadžera za upravljačke funkcije u turističkim poduzećima i drugim poslovnim sustavima. Nudi sljedeće smjerove obrazovanja:

  • Smjer stručnog studija menadžmenta u turizmu u trajanju od šest semestra odnosno tri akademske godine

  • Specijalistički diplomski stručni studij u trajanju od četiri semestra odnosno dvije akademske godine

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!